Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2014-10-26

LO sågar budgeten

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson tycker att budgeten är ohållbar för arbetarrörelsen.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och LO:s chefsekonom Ola Pettersson framför kritik av regeringens budgetförslag på debattplats i Dagens Industri.

"En mer offensiv ekonomisk politik krävs om vi ska få i gång tillväxten och trycka tillbaka arbetslösheten. Socialdemokraternas politik hämmas av att den fortfarande präglas av 1990-talskrisen. Det ekonomisk-politiska ramverk som skapades då har många värdefulla inslag, men de problem som ramverket syftade till att lösa har delvis ersatts av andra. Det har bidragit till en onödigt hög arbetslöshet och att vi som samhälle har blivit fattigare.

För den politiska högern är detta inte ett problem. Den är i grunden skeptisk till en aktiv ekonomisk politik och arbetslöshetsbekämpning. Men för arbetarrörelsen är detta ohållbart. Hela vår grundidé är att använda politiken till att reformera samhället och bidra till ekonomisk utveckling."

De båda ser tre områden där de vill "modernisera den eknomiska politiken":

- Finanspolitiken, där de vill se avskaffat överskottsmål som ersätts med ett balans- eller underskottsmål.

- Penningpolitiken, där de vill se nya regler som "tydliggör riksbankens uppgift när det gäller finansiell stabilitet".

- Finansiell reglering, för att komma till rätta med otillräcklig konkurrens och för lite eget kapital.

Vidare:


"Ekvationen är enkel. Arbetslösheten är hög. Sverige har låg statsskuld och låga räntor. Inflationen är låg och inflationsförväntningarna sjunkande. Och vi har under lång tid investerat alldeles för lite i infrastruktur och bostäder. Vi uppfyller de förutsättningar som enligt IMF gör att det finns skäl att lånefinansiera offentliga investeringar."

De påpekar att Sveirge har tappat i offentliga investeringar jämfört med övriga OECD-länder och vill se stora satsningar på bostäder och infrastruktur. 10 miljarder kronor per år på att stödja bostadsbyggandet och infrastrukturinvesteringar som utökas med 10 milarder kronor per år.

Frågan är om en socialdemokratisk regering någonsin igen kommer lyssna på LO? Vad jag har förstått så har missnöjet med socialdemokraterna börjat sprida sig ganska högt upp inom LO-leden.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.