Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Nyhetsdiskussion
2014-11-14

Ubåtsjakten avgjord?

Sällan har så många spekulerat så mycket om så lite. Nu har de gått i spinn och förnuftets bromsar har slagits av.

ÖB sa idag på en presskonferens att Försvarsmakten bekräftat att det varit en ubåt i Stockholms skärgård. Försvarsmakten säger sig ha ETT bevis, som är hemligt (!), och några iakttagelser som ger stöd för att en kränkning skett. Det är svårt att invända i och med att beviset är hemligt! Det blir upp till var och en att tro på auktoriteterna eller avstå. Under 80-talets ubåtsjakt med tillhörande utredningar förekom så många felaktiga uppgifter att det inte är säkert att alla utan vidare kommer att svälja dagens påståenden.

Det är viktigt att påpeka att varken ÖB eller Regeringen har pekat ut någon nation som ansvarig för det påstådda intrånget. Trots omfattande analyser finns det inget som visar vilket land den eventuella ubåten kommer ifrån.

Professorn i underrättelseanalys Wilhelm Agrell däremot pekar ut Ryssland.

– Men de tänkbara förövarna är lätt räknade. I princip kan det bara vara Ryssland i Östersjöområdet, säger Wilhelm Agrell. (SvD)

Observera formuleringen ”i princip”. Det tolkar jag som att han har bedömt att det är så, inget mer. Han säger inte att det ÄR, för det vet han inte.

Den av SVT ofta anlitade militära experten Stefan Ring TROR också att det är Ryssland. Hans förklaring är enligt Svenska Dagbladet:

– Finland har inga ubåtar och jag bedömer det som helt osannolikt att Nato-länder skulle göra detta. Till skillnad från under kalla kriget saknas militärstrategiska motiv för Nato att göra detta, säger Stefan Ring. (samma källa)

Således en bedömning om sannolikhet. Har de glömt möjligheten att syftet från Natos sida kan vara att testa Sveriges kapacitet? Om någon trodde att Carl Bildt och Jan Björklund kunde undvika att i det här läget peka ut Ryssland har de naturligtvis misstagit sig.

Svenska Dagbladet, som brukar leda kampanjen som syftar till svenskt medlemskap i Nato, hänvisar idag till en artikel från den 19/10 som innehåller allvarliga fel i och med att dess huvudbudskap var det beryktade nödsamtalet som aldrig skickats. Även i en ny artikel som försöker ge en bakgrund till den presskonferens som hölls idag (den 14/11) upprepas dessa uppgifter:

”… flera tecken tydde på att det kunde handla om en skadad rysk undervattensfarkost. På torsdagen, dagen före ubåtslarmet, hade enligt SvD:s källor svensk signalspaning fångat upp ett radiosamtal på ryska. Samtalet ska ha sänts på en speciell radiofrekvens, en nödkanal, som används av Ryssland.” (SvD 2)

Dagens Nyheter, som grävde lite djupare, publicera detta uttalande:

– Jag tyckte det var lika spännande att läsa om det ryska nödsamtalet som du. Men det finns inget sådant – uppgiften är felaktig, säger en källa på Marinens underrättelsetjänst, formellt benämnd underrättelsesektionen (M2) på Marinens taktiska stab (MTS). (DN)

Det är tydligt att det förekommer en del desinformation i svensk press. I det här fallet hade DN lite sans.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.