Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2014-10-24

Små välfärdssatsningar i otillräcklig budget

Igår presenterade regeringen och Vänsterpartiet sin budget inför 2015. Små satsningarna kommer bland annat göras på skolan, höjt a-kassetak och sänkt skatt för pensionärer. De stora förslagen uteblir dock och skattehöjningarna i budgeten stannar på blygsamma 23 miljarder kronor.

Bland regeringens förslag finns satsningar på 3,3 miljarder kronor mer till skolan, 4 miljarder mer till sjukvården, höjt tak och grundbelopp i a-kassan för 1,6 miljarder och sänkt skatt för pensionärer med 2 miljarder. Det är ändå en snål budget även om finansminister Magdalena Andersson kallar den "ansvarsfull".

– Vi behöver återupprätta respekten för budgetreglerna. De senaste årens ofinansierade reformer måste ersättas av en ordning där reformer genomförs på ett ansvarsfullt sätt. Alla de reformer vi föreslår är därför fullt finansierade, säger Magdalena Andersson.

Budgeten går i praktiken ändå 33 miljarder kronor minus vilket visserligen är en lägre summa än under alliansregeringens tid vid makten då jobbskatteavdraget (som 2014 beräknas kosta 99 miljarder kronor) där lejonparten gick till de redan välbesuttna, försvagade statskassan kraftigt.

Flera borgerliga bedömmare menar att Vänsterpartiet haft ett stort inflytande över innehållet. (DI, Expressen)

Vänsterpartiet självt menar också att det har fått igenom en rad reformer i den kommande budgeten. Däribland höjningen av underhållsstödet och satsningar på äldreomsorgen och förlossningsvården.

– Vi kan se att det märks att regeringen valde att samarbeta vänsterut. Utan Vänsterpartiet hade de här förändringarna aldrig blivit verklighet. Det är detta val som regeringen kommer att stå inför gång på gång under den kommande mandatperioden: höger eller vänster? Det kommer att märkas i människors vardag hur det valet faller, säger Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson.

Totalt sett innehåller budgeten skattehöjningar på sammanlagt 23 miljarder kronor. Det kan jämföras med att Konjunkturinstitutets prognoschef Jesper Hansson i juni förklarade att Sverige den närmste mandatperioden behöver höja skatten med 120 miljarder kronor eller skära ner i de offentliga utgifterna.

Vi har alltså en mycket försiktig regering vid rodret som inte vågar styra politiken med den fasta hand som krävs för att skapa ett jämlikt och välfungerande samhälle. Med tanke på den höga arbetslösheten, den stora bostadsbristen och det låga ränteläget är infrastruktursatsningar på 2,3 miljarder extra och jobbsatsningar på 7,7 miljarder kraftigt otillräckliga. Som jämförelse förväntas de fyra svenska storbankerna i år göra en vinst på över 100 miljarder kronor.

Inom ett par veckor förväntas de borgerliga partierna inkusive Sverigedemokraterna komma med sina budgetalternativ. I början av december väntas riksdagen ta ställning till budgetalternativen.

 

Budgeten i sin helhet http://www.regeringen.se/sb/d/2548

 

(1) Foto: ”Den svenska politikern Magdalena Andersson, socialdemokrat” av Cassock, Wikimedia commons, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Magdalena_Andersson.JPG

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.