Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2014-08-31

Kommunens utbetalningar göder företag

Kommunens utbetalningar göder företag. Skattepengar slösas medan mormor inte får vård.

 

Om nu någon tror att det är småpengar som går till de privata bolagen i välfärdssektorn ska ni kolla detta. I Uppsala är vinstmarginalerna i många fall över hisnande 20 procent. Jag känner flera socialsekreterare och de sliter riktigt hårt i en pressad situation. Sifforna i denna artikel i Upsala nya tidning är ganska provocerande.

Kommunens utgifter för omsorg och socialtjänst orsakar hål i budgeten. Samtidigt kan en del företag som kommunen köper tjänster av redovisa vinstmarginaler på 20 procent och mer.

Många av Uppsalas socialsekreterare känner oro inför framtiden. Orsaken är att socialnämnden för barn och unga väntas gå minus med minst 10 miljoner kronor i år och besparingar väntar.

Det hindrar inte att det är goda tider för en del företag som säljer uppdrag till kommunens socialtjänst.

Jag vet inte exakt vad en "normal" vinstmarginal är. Men när Företagarna undersökte 125 000 företag låg den på drygt 7 procent. Det är givetvis helt orimligt att skattepengar ska bekosta en vinstmarginal som är tre gånger högre och dessutom på en verksamhet som dessutom är helt utan risk.

Under 2013 betalade Uppsala kommun ut 8,5 miljoner kronor till Nåjden. Företaget, som ägs av familjen Wallenbergs Investor, redovisade under 2013 en vinst på 16 miljoner kronor medan vinstmarginalen hamnade på 25 procent, vilket är tre gånger så högt som branschsnittets 8 procent.
[...]

I fjol presenterade kreditupplysningsföretaget UC en genomgång av lönsamheten för 11 900 bolag inom vård- och omsorgsbranschen. Enligt UC finns särskilt ett område där lönsamheten sticker ut och det gäller företag som driver behandlingshem och liknande.

Artikeln berättar också hur Uppsala kommun och nämnden för hälsa och omsorg betalar ut stora summor till företag som haft en vinstmarginal på 22 procent samtidigt som nämnden räknar med att i år göra ett underskott på 33 mljoner kronor.

Att ha kommunen som inkomstkälla har även i flera andra fall blivit en guldgruva för vårdföretagare. Art Uppland AB som erbjuder boende med stöd mottog i fjol 12,8 miljoner av kommunen medan vinstmarginalen uppgick till 33 procent.

De båda ägarna har vardera tagit ut en årslön på mellan 1,1 och 1,3 miljoner de senaste åren.

Även i andra branscher finns skattefinansierade företag som går bra. Ett exempel är privatdrivna Labanskolan i Uppsala som riktar sig till barn med funktionshinder. Labanskolan fick i fjol 11 miljoner i ersättning från kommunen vilket i stort sett motsvarade bolagets totala årsinkomst.

De tre senaste åren har Labanskolans ägare gjort en vinst på sammanlagt 13 miljoner kronor medan vinstmarginalen legat mellan 24 och 35 procent.


Alltså, seriöst. Det här är så otroliga summor som bara slösas bort så man blir förbannad. Pengar som borde använts till barn, ungdomar, vård av sjuka och gamla osv. Skattepengar som kastas bort till företag som bara kan tacka och ta emot. De riskerar inte ens någonting inom denna branch. När UC gör en rapprot som heter ”Kan man skära guld med täljkniv? Tydligen!” bör man förstå hur läget ligger till. Nästan helt ofattbart att inte fler av de politiska partierna förutom Vänsterpartiet är helt emot detta. För hos folket i stort är majoriteten förkrossande, sju av tio vill begränsa de privata vinsterna i välfärden.

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Clemens Lilliesköld
    19 september 22:03

    Bra artikel...är det väldigt svårt att lägga in dela på facebook-knappar efter artiklarna? vore bra annars.