Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2014-12-11

Nu behövs en tydlig vänsterkraft

Vänstern behöver föra fram fler frågor och mobilisera bredare.

Styrelsen för Vänsterpartiets partiföreningen Birka-Vasa i Stockholm har skrivit ett öppet brev till partiledningen där de efterlyser att partiet måste vara en mer tydlig vänsteropposition såväl i parlamenten som på gator och torg.

De skriver också att

Det är inte bara så att fem borgerliga partier har majoritet i Sveriges riksdag, det borgerliga politiska samtalet har även hegemoni i vårt alltmer ojämlika samhälle vilket kräver en motrörelse.
Denna rörelse måste komma brett underifrån tillsammans med andra folkrörelser och den måste komma från vänster!

Mer specifikt anser de att Vänsterpartiet i kommande valrörelse ska föra fram hela sin politik och inte bara en fråga (och kritiserar antirasismen som metod då den ger sd möjlighet att prata om sin huvudfråga), att vänstern måste driva på för att hindra Socialdemokratena (för mycket) högerut, att vi måste visa att välfärdssystemet gynnar fler än bara arbetarklassen.

Men de går också några steg längre, vilket jag själv tycker är extremt angeläget och en av vänsterns viktigaste uppgifter just nu.

Vi måste tydligare förklara hur det kapitalistiska systemet med massarbetslöshet, privatiserad offentlig sektor, bostadsbrist, låga skatter för storföretag och banker samt urholkad arbetstrygghet och demokrati står i bjärt kontrast till det stora flertalets intressen.

Vi måste också formulera vad vi vill se i dess ställe.

Instämmer i detta. Det är en brytningstid nu. Vänstern måste gå frammåt och ta kommandot. Vi bör vidare analysera det internationella läget med eurokrisen, krlimatkrisen, växande fascism i Europa med mera, anser de - och lära och inspireras av vänsterrörelsena i bland annat Spanien och Grekland.

Sen bör vi bygga en bred rörelse:

Vi bör slutligen skyndsamt sträcka ut en hand till fackförbund, pensionärsföreningar, idrottsklubbar, sociala organisationer, feministiska och antirasistiska folkrörelser och alla som vill stå upp för solidaritet, demokrati och välfärd till en gemensam aktion för förändring. Bara genom att stå tillsammans kan vi utmana den samlade borgerligheten.

Det börjar bli väldigt angeläget att diskutera vänsterns strategi. Jag instämmer i det mesta som kamraterna som undertecknat detta brev skriver. Sedan är det glädjande i sig att folk nu på allvar har börjat diskutera strategi igen. Det är på tiden och jag hoppas ännu fler ansluter sig till debatten/debatterna. För vänstern behöver en inkludering och en bred diskussion om vilken väg vi ska ta framöver!

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    11 december 18:34

    Det finns stort behov av det. Jag hoppas att en ordentlig översyn av utrikespolitiken görs samtidigt.

  2. Emil Eldebrink
    13 december 15:34

    Låter som precis den sorts initiativ som behövs inom Vänsterpartiet. Tycker poängen fångas i formuleringen: "Mer specifikt anser de att Vänsterpartiet i kommande valrörelse ska föra fram hela sin politik och inte bara en fråga (och kritiserar antirasismen som metod då den ger sd möjlighet att prata om sin huvudfråga)".