Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Utrikes
2014-11-14

Ukrainabevakning á la ETC

Den svenska pressens bevakning av konflikten i Ukraina är katastrofalt dålig. Följsamheten för USA/Nato/EU/Kievsidans syn och ”fakta”förmedling är i bästa fall pinsam - i sämsta rent bedrägeri. Inte ens bra tidningar som ETC och Fria Tidningen har lyckats ge en balanserad beskrivning av skeendet.

Konflikten i Ukraina har behandlats styvmoderligt i Dagens ETC. Det har förekommit några artiklar av varierande kvalitet, men med tanke på att det är en av de viktigaste konflikterna i Europa sedan andra världskriget är det fråga om allvarlig försummelse. ETC och Fria tidningen har varit något mindre ensidiga än borgerliga tidningar och Aftonbladet, men har inte förmått att förmedla information från rebellsidan. Det finns massor av bra källor, varför inte utnyttja dem som komplement.

Ett av många exempel på skevhet i journalistiken är från Dagens ETC tisdagen den 4/11. Det gäller en miniartikel på 27 rader under rubriken ”Omstritt val i Ukraina”. Först konstateras på 6 rader att det hölls ett val söndagen den 2/11. Sedan nämns på drygt 5 rader att Ukrainska regeringen anklagat Ryssland (igen!) för att föra in soldater och militärfordon (vad det nu har med valet att göra?). Därefter beskrivs kritiken mot att detta val hölls på nästan 11 rader. Avslutningsvis framgår det på 5 rader att Ryssland är positiva till valet (16 rader mot och 5 för). Inget om valresultatet, inget om det höga valdeltagandet och inget om att det funnits internationella observatörer på plats som hävdat att det följt internationella normer för politiska val och att det gått lugnt till. Artikeln eller notisen ger intryck av att vara neutral, men den är klart Kievvänlig.

Jag begär inte att någon tidning i Sverige ska ta ställning för rebellsidan. Jag vill bara ha en ärlig balanserad bevakning.

Jag ville veta vilket underlag ETC hade för sin text i ett avseende eftersom jag inte sett någon sådan uppgift på annan plats så jag skrev ett brev till redaktionen den 4 november.

- I dagens nummer finns en artikel/notis, "Omstritt val i Ukraina”. Där står angående att Ukrainska regeringen anklagat Ryssland (igen!) för att föra in mer soldater och militärfordon över gränsen att det bekräftats av utländska journalister på plats. Exakt vad har ni för belägg för det? Vad har dessa journalister sagt och vilken källa har ni använt? (Fetstil som i mitt mail.)

Dagen efter fick jag följande svar från chefredaktören Anders Gustavsson, som innehåller ett svar på den andra delen av fråga två och i övrigt är lite ”goddag yxskaft”.

- Reuters har haft kompetens bevakning av detta, så vi lutar inte mot Natos problemformulering här.

Jag sökte på Reuters hemsida men hittade inget som stöder ETCs text. Det som framgår där är att journalister sett kolonner med militära fordon röra sig i riktning mot Donetsk inne i Ukraina, inget om rörelser över gränsen. Mitt svar blev:

- Tack för ett delsvar. "Vad har dessa journalister sagt" var min viktigaste fråga.” Och ”det går alldeles utmärkt att svara med en länk där någon påstår sig ha sett "mer soldater och militärfordon över gränsen" under den senaste veckan.

Sen kom det inget svar, vilket jag tolkar som om det inte finns någon trovärdig källa. Jag har nu väntat i 10 dagar med att publicera detta för att ge redaktionen en chans att svara.

Det här fenomenet, att okritiskt återge vad som publicerats i Västmedia utan att bedöma trovärdigheten, att slarva med formuleringarna så att innehållet förvrängs och att i stort sett aldrig utnyttja rebellsidan som källa, dominerar fullständigt i svensk press. Det kan inte ge en balanserad bild.

Dela artikeln

5 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Jonas Karlsson
  14 november 12:03

  Om det nu är så att de förlitar sig på Reuters belyser det verkligen problemet med den enorma media- och maktkoncentrationen som finns idag. Ett fåtal, en handfull, nyhetsbyråer förmedlar sina historier till världen. T o m till vänstertidningar. Medborgarjournalistik, kategorin där Synapze också hör hemma, har en viktig uppgift här. Helt fantastiskt kommer det vara den dagen då det är naturligt för vanliga medborgare att på en gemensam plattform rapportera vad som händer i dess närområde. Då kan vi få vittnesmål och rapporter direkt från berörda människor, oberoende av politiska maktintressen.

 2. Tord Björk
  15 november 01:48

  Det finns ett intressant skov över hela linjen, ett sluttande plan i närmats alla medier manifesterat i Arbetarens extrema konspirationsteoriartikel om vänsterfronten som Putinagenter nyligen. Wikipedia skriver öppet att bara västkällor kan användas.

  Det vore intressant att söka göra någon form av systematisk sammanställning av detta skov.

 3. Lars Drake
  15 november 12:11

  Tord, jag läste artikeln i Arbetaren och den var verkligen ett lågvattenmärke. Det visste jag inte om Wikipedia, tack.

 4. Lars Drake
  15 november 12:20

  Jonas, ja det är ett stort problem att ett fåtal nyhetsbyråer eller stora tidningar/TV-bolag dominerar så starkt. Det finns andra kanaler och de måste vi i Synapze utnyttja bättre. När Al-Jazeera började och hade ett nytt perspektiv, från Mellanöstern/Syd och inte USA/EU/OECD/Det rika i norr, kändes det som en frisk fläkt. Nu har de fallit långt under sin ursprungliga nivå med sin obalanserade bevakning av en del konflikter i Mellanöstern. Min kritik mot ETC var att de inte ens kan utnyttja källorna rätt (alternativt inte kan presentera sina källor under 10 dagar).

 5. Lars Drake
  15 november 12:22

  Jonas din beskrivning av hur det borde vara uppskattar jag, vi måste jobba för det.