Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Nyhetsdiskussion
2014-10-17

Kan miljön räddas med nuvarande globala maktfördelning?

Miljöforskningsberedningen föreslår att regeringen ska inrätta ett råd för att verka för att miljöfrågorna ska genomsyra all poitik Det vore sunt med ett miljöråd under statsministern som kunde visa på hur miljön bör hanteras på ett övergripande sätt. Förslaget innehåller flera bra delar och tonen är radikal. Det är ett stort steg framåt i den miljöpolitiska diskussionen.

- Miljöpolitiken kan inte betraktas isolerat från andra politikområden. Medan de fattigaste drabbas hårdast av miljö- och klimatförändringar, tar de mest gynnade för sig av atmosfären och annat miljöutrymme. Många av de mest drabbade har samtidigt påverkat miljön minimalt. Miljöpolitiken måste därför förhålla sig till miljö i ett brett, socialt sammanhang, där frågor om rättvisa och säkerhet är centrala.

Den första punkten i en åtgärdslista lyder:

- 1 Miljöpolitik måste handla om goda livsvillkor. Miljöfrågorna handlar om ansvaret för processer i naturen som bidrar med grundläggande välfärdsfaktorer som tillgång till mat, vatten, råvaror, drägliga livsvillkor och god hälsa. En fördelningspolitiskt medveten och rättvisedriven miljöpolitik har större förutsättningar att bli legitim och långsiktigt hållbar, både i Sverige och globalt.

Det är en tydlig signal, men hur ska det genomföras under nuvarande maktförhållanden?

Denna länkning av frågan om miljö och naturresurser med frågan om ojämn fördelning är viktig, men den går kanske längre än vad miljöforskningsberedningen tänkt sig. Utan djupgående förändringar i global makt kommer det inte att bli någon lösning. En ojämlik fördelning är i sig konsumtionsdrivande genom strävan att "han har, då ska jag också ha". En procent av världens befolkning äger hälften av all förmögenhet och trenden är att det blir värre. En liten grupp i världen äger huvuddelen av media som har reell påverkansmöjlighet (de som sticker upp demoniseras om de inte kan ignoreras), köper politiker, äger oljekällorna och distributionskanalerna m.m. samt har indirekt kontroll på militären i de viktigaste länderna. Den rika eliten kommer att försvara det system som gynnar dem och som ger ökad ekonomisk tillväxt och ökad naturresursanvändning. Naturresursanvändningen ökar globalt trots snabb teknikutveckling. Visst kan mycket av enskilda miljöproblem lösas, men med existerande maktfördelning kommer prioriteringen inte att vara den önskvärda. Systemet genererar ständigt nya miljöproblem. För några hundra år sedan var det en liten minoritet som ägde nästan all mark i flera länder och därigenom dikterade villkoren för majoriteten. Man måste gå över eller förbi den lilla eliten om man ska lyckas lösa miljöproblemen. Förmögenheter och inkomster i världen måste fördelas jämnare.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Clemens Lilliesköld
    17 oktober 10:12

    http://www.naomiklein.org/articles/2014/08/watch-book-trailer-changes-everything-capitalism-vs-climate