Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Jämställdhet
2014-08-23

Kvinnors pension 66 procent av männens

 

Kvinnors inkomst är bara 80 procent av männens och pensionen bara 66 procent. Samtidigt tar kvinnorna ut 75 procent av föräldrarpenningsdagarna. Det är lång väg kvar till jämställdhet.

Kvinnor tjänar mindre än män och hade 2012 bara 86 procent av männens lön, rapporterar SCB i sin nya publikation ”På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2014”. Löneskillnaden förklaras till största del med att män och kvinnor arbetar i olika yrken men män har även högre lön i de flesta kvinnodominerade yrkena, enligt rapporten.

Tittar vi på den totala inkomsten så är den för kvinnorna bara 80 procent av männens. Det förklaras delvis med den stora andelen kvinnor som jobbar deltid; 30 procent för kvinnorna mot 11 procent av männen. För kvinnornas del har deltidsarbetet dock minskat från 45 procent år 1987 medan det för männens del under samma tidsperiod har ökat från 6 till 11 procent.

De tidsbegränsade anställningarna har ökat för både män och kvinnor sedan 1987. Störst ökning har skett i privat sektor där flest tidsbegränsade anställningar nu finns.

Kvinnor får även betydligt lägre pension. 2012 hade kvinnor endast 66 procent av männens pension vilket till stor del är en konsekvens av den lägre totala arbetstiden. Kvinnor tar också ut 75 procent av föräldrarpenningsdagarna, skriver SCB.

Om hänsyn tas till yrke, sektor, utbildning, ålder och arbetstid blir kvinnors genomsnittliga lön 94,2 procent av männens. Löneskillnaden blir därmed 5,8 procent, skriver Medlingsinstitutet i sin Rapport om löneskillnader 2013.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.