Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Utrikes
2015-01-09

Terrorism - orsak och verkan

Denna artikel som handlar om terrorism som fenomen i vår tid publiceras med anledning av attentatet i Paris den 7/1 2015. Terrorismen har ökat kraftigt, särskilt efter USA:s invasion i Irak 2003 och under 2013. Antalet självmordsbombningar och andra terrorbrott har ökat i takt med angreppskrig och ockupationer av länder i södra och västra Asien. Terrorismen består av dels en del av de utländska angriparnas handlingar och dels en del av invånarnas motreaktioner.

 

Vad orsakar terrorism och hur många dödsfall ger den upphov till?

Även om terrorismen har ökat och är ett allvarligt hot mot många människor, speciellt i länder som är utsatta för ockupation, är det en oerhört liten risk att dö av ett terrordåd jämfört med den främsta orsaken till en för tidig död, fattigdom. Flera andra faktorer ligger bakom mycket fler dödsfall än terrorism.

Dödsfall som sammanhänger med fattigdom är över tio miljoner människor per år. Dödsfall i krig är mycket ojämnt fördelade över tiden, men det rör sig om mer än hundratusentals per år under de senaste tjugo åren, i detta ingår statsterrorism. Folkmord som inte sammanhänger med krig har skördat några tiotals tusen per år sedan 1950. Kriminalitet ledde till 490 000 dödsfall 2004, användning av kemikalier knappt en miljon och vägtrafiken till 1,2 miljoner döda per år (Malsby, 2010; WHO, 2012).

Terrorism som inte begåtts av stater ledde i genomsnitt till 7 600 dödsfall per år under perioden 2000-2013, dvs. storleksordningen är mindre än en promille jämfört med vad som beror på fattigdom. Globalt var det år 2013 40 gånger större risk att bli utsatt för ett ”vanligt” mord än att dödas av ett terrorattentat (icke statligt). (Global Terrorism Index 2014, Institute for Economics & Peace)

Terrorism är i flertalet länder inte ett hot mot staterna eller samhällssystemet utan mot ett mindre antal individer. Trots att andra faktorer medför betydligt fler dödsfall är det naturligtvis nödvändigt att satsa polisiära resurser på att förebygga terrorhandlingar och lagföra förövarna. Huvuddelen av problemet skulle dock upphöra om USA m.fl. länder slutade att angripa och ockupera andra länder. De fem länder som drabbats mest under senare år är Irak, Afghanistan, Pakistan, Nigeria och Syrien (t.ex. 82 % under 2013).

 

Vad är terrorism?

I många sammanhang används termen terrorism för att peka ut och misskreditera motståndare till en stat. Begreppet förlorar då sin betydelse som representerande en metod.

Det finns flera möjliga definitioner av terrorism. De handlar om våldsanvändning som syftar till att skrämma människor till passivitet eller underkastelse eller påverka ett politiskt skeende. Militärt våld mot andra militära enheter bör inte räknas som terrorism. Enda sättet att utesluta statsterrorism är att specifikt deklarera att denna form av terrorism inte ska anses ingå. Det blir då minst sagt lite konstlat för att inte säga helt orimligt – ”terrorism är handlingar som mord, bombhot och …., utom handlingar som mord, bombhot och …. som utförs av en stat”. 

Den norske säkerhetsexperten Tore Björge presenterar en bra och tydlig definition i sin bok från 2005:

”De flesta instämmer i att terrorism är en grupp metoder eller strategier för kamp snarare än en identifierbar ideologi eller rörelse, och att terrorism inbegriper avsiktlig användning av våld mot (åtminstone i första hand) icke-stridande för att skapa rädsla hos andra än de som våldet riktats mot.” (Björge, 2005, min översättning och kursivering 

Diskussioner om hur terrorism bör definieras har förts på hög politisk nivå i USA. Det har då konstaterats att hur de än formulerat sig ryms aktiviteter som USA gjort sig skyldig till inom definitionen. (Chomsky, 2001; Democracynow, 2006)

 

FN:s arbete för att motverka terrorism

FN har tagit avstånd från terrorism och uppmanat alla länder att motverka terror. En central formulering i en FN-resolution från 2006, ”Global Counter-Terrorism Strategy” (UN 2006), är mycket tydlig i sitt fördömande av

”terrorism i alla dess former och uttryck, vem som än utfört den, var det än skett och oberoende av syfte” (UN, 2006, min översättning)

Det kan tyckas självklart att statsterrorism ingår i denna definition, men det är inte klarlagt eftersom FN ännu inte lyckats fastställa en definition av vad terrorism är, bara att den ska bekämpas. Det kan ju verka lite konstigt att man ska bekämpa något när man inte är överens om vad det egentligen är, men blockeringarna i FN (USA?) har visat sig mycket svåra att lösa upp.

I realiteten har det överlämnats till stater att definiera vilka de anser vara terroristiska organisationer. Det innebär att FN bakvägen tillåter den perversa definitionen som utesluter staters terrorinsatser. Det blir lätt för stater att sätta upp fiender till den egna staten på listan. Det är också det som skett.

Resolutionen fastslår också att terrorism inte kan och inte bör sammankopplas med någon religion, nationalitet, civilisation eller etnisk grupp. Att det faktiskt förhåller sig så har även klarlagts av Björge som sammanställt mycket av forskningen om terrorism. Det har ånyo bekräftats av en omfattande studie av 2000 fall av självmordsbombningar mellan 1980 och 2009 som genomförts av Pape och Feldman (2010).

 

”Krig mot terror”

George W Bush deklarerade ett ”krig mot terror”, men han verkade ha menat ett krig mot USA:s motståndare. Redan att deklarera ett krig mot en metod visar hur ologiskt det är. Resultatet av detta ”krig” har redan blivit ungefär en miljon döda (främst i Irak) inklusive en kraftig ökning av terrorism i världen. Antalet självmordsattacker var ca 3 per år under 1980-talet och ökade till 10 per år under 1990-talet, 50 per år 2000-2003 och till 300 per år 2004-9 (Page och Feldman, 2010).

Om syftet hade varit att minska riskerna för terrorism har ”kriget mot terror” således inte bara misslyckats utan varit kontraproduktivt. Om ”kriget mot terror” däremot syftar till att skrämma resten av världen till underkastelse (terrorism i sig!) under USA har det haft en viss kortsiktig framgång. Långsiktigt kommer de negativa effekterna även att drabba USA. Världen har blivit mindre säker.

Olika former av speciallagstiftning som upphäver rättssäkerheten har införts i flera länder med hänvisning till hotet från terrorattacker. Århundradens framsteg för rättssäkerhet i västvärlden har på kort tid tryckts tillbaka betydligt i flera länder genom ”kriget mot terror” (Hultén, Sonne, och Olsson, 2011).

USA har haft en osedvanlig förmåga att skapa nya fiender. Vid Vietnamkrigets slut hade FNL ett mycket brett stöd i befolkningen i Södra Vietnam som en följd av USA:s terrorbombningar, tortyr och andra insatser. Detta stöd var inte lika starkt i början av kriget. Innan USA anföll och ockuperade Irak fanns inte Al-Qaida i Irak. Efter USA:s anfall ökade terrorismen i Irak och i världen. USA bidrog till utvecklingen av såväl Talibaner som Al-Qaida genom sin inblandning i och aktiva stöd till motståndet mot Sovjetunionens ockupation av Afghanistan. Detta stöd påbörjades nästan ett halvår innan Sovjetunionen påbörjade sin ockupation. Syftet var att lura in Sovjetunionen i ett nytt ”Vietnamkrig” – vilket tyvärr lyckades (Brzezinski, 1998). Ansvaret för Sovjetunionens krig i Afghanistan faller naturligtvis i första hand på dem som fattade beslut om att starta kriget, dvs. den politiska ledningen i Sovjetunionen. USA m.fl. länder har gett stöd till grupper som strider mot regeringen i Syrien vilket vi nu ser resultatet av i form av terror i såväl Syrien som i flera andra länder.

De senaste årens bombningar med förarlösa flygplan, s.k. drönare, har slagit ut några ledande terrorister och flera misstänkta motståndsmän eller andra fiender till USA. Det har spridit skräck i berörda områden. Många människor som råkat vara på fel plats vid dessa drönarattacker har dödats eller skadats. Det sammanlagda antalet döda bedöms vara mellan 3 072 och 4 756 i Pakistan, Jemen och Somalia. (The Telegraph, 2013) Det kan betraktas som administrativt beslutade avrättningar och ett sätt att kringgå lagen i berörda länder. En effekt är att det blivit lättare att rekrytera personer som är beredda att attackera USA och dess lokala bundsförvanter. Denna nya form av krigföring är i sig terrorism och ett brott mot internationell lag (Quigley, 2012).

De som är eller samarbetar med terrorister eller anses tillhöra dessa två grupper har idag en ställning som motsvarar en fredlös under medeltiden. Lagen gäller inte dem, de kan i praktiken mördas utan att mördaren lagförs. Det är ett stort steg tillbaka i historien. Denna fredlöshet gäller inte de krigsförbrytare som är eller har varit ledande politiker i dagens mäktiga länder, t.ex. Henry Kissinger, George W Bush, Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Tony Blair, vilket hade varit mer motiverat.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att mänskligheten står inför många svårare utmaningar än den icke-statliga terrorn och att ”kriget mot terror” har skapat större problem än det löst.

 

Dela artikeln

3 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Abe Bergegårdh
  10 januari 11:41

  Mycket bra att du lyfter upp det här Lars!

  Försöket att hävda att CIA:s eller andra länders organisationers terrorism (avrättningar, bombningar, kidnappningar, tortyr) inte är terrorism därför att det är statligt våld leder in i en absurd diskussion om vad som är en stat. Det finns nämligen ingen sådan universell definition, det är som en lärobok i folkrätt inleder med: det är en politisk fråga. Det är alltså helt godtyckligt och en fråga om makt (Somalia ses som en stat, men inte Somaliland - trots att det senare existerar medan det andra mest finns på kartan) . Under talibanernas styre i Afghanistan var det formellt en stat, men i praktiken inte ens en nattväktarstat till innehåll. Tvärtom var den till stor del finansierad av al-Qaida under en tid och de agerade även fritt där. Var då inte al-Qaida en del av den afghanska staten (under 911)?

  Oavsett vilket, innebär det t ex att bombningen av Lockebie (om det stämmer att Libyen låg bakom den) 1988 inte var terrorism. O s v o s v.

  • Abe Bergegårdh
   10 januari 11:43

   ...över Lockerbie ska det vara :)

 2. Lars Drake
  11 januari 12:49

  Ja Abe det blir verkligen absurt.