Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Kolumn
2015-02-04

Den liberala Fp-smockan mot flyktingarna

Fyra högt uppsatta folkpartister tar idag bladet från munnen och bekänner färg på DN Debatt. Det är intressant läsning. Självbilden av humanism brukar ju vara enorm hos ”liberalerna” men nu vill de alltså att färre människor på flykt ska tas emot i Sverige.

Det är en häpnadsväckande läsning. Inte ett ord i hela artikeln om vad som ligger bakom de konflikter som gör att människor tvingas fly för sina liv. Inte ett ord om var dessa människor i stället ska ta vägen när Folkpartiet bygger murar och förvägrar dem en säker ort. Texten innehåller faktiskt inte ett enda ord som tyder på någon som helst medkänsla.

Folkpartisterna bygger sina resonemang på tre märkliga punkter.

 1. Det byggs för få bostäder i Sverige, under förra året 28 000, och bostäderna riktar sig inte till gruppen flyktingar.

  Kanske idé att satsa på bostadsbyggandet då? Varför inte en tiondel av summan som ni Folkpartister genom jobbskatteavdragen subventionerade främst de rika med? För investeringsbidrag på runt tio miljarder skulle 120 000 lägenheter kunna byggas. (Jämför)

 2. ”Ett ökat antal asylsökanden innebär ett tryck på nya skolor, förskolor och vårdcentraler.”

  Jo, tjena. Det är vad som brukar hända när befolkningen ökar. Och tidigare tycks ni inte ha brytt er ett smack om att skolresultaten dyker och att personalen går på knäna. Kanske dags att satsa ett par miljarder extra på detta istället för subventioner till de rika? För ni kan väl ändå inte påstå att Sverige är ett fattigt land?

 3. Arbetslösheten är 17 procentenheter högre hos utrikes födda än hos inrikes födda.

  Se då till att folk får jobb! Det finns massor att göra i detta land. Inte minst inom vård, omsorg och skola. Men också på andra ställen. Den nyliberala politiken har varit en total katastrof för den ekonomiska utvecklingen i Sverige sedan 1991. Från att arbetslösheten under decennier tidigare legat på runt 2 procent ligger den sedan det nyliberala systemskiftet på runt det fyrdubbla.

Låt oss sätta saker i perspektiv.

Och sedan ett par extra tillägg.

 • De rikaste 80 personerna i världen äger mer än de 3,5 miljarder fattigaste enligt hjälporganisationen Oxfams rapport. Ett problem enligt Folkpartiet?

 • Enligt de flesta undersökningar så är invandring dessutom lönsam för ett land. Men anledningen till att ta emot dem som flyr vilar på helt andra motiv, nämligen SOLIDARITET.

Dela artikeln

10 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Lars Drake
  05 februari 08:14

  Lysande. Jag är mot dödsstraff men den här typen av politiska 'avrättningar' behövs.

 2. Emil Eldebrink
  05 februari 12:03

  Vid en snabb genomläsning av FP-artikeln tycker jag allt ser bra ut utom viljan att försämra arbetsrätten. Vad är dåligt med själva förslagen?

  Folkpartister skulle väl svara på din kritik mot deras högerpolitik att denna är nödvändig för tillväxt, en stor kaka för alla, Sveriges konkurrenskraft. Det är ju t.ex. inte så att jobbskatteavdragen bara hamnat i skattkistor och undandragits ekonomin. Jag håller inte alls med dem här. Jag håller med dig om att vi skulle kunna öka statens inkomster enormt genom att drastiskt höja olika skatter för fr.a. de rikaste, och öka den offentliga sektorn igen.

  Men på grund av det tycker jag det är ett stort problem att inte ens Vänsterpartiet öppet och med självförtroende kräver en sådan stark omfördelning. Det blir svårt att kritisera andra partiers i någon mening lösningsorienterade politik som självklart usel, om vi inte har något tydligt alternativ.

  Att den typ av invandring det rör sig om i Sverige idag skulle vara lönsam på kort eller medellång sikt har jag aldrig sett någon seriös källa påstå. Det verkar uppenbart att det krävs ekonomisk uppoffring från antingen inhemsk överklass eller arbetarklass.

  • Jonas Karlsson
   05 februari 21:15

   Det som är dåligt och farligt är att de rika tillåts bli allt rikare medan det nu blivit populärt även bland liberaler att skylla resursbristen på invandrare och flyktingar. Det finns mycket resurser, det finns pengar. Om man inte vill att de rika ska bidra, får resurser ju tas någonannanstans. Eller kan man stänga igen dörren och låta människor dö. Ska man nu se på flyktingmottagande i ett kallt ekonomiskt perspektiv, måste man givetvis göra det på lång sikt. Annars kan vi ju börja med att sluta tillåta barn i Sverige öht. De kostar mycket pengar. Självklart ska alla människor ha rätt till trygghet och kan vi hjälpa en bråkdel av alla som flyr för sina liv ska vi göra det. Var ska de annars ta vägen? Dessutom borde Sverige omedelbart sluta exportera vapen till krigsförande länder och diktaturer, däribland Saudiarabien som varit avgörande för den militanta islamismens spridning.

 3. Emil Eldebrink
  08 februari 13:17

  Ja huvudfrågorna tycks vara för det första ifall stor invandring från utomeuropeiska länder är en utmaning för välfärdsstaten, den sociala tilliten och demokratin, som kräver resurser. För det andra ifall vi har råd att hantera den utmaningen. Större delen av vänstern, och även högern, har hittills sagt att det inte alls finns någon utmaning. Tvärtom är invandringen kortsiktigt lönsam, den kräver ingen politisk anpassning. Det tror jag är ett uppenbart fel.

  Jag tror inte det går att ha högerpolitik och stor invandring längre tid utan stor skada på välfärdsstat, social tillit och demokrati. Det lär knäcka antingen arbete eller kapital/nationalstat, troligen mycket mer sannolikt det förra.

  Nyliberaler har inga problem med att arbetet/välfärden/vanligt folk knäcks, tvärtom är det deras projekt, och det erkänner inte utmaningen. Därför är de för stor invandring och högerpolitik.

  Konservativa nationalister, och ev. nu vissa liberaler, erkänner utmaningen men eftersom det enligt dem är omöjligt att rubba kapitalet, så har vi inte råd.

  Vänsterister erkänner inte utmaningen, troligen till stor del eftersom de kommer från en privilegierad tänkarklass och inte ser eller hotas så mycket av ökat tryck på arbetarklassen. De ser heller inget behov av demokratisk förankring av kombinationen stor invandring och högerpolitik, utan folkliga protester är moraliska defekter som ska tillrättavisas med hårda nypor.

  Socialister måste erkänna utmaningen och svara med en öppet systemkritisk och radikalt omfördelande poltik, inklusive konkreta förslag på hur stora resurser kan tas från rika till det gemensamma här och nu. Gärna stor invandring, men först rejäl klasskamp. (Eller samtidigt, egentligen.) Att bygga opinion för detta och skapa demokratisk förankring av invandringen är absolut nödvändigt för att undvika högerpopulism, nationalism, konservatism och i dess kölvatten ökad rasism och fascism.

  Hur som helst handlar väl inte FP-artikeln riktigt om det här? Deras förslag är:
  - Försörjningskrav för anhöriginvandring
  - Stärkt arbetslinje vid beslut om uppehållstillstånd.
  - Lägre trösklar till jobb och modernare [sämre dvs] arbetsrätt.
  - Avskaffa vårdnadsbidraget.
  - Språkkrav för medborgarskap.

  Det är ju inget som ifrågasätter rätten för hotade människor att söka skydd i Sverige enligt FN:s flyktingkonvention osv, utan förslag på hur integrationen förbättras, med en tydligare betoning på skyldigheter till samhället jämte rättigheter. Jag ser inget icke-humanistiskt eller icke-socialistiskt i det utan tycker som sagt förslagen verkar vettiga, bortsett från det som i klartext är försämring av arbetsrätten.

  • Jonas Karlsson
   08 februari 22:57

   Jag tror aldrig jag har träffat på någon som säger att asylinvandring är kortsiktigt ekonomiskt lönsam. Vem säger det? Skälen att ta emot flyktingar är av solidaritet.

   Varför ställa asylsökande mot välfärdsstaten? Hur kan dessa ”knäcka” välfärdsstaten när som jag visat bankerna gör vinster i hundramiljardersklassen, aktieutdelningen runt 200 miljarder, skattefusket från företag runt 100 miljarder och jobbskatteavdragen 100 miljarder kronor??

   Det är högerpolitiken som attackerar och ”knäcker” välfärdsstaten. Jag ogillar riktigt mycket när flyktingar ställs mot välfärden i olika skepnader. Då är det betydligt bättre (och mer rättvist) att ställa dem och solidariteten mot de rikas enorma överflöd och badande i tillgångar. Ta pengarna därifrån!

   ”Vänsterister erkänner inte utmaningen, troligen till stor del eftersom de kommer från en privilegierad tänkarklass och inte ser eller hotas så mycket av ökat tryck på arbetarklassen” tycker jag är ett mindre bra argument. Det vet man mycket väl om bott i invandrartätt arbetarklassområde.

   Moralism över rasistiska tendenser är ibland ett problem men något som kan diskuteras en annan gång.

   Men det verkar ju ändå som vi delar synpunkten att vi måste ta resurser från de rika. Ja, det är precis vad vi ska!

   Hur FP:s förslag skulle förbättra integrationen är ett stort mysterium för mig. På vilket sätt blir det bättre integration om någon som kommer hit måste leva i ovisshet om personen får stanna? Det leder ju till motsatsen; mindre incitament att lära sig språk ordentligt och större stress i en situation där det behövs trygghet. Alla dessa förslag riktar ju entydigt kraven mot invandraren. Inte ett enda på att ge mer resurser till samhället för att skapa jobb, bygga bostäder osv. Krav för bättre integration på riktigt skulle betona riktiga bostäder och jobb.

 4. Gunnar Westin
  09 februari 22:11

  Emil: Måste instämma i Jonas sista kritik här. Skulle vilja gå ännu längre och hävda att samtliga av FP:s förslag verkar i motsatt riktning mot integration.

  Ta kravet på språkkrav t.ex. Det är en myt att människor som flyr hit inte vill lära sig det nya språket, problemet är istället bristande resurser och dålig organisering av SFI. När FP först drev språktestkravet satt partiet samtidigt och röstade för minskade anslag till SFI i bl.a. Stockholms kommun om jag inte minns fel. Att genomföra språktestkrav som villkor för medborgarskap är en tom gest i avsaknaden på de satsningar som behövs i undervisningen.

  Försörjningskrav för anhöriginvandring är också ett krav jag tycker att man måste avvisa med tanke på de potentiella konsekvenserna. Det är nästan omöjligt för en person som nyss kommit att kunna garantera försörjningen för sin familj. Samtidigt är familjeåterförening ofta en förutsättning för att personen inte ska gå under psykiskt, och därmed för integration. Kravet på försörjningskrav har också en klassdiskriminerande prägel: det blir svårast för flyktingar från arbetarklassen med mindre ekonomiska resurser att återförenas än för flyktingar från mer privilegierade skikt och samhällsklasser.

  Vänder mig också mot problembeskrivningen du gör: "Jag tror inte det går att ha högerpolitik och stor invandring längre tid utan stor skada på välfärdsstat, social tillit och demokrati." Det är för enkelt. Det går överhuvudtaget inte att ha högerpolitik en längre tid utan att välfärdsstaten raseras. Punkt. Den typen av problemformulering spelar "invandringskritikerna" i händerna. Det blir fel fokus. Då ligger det nära till hands att använda argumentet "mindre invandring om vi inte lyckas höja nivån på klasskampen" som du öppnar lite för. Vänstern behöver en mycket mer offensiv hållning i debatten över huvud taget, annars hamnar vi på fel planhalva.

 5. Emil Eldebrink
  10 februari 11:52

  Du skrev Jonas: "Enligt de flesta undersökningar så är invandring dessutom lönsam för ett land."

  Det och nästan alla inlägg i debatten hittills hävdar att dagens invandring är lönsam kort och gott. Inte potentiellt lönsam med rätt politik, inte långsiktigt lönsam, utan överhuvudtaget och därmed också på kort sikt. Om det är fel har man ju inte förstått samhällsutvecklingen och är oförberedd för den. Jag blev till exempel rätt orolig när Johan Ehrenberg såvitt jag kunde se totalförlorade denna debatt mot den liberale ekonomen Tino Sanandaji nyligen.

  "Varför ställa asylsökande mot välfärdsstaten? Hur kan dessa 'knäcka' välfärdsstaten när som jag visat bankerna gör vinster i hundramiljardersklassen, aktieutdelningen runt 200 miljarder, skattefusket från företag runt 100 miljarder och jobbskatteavdragen 100 miljarder kronor??

  Det är högerpolitiken som attackerar och 'knäcker' välfärdsstaten. Jag ogillar riktigt mycket när flyktingar ställs mot välfärden i olika skepnader. Då är det betydligt bättre (och mer rättvist) att ställa dem och solidariteten mot de rikas enorma överflöd och badande i tillgångar. Ta pengarna därifrån!"

  Här förtjänar du knappt något svar. Om du läser mina inlägg igen så ser du att jag också "ogillar riktigt mycket när flyktingar ställs mot välfärden", och att problemet jag talat om är k o m b i n a t i o n e n av stor invandring och högerpolitik. Välfärdsstaten kräver att nästan alla jobbar. Så hur skapa dessa jobb? Troligen kommer vi få övergå till en anglosaxisk modell med rejält sänkta lägstalöner, försämrad arbetsrätt och socialförsäkringar. Det är en också en sorts välfärdsstat, mmen en mycket sämre än den vi är vana vid. Alternativet måste väl vara stora skattehöjningar och starkt ökad offentlig sektor. Och ja Gunnar, den nyliberala reformism som bedrivits i 8 (eller kanske 25) år och inte rubbas av den nya regeringen, sänker väl välfärdsstaten förr eller senare hur som helst. Men stor invandring parallellt kan bli en katalysator som gör förändringen extra chockartad och ger högerpopulism en syndabock.

  Jag säger inte att detta ska vara den egna problemformuleringen, men när vi möts av den kan vi inte bara förneka den. Folket ska göra en välinformerat val. Det är upp till oss att övertyga dem om att höja nivån i klasskampen. Av opinionsundersökningar att döma är det mer troligt att det väljer minskad invandring. Det är tragiskt i så fall, men mycket bättre än att politiker-/tänkarklassen genomdriver detta mot folks vilja så att möjligheterna till klasskamp, som kräver allians mellan intellektuella och arbetare, bryts för lång tid och ersätts av högerpopulism eller i värsta fall ökad fascism.

  Jag tackar för argumenten mot FP-förslagen. Det verkar ju ligga en del i dem. Själv har jag aldrig funderat så mycket på hur integration ska gå till utöver ekonomisk jämlikhet i allmänhet som förutsättning. Det kanske inte krävs så mycket till särskild politik utöver det. Men det verkar ju krävas i dagens läge att man funderar igenom sin uppfattning. Därför måste det ju gå att ha en debatt. Att som en av de högsta S-personerna, Veronica Palm, svara med att FP-förslaget är ”mörkbrun hundvisselpolitik”, är bara en pinsam walkover-förlust tycker jag.

  En första förutsättning för jobbkravet vid anhöriginvandring samt permanent upphållstillstånd, är förstås att det finns jobb. Vilket det inte gör idag i någon vettig utsträckning. Då är förstås kraven en tom gest. Men om jobb skapas och andra integrationsresurser tillförs, tycker jag kraven är rimliga. Det ena utesluter ju inte det andra.

  Utan att ha vara särskilt påläst som sagt, tycker jag det verkar stämma i stort sett, som Björklund säger, att "Sverige har under årtienden haft en integrationspolitik som präglats av ett omhändertagandeperspektiv". Omhändertagandeperspektiv gäller inte bara nyanlända invandrare utan arbetslösa överhuvudtaget. Högern kunde 2006 få genomslag med utanförskapsproblemet eftersom S i ca 15 år sopat arbetslöshet under mattan med ogenomtänkta, avskärmande bidrag. Så tydligare skyldigheter och hjälp till självhjälp tror jag överhuvudtaget stärker vanligt folk. (Detta anknyter till den centrala historiska spänningen inom vänstern mellan mer statsorienterade eller kollektivistiska socialister och mer egenmaktsorienterade eller individualistiska socialister.)

  ”'Vänsterister erkänner inte utmaningen, troligen till stor del eftersom de kommer från en privilegierad tänkarklass och inte ser eller hotas så mycket av ökat tryck på arbetarklassen' tycker jag är ett mindre bra argument. Det vet man mycket väl om bott i invandrartätt arbetarklassområde." Här förstår jag inte vad du menar Jonas fastän jag sedan flera år bor i ett invandrartätt arbetarklassområde. Jag tycker den koleriska men sterila vänsterismen hos tänkarklassen är ett mycket stort problem som behöver konfronteras.

  Hur som helst, vilka egna förslag ska vänstern gå fram med i den här debatten?

  • Jonas Karlsson
   10 februari 18:07

   Bra att det blir diskussion. Kan ju försöka utveckla mina ståndpunkter. Jag tycker verkligen inte vi bör hänga upp oss på frågan ”är invandring ekonomiskt lönsam?”. Personliga har jag fortfarande inte heller träffat en enda person som anser asylinvandring är ekonomiskt lönsam på kort sikt, och tycker du tolkar mig och andra fel där.
   Det finns många roliga sätt att räkna. Om det inte vore tämligen politiskt ointressant och fel fokus skulle jag sätta mig ner och seriöst räkna själv. (Så fort vi börjar diskutera kostnader accepterar vi ett synsätt att människor ska värderas utifrån dess ekonomiska lönsamhet. Ett bättre perspektiv om man vill ha ett solidariskt samhälle tror jag är att säga att alla ska ha rätt till en grundläggande levnadsnivå, bostad och jobb.)
   Jag gör ett halvt avsteg från mina principer och noterar att medianåldern för asylsökanden är 27 år och sysselsättningsgraden 63,4 procent för utrikes födda och 78,4 procent för inrikes. Dessa siffror ger en fingervisning om vissa intressanta saker och vi kan sluta oss till att alla som anländer till Sverige när de är under 40 år, sett som grupp, arbetar mer och får tillbaka mindre procentuellt sett än de som är inrikes födda. Den som vill se vilken nationalekonomisk vinst invandringen ger måste givetvis förfina analysen mycket. Det finns också en diskussion om vilka budgetposter som ska belasta utrikes födda. Försvaret torde t ex vara i princip lika stort oavsett antalet migranter. Ska då försvarskostnaden läggas migranter till last är en sådan fråga till exempel.
   För den som är intresserad kan man ju till exempel annars läsa Behrang Kianzad kritik.
   http://omlinemagasin.se/2015/01/15/debatt-om-invandringen-och-invandringsdebatten-pa-gott-och-ont/
   http://omlinemagasin.se/2014/11/19/kritik-av-invandringskritiken-eller-sd-har-fel-2/

   Huruvida vi får övergå till en annan typ av välfärdsstat har inte med invandringen att göra. Kostnaden (den kortsiktiga) är helt enkelt för liten för att vara relevant i det stora sammanhanget. Enligt statens budget 2015 står budgetposten Migration för 17,4 miljarder, och Integration och jämställdhet för 16,8 miljarder. Kan säkert läggas till fler saker där, men också adderas inkomster på intäktssidan. Som jag visat i artikeln ovan: Företagens skattefusk i Sverige kostar cirka 100 miljarder per år, jobbskatteavdragen cirka 100 miljarder per år. Rot och rutavdragen kostar lika mycket https://www.skatteverket.se/omoss/press/pressmeddelanden/riks/2014/2014/rutavdragenfortsatterattokamenrotavdragenminskar.5.5c88598914352927a424f.html som hela Migrationsverket och kostnader för asylboende och ersättningar. På en statsbudget på runt 900 miljarder. Summa summarum, invandringen är ekonomiskt inte särskilt intressant.

   ”Om du läser mina inlägg igen så ser du att jag också "ogillar riktigt mycket när flyktingar ställs mot välfärden", och att problemet jag talat om är k o m b i n a t i o n e n av stor invandring och högerpolitik.”

   Ja, jag noterar detta. Och jag tycker du har fel även om jag förstår din oro för välfärdsstaten och din önskan att vi inte ska duka under av rasism när högern nedmonterar välfärdsstaten och syndabockar (invandrare) utpekas. Men jag menar att det precis är syndabockstänkandet som letat sig in hos Folkpartiet. Därför ska det ställas hårdare krav. Folkpartiet ville ju också ha ett tak för invandringen, men lägger inte fram några förslag till hur förutsättningarna för flykingmottagande verkligen kan bli bättre. Inget bostadsbyggande etc trots att de menar att det skulle behövas.

   Tycker det här om ”en priviligerad tänkarklass” är ett mindre bra avfärdande. Det stämmer inte att vänstern inte bor i invandrartäta arbetarklassområden eller att alla där skulle ha en helt annan syn på saker.
   Vilka förslag vänstern ska gå fram med i debatten är en bra fråga. Alla i landet, inrikes födda och utrikes födda ska ha rätt till en bra bostad. Alla kommuner ska ta emot flyktingar. Låt de rika bekosta flyktingmottagandet. Riktig språkundervisning. Jobb åt alla.

 6. Emil Eldebrink
  13 februari 19:15

  Har inte läst Behrang Kianzads artiklar men tvivlar på att de är intressanta eftersom han inte är forskare och uppenbarligen helt oseriös: http://www.tino.us/2015/01/ur-min-korrespondens-med-behrang-kianzad/

  Jag hinner inte nu ge någon riktigt bra sammanfattning av relevanta källor och argument jag sett som går emot det du säger. Men en början kan vara ett inlägg från samma blogg: http://www.tino.us/2013/11/assar-lindbeck-talar-klarsprak-om-invandringspolitikens-negativa-konsekvenser/. Citat:

  “Nu ska man ha klart för sig att man inte kan lösa de här problemen genom en mer flexibel arbetsmarknad och en ökad lönespridning. Det är därför naivt att tro att sysselsättningssvårigheterna för invandring kan lösas genom att man vid fri invandring låter lönerna falla till den nivå där lågutbildade som inte kan svenska också får jobb. Ett rikt land som Sverige med nio miljoner invånare i en värld med många miljarder fattiga kan omöjligen ha fri invandring. De måste ha en restriktiv invandring. Och den måste vara väldigt restriktiv om man ska skydda löner och välfärdssystemen i rika länder.

  Det är fullständigt ofrånkomligt. Redan Gunnar Myrdal insåg det för många år sedan när han skrev att välfärdsstaten är ett nationellt projekt. Med det menar han att de förmåner en nation lyckas skaffa genom att ha en framgångsrikt ekonomisk utveckling under hundra år, de kan man inte erbjuda resten av världen utan att vårt system går omkull.”

  Och:

  "'Assar Lindbeck framhåller att systemen för svensk arbetsmarknad och bostadsmarknad inte byggdes för ett samhälle med stor invandring av lågutbildade.

  Antingen måste man starkt begränsa invandringen eller reformera bostads- och arbetsmarknaderna…

  Fri invandring är omöjlig för ett rikt land i en fattig värld, slår Assar Lindbeck fast.

  Annars får vi ge upp välfärdsstaten.'"

  Assar Lindbeck är väl som de flesta andra nationalekonomer borgerlig. Men samtidigt en seriös och ärlig forskare. Så om han har fel gäller det att visa hur. Jag tror inte vi slipper det hela som en icke-fråga.

  Annat inlägg om studier av kostnader i siffror: http://www.tino.us/2013/06/oecd-invandringen-en-nettokostnad-nar-samtliga-budgetposter-raknas-in/. 39-45 miljarder/år dvs. Hittills.

  Visst, det är inte särskilt mycket pengar i ljuset av det enorma privata ägande som finns parallellt. Men för att den jämförelsen ska spela någon roll, måste det ju också stämma att dessa pengar är åtkomliga. För att de ska bli det måste faktiskt nivån i klasskampen höjas betydligt. Om det nu alls är realistiskt. Och om det är realistiskt att plocka ägarklassen på stora summor utan att de kompenserar ned det med kapitaflykt, skatteflykt och sänkt konkurrenskraft för Sverige. Jobbiga frågor som det vore skönt att skjuta åt sidan, men jag känner inte till några lugnande besked som möjliggör det.

  Det är en sak att man inte ska utgå från detta i problemformuleringen, agendasättandet i debatten. Men det verkar absolut nödvändigt att internt ta med detta i en klar analys av läget, och sedan, om man ska kunna gå fram med någon som helst egen agenda, offensivt driva omedelbara reformer som ökar statsintäkterna med 75-100 miljarder/år.

  Det är här dagens tänkarklass som domineras av postmodernistisk vänsterism fallerar totalt. Man negligerar klass och ekonomi i allmänhet, och en nykter analys av invandring och integration i synnerhet. Man bedriver helt reaktivt antirasism/antiinvandringskritik, antiantifeminism och hbt-frågor. Baserat på rena känsloargument och flockmentalitet. Hysteriskt och auktoritärt.

  Menar du att det inte finns någon privilegierad tänkarklass eller vad är det du menar är ett dåligt argument/"avfärdande"? Det är väl alldeles uppenbart att det alltid funnits ett skikt intellektuella i samhället, och att de är privilegierade och så gott som alltid vänster (eller åtminstone "vänster"). Med tänkarklass menar jag förstås inte socialistiska gräsrötter. Jag menar proffspolitiker, journalister (hälften MP:are), humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare, kulturarbetare och, jo delvis, proffsaktivister. Dessa har ingenting med arbetarklassområden att göra, tvärtom. I underklassområden röstar de som nu röstar till överväldigande majoritet på S, samt i ovanligt stor utsträckning på V och ibland SD. I områden med mer traditionell arbetarklass ungefär samma men upp för SD och borgerliga överhuvud. I medelklass-/övre medelklass-områden där tänkarklassinslagen finns skjuter, parallellt med en borgerlig hälft, FI- och MP-sympatierna i höjden.

  Jag uppfattar det som ett stort, inkompetent och reaktionärt svek att driva på för stor invandring och högprioritera kamp mot all kritik utan att s a m t i d i g t högprioritera offensiv klasskamp utifrån en genomtänkt analys.

  Visst finns mängder av tappra seriösa vänstermänskor som faktiskt gör både och. Men på det hela taget är denna tendens inom vänstern alldeles för svag. Vänstern förblir därmed svag som helhet. Om jag/vi har rätt, så kommer ekonomins utveckling snart göra det med all önskvärdhet tydligt att vi har den rätta, relevanta vänsteranalysen/-politiken, och då kommer vi nå vänsterenighet kring osekteristiskt klasskampsfokus. Men i så fall måste vi vara förberedda när tillfället kommer. För detta tror jag vi måste börja konfrontera låtsasvänstern, vänligt men bestämt. Inte för att jag uppfattat det som det minsta konfrontativt (tyvärr :) ), men jag hoppas och tror att Rött Forum kan vara en bra injektion i rörelsen mot mer jordnärhet och konstruktivitet i vänstern.

  • Mårten Fjällström
   15 februari 13:32

   Jag började skriva en kommentar, men den blev så lång att det blev en egen artikel - http://www.synapze.se/?link=article&key=13626