Deltagande media
FREDAG 20 JULI 2018
Kultur
2015-01-19

EUs upphovsrätt dåligt anpassad till nätet

Upphovsrätten i EU behöver reformeras för att ge bibliotek, användare, utövare och skapare mer rättigheter på mellanhändernas bekostnad. Det visar en ny rapport från Europaparlamentet.

EUs upphovsrättsregler är dåligt anpassade till den ökning av gränsöverskridande kulturellt utbyte internet underlättar, visar en kommande rapport från Europaparlamentet. Utkastet släpptes idag av Julia Reda, parlamentsledamot för det tyska Piratpartiet, och lägger an en ambitiös reformagenda för översyn av EUs upphovsrätt.

-EUs upphovsrättsdirektiv skrevs 2001, i en tid innan YouTube eller Facebook. Även om direktivet var tänkt att anpassa upphovsrätten till den digitala tidsåldern, så blockerar det i verkligheten utbyte av kunskap och kultur över gränserna idag", förklarar Reda. Vi behöver en gemensam europeisk upphovsrätt som skyddar de grundläggande rättigheterna och gör det lättare att erbjuda innovativa onlinetjänster i hela EU.

Föråldrade och fragmenterade upphovsrättsliga regler ger enligt rapporten en orimlig börda för vardagliga online-aktiviteter. Reglerna från 2001 inkluderade inte gemensamma regler för allmänhetens intressen, och bibliotek och andra kulturarvsinstitutioner får kämpa för att trots reglerna fullgöra sitt uppdrag.

Rapporten rekommenderar att ge gemensamma rättigheter till användare i EU och att stärka upphovsmän och utövare i förhållande till rättighetshavare och mellanhänder. Rapporten föreslår också att införa en öppen norm för att möjliggöra nya, oförutsedda kulturella uttrycksformer och undanta verk från offentliga sektor från upphovsrätt.

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Jonas Karlsson
  20 januari 00:25

  Det låter väl positivt eller? Vad innebär förslagen mer konkret?

  • Mårten Fjällström
   20 januari 09:45

   Det är goda nyheter, resultatet i hög grad av Piratpartiets arbete förra mandatperioden i att bygga upp en position som Julia Reda kunnat ärva. Sedan om det går igenom är en annan femma, men bara att parlamentet drar i rätt riktning är ett bra steg.

   Konkreta förslag:
   - Rättigheter till allmänheten som finns med i EUs upphovsrättsdirektiv från 2001 görs tvingande för medlemsländerna istället för att som nu vara frivilliga. Det innebär att alla får maximala rättigheter av de som idag är möjliga för staterna att dela ut.
   - Tiden för upphovsrätt harmoniseras neråt till det lägsta Bernkonventionen kräver.
   - Bibliotek ska få rätt att köpa e-böcker och låna ut de hur mycket de vill, istället för att som idag agera inkörsport till förlagens e-boks-uthyrning.