Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Debatt
2014-09-01

Försvarspolitik eller krigspolitik

Regeringen har med stöd av Socialdemokraterna (!) beställt 60 nya JAS-plan. Kostnaden är inte helt klarlagd, men det handlar om flera tiotals miljarder. Det skulle kunna utrusta många soldater och luftvärnspjäser. ”Hotet” från Ryssland används för att gynna svensk vapenindustri.

– Utvecklingen i vår omvärld och det ryska agerandet i Ukraina, där vi nu har rysk trupp inne i Ukraina, understryker vikten av att vi fullföljer anskaffningen av nästa generation stridsflygplan, säger försvarsminister Karin Enström.

Det framgår inte om det är 10 eller 100 reguljära soldater och det finns ingen analys av vad det betyder för svensk säkerhet. Det har kommit påståenden från regeringen i Kiev att ryska soldater har gått in Ukraina sedan starten på inbördeskriget för fyra månader sedan. Dessa påståenden har inte kunnat bekräftas. Istället har det kommit nya påståenden några dagar senare – utan bekräftelse. Varför ska vi tro på det senaste påståendet? Nato har publicerat satelitbilder med så låg upplösning att man inte ser om det är kanoner eller skördetröskor, formationen tyder på det senare. Bilderna har ingen tids eller positionsangivelse och ingen hög Natotjänsteman har gått i god för bilderna som bearbetats av ett privat företag. Bevis? Nej, men det behövs tydligen inte för om man tror att Ryssland är ett hot så räcker det med misstankar som bekräftelse.

Löfven säger att Ryssland uppgraderar sitt flyg och då måste vi också göra det. Detta är sanslöst! Svenskt stridsflyg har ingen chans mot en av världens stormakters flyg. Ryssland har en befolkning som är mer än 15 gånger större än Sveriges. Ryssland lägger ner mer än 14 gånger så mycket på sitt försvar. Sverige kan inte försvaras med en strid mellan flygplan över Östersjön.

Socialdemokraterna har nyligen dessutom gett Alliansregeringen stöd till ett ytterligare utökat samarbete med Nato. Det är lika svart att försvara.

Sverige behöver ett försvar baserat på folkligt deltagande som är förberett för djupförsvar av vårt territorium. Vi är inte betjänta av insats”försvar”, deltagande i Natoinsatser som i Afghanistan och Libyen eller vapen för avskräckning. Vi kan bygga upp ett försvar som gör det svårt och dyrare än det smakar för varje möjlig angripare. Det gör vi inte genom att försöka vara lika bra på anfall som den ena eller andra stormakten.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.