Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Inrikes
2014-09-08

Vänsterpartiet satsar på avgiftsfri kollektivtrafik

Vänsterpartiet vill satsa statliga medel på avgiftsfri kollektivtrafik. På försök vill partiet testa modellen i Uppsala län och Örebro län med start 1 juli 2015. Satsningen beräknas kosta 1,45 miljarder kronor om året.

– För att klara klimatet behöver fler ställa bilen och åka kollektivt. Därför vill vi göra storskaliga försök med avgiftsfri kollektivtrafik och vi börjar med två län. Visar det sig lyckat ska reformen spridas så att fler svenskar får tillgång till avgiftsfri kollektivtrafik, säger Jonas Sjöstedt.

Vänsterpartiet menar också att förslaget förutom mindre klimatpåverkan, ökad trafiksäkerhet och mindre luftföroreningar och buller, har en ekonomiskt utjämnande effekt som gynnar låginkomsttagare. Dessutom reser kvinnor kollektivt i högre grad än män och har lägre inkomst. För ungdomar innebär avgiftsfria resor med kollektivtrafiken ökad rörlighet och tillgång till sin omgivning.

– Det här behövs för klimatet, men det är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att resa kollektivt för att man inte har råd. Det är en både grön och röd politik, säger Jonas Sjöstedt.

Första storsakliga försöket i Sverige

Vänsterpartiet har lokalt varit med och infört avgiftsfri kollektivtrafik i Kiruna, Avesta och Hallstahammar. Något storskaligt försök med avgiftsfri kollektivtrafik har dock inte gjorts i Sverige.

Enligt förslaget sätts startdatumet till 1 juli 2015. Försöken ska ske under 4-5 år och vara kopplade till forskning, där effekterna i vid mening ska studeras och analyseras. Uppsala län och Örebro län har tillsammans har över 600 000 invånare.

Intäkterna för biljetter från den lokala och regionala kollektivtrafiken uppgick 2013 till 656 miljoner kronor i Uppsala län och knappt 200 miljoner kronor i Örebro län. De förlorade intäkterna från biljetter vill Vänsterpartiet ersätta genom ett statligt anslag till Uppsala läns landsting respektive Region Örebro län. Dessutom tillförs 350 respektive 200 miljoner kronor per år till dessa län för stöd till inköp av fordon, tillgång till förare samt till forskning och utvärdering.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.