Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Ekonomi
2014-08-17

Världsmest sänkt a-kassa i Sverige

 

A-kassan har sänkts mer i Sverige än i något annat västland och fler har lämnat facket här än någon annanstans. Nettoersättningsgraden i A-kassan har sänkts med drygt 15 procentenheter. Inga andra OECD-ländet kommer i närheten, skriver SvD.

 

Sedan högern kom till makten 2006 har dess politik gått ut på sänkta skatter som gynnar de rika och attacker på fackföreningarna. Utjämningssystemet och skattekvoten som tidigare var näst högst i världen efter Danmark, ligger nu under också Italiens, Frankrikes, Belgiens och Österrikes, skriver SvD.

 

En av de första saker regeringen genomförde efter sitt tillträde var att göra a-kassan och fackavgiften rejält dyrare genom att ta bort avdragsrätten för dem. A-kasseavgiften höjdes med 200-300 kronor per månad 2007. Mellan 2006 och 2012 minskade som en följd antalet fackanslutna med 7,6 procentenheter vilket är i unik särklass i OECD-området. Ersättningarna i a-kassan har också minskat kraftigt, mellan 2006 till 2010 (vilket är de senaste tillgängliga siffrorna) med hela 15,1 procentenheter. Också detta är fullkomligt unikt inom OECD-området, skriver SvD.

 

Denna löntagarfientliga politik legitimeras av teorier om att lägre ersättning ger fler i arbete, enligt devisen ”hungriga lejon jagar bäst”. Lars Calmfors, professor i internationell ekonomi är positiv när han kommenterar siffrorna i SvD:

– Det försvagar fackets maktställning. På sikt kan det betyda att facken blir mer återhållsamma i sina lönekrav.

 

Lars Calmfors menar att detta kan innebära lägre arbetslöshet. Tankegången som många nationalekonomer förfäktar är att lägre löner gör det billigare för företagen att anställa. Problemet är bara att det är långt ifrån säkert att besparingen av lönekostnad investeras produktivt till exempel i fler anställda. Under nyliberalismens 30 år har företagens jättevinster istället allt mer använts till spekulation. Låga löner leder också till lägre efterfrågan, stagnerade marknader och mindre framtida vinstmöjligheter. Med lägre reala investeringar och högre arbetslöshet som följd. Mellan 1950-1970 var arbetslösheten i Sverige under 2 procent. Idag är den öppna arbetslösheten 9,2 procent. Ekonomin krisar. Och seriöst, varför skulle hungriga lejon jaga bäst?

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.