Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Debatt
2014-11-24

Bevara alliansfriheten - nej till Nato-medlemskap!

En bok med denna titel har nyligen publicerats. Den innehåller ett flertal inlägg av bl.a. ledande socialdemokrater och av några borgerliga eller oberoende experter. Flera av dem är f.d. ministrar och några medlemmar av Krigsvetenskapsakademien. De representerar en mycket stor samlad kunskap. Det är en viktig bok som skär sönder de flesta argument för att Sverige ska anslutas till Nato.

Thage G Peterson har skrivit ett bra förord och Sven Hirdman går systematiskt igenom argumenten för Natoanslutning. Argumenten strimlas.

Det som väckte mitt största intresse var dock artikeln av f.d. generalen Carl Björeman. Han går igenom den svenska politiken och dess militära aspekter från det försvarspolitiska beslutet 1948. Det är ju allmänt känt att Sverige idag, i samband med deltagandet under Natobefäl i kriget i Afghanistan, nästan helt har avvecklat försvaret av Sverige för att satsa på insats”försvar”. Det har ju t.o.m. använts som ett skäl att vi ska gå med i Nato av bl.a. dem som drivit på denna försämring av vår försvarskapacitet. Det som klarläggs av Björeman är att satsningen på insats- snarare än neutralitetsförsvar kan härledas tillbaka till 1948. Den upprustning som gjorts under andra världskriget bibehölls. Två krafter samverkade i att försvaret blev inriktat på ett sätt som inte tjänade vår alliansfrihet: militärindustrin och militärledningen.  Björeman använder ordet ”militärindustriella komplexet” en term som myntades av president Eisenhower. Det är ofta från pensionärer man får veta hur det står till, de riskerar inte att bli avskedade om de uttalar obekväma sanningar.

Jag blev lite extra glad när den kloke generalen kritiserade Mike Winnerstig för bristande analys, ni vet han som flera år i rad inför Folk o försvarskonferensen fått i stort sett samma Natovänliga artikel publicerad i fulmedia.

Ni får gärna läsa min intervju med en av Carl Björemans kollegor, den pensionerade översten Per Blomqvist, som finns på Synapze. (här) Intervjun om smyganslutning till Nato med Al Burke kan också rekommenderas. (här)

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    26 november 23:10

    Bra! Bara kartbilden i sig säger ju en hel del om NATO:s syfte.