Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2014-10-16

Andersson: Sverige förväntas bryta mot EU:s finanspolitiska regelverk

Det finns en stor risk att Sverige inte uppfyller det finanspolitiska ramverket inom EU under 2015. Det menar finansminister Magdalena Andersson när hon under måndagen presenterade det ekonomiska läget inför budgetpropositionen för 2015.

– Det offentliga sparandet befinner sig i ett mycket bekymmersamt läge. Finanspolitiken måste därför få en mer ansvarsfull inriktning framöver, säger finansminister Magdalena Andersson vid en presentation av det ekonomiska läget under måndagen.

Det offentliga finanserna bedöms ligga långt under målet på 1 procents överskott i genomsnitt under en konjunkturcykel. Den nytillträdda finansministern ger den borgerliga regeringen skulden.

– För tredje gången av tre möjliga efterlämnar en borgerlig regering stora hål i statens finanser. Det är hög tid för en ansvarsfull politik. Regler är till för att hållas, säger Magdalena Andersson.

De senaste årens ofinansierade skattesänkningar behöver enligt henne ersättas av en ordning där reformer och förslag finansieras fullt ut. Under den borgerliga regeringen har statskassan nu gått minus sex år i rad och jobbskatteavdragen kostar i dagsläget hisnande 99 miljarder kronor per år enligt finansministern.

Samtidigt vill inte socialdemokraterna höja skatterna mer än marginellt och Magdalena Andersson flaggar för att Sverige inte förväntas leva upp till EU:s finanspolitiska ramverk under mandatperioden.

Sverige är som medlem i EU är Sverige bundet av reglerna inom stabilitets- och tillväxtpakten men omfattas dock ej av sanktionerna. Sveriges ”statsskuld” (finansiella nettoskuld) är dock en av Europas lägsta och huvudutmaningen för en arbetarregering i dagsläget är knappast i första hand budgetbalans. Uppgiften borde vara att få ner arbetslösheten, det vill säga föra en poltik så att alla kan få ett jobb.

 

(1) Foto: ”Den svenska politikern Magdalena Andersson, socialdemokrat” av Cassock, Wikimedia commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magdalena_Andersson.JPG

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    16 oktober 22:47

    Jag instämmer. Det är en konstig politik i ett läge med djup kris och hög arbetslöshet.