Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Inrikes
2015-03-07

Miljardöverskott för kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting gör överskott med 13,9 miljarder kronor för 2014 enligt preliminära siffror. Samtidigt genomförs nedskärningar inom många verksamheter.

Landsting och regioner gick förra året plus med 3,3 miljarder kronor före extraordinära poster (1), vilket är en ökning jämfört med året innan. Av landets 21 landsting och regioner uppvisar 14 ett överskott, enligt Statistiska Centralbyrån.

Kommunerna går hela 10,6 miljarder plus före extraordinära poster och 80 procent av kommunerna uppvisar ett positivt resultat. Enligt Sveriges kommuner och landsting höjdes landstingsskatten med i genomsnitt 9 öre inför 2015 och kommunalskatten med i genomsnitt 4 öre, vilket bidrog till det positiva resultatet.

Kommuner och landsting får enligt lagen inte anta en budget där kostnaderna överstiger intäkterna. Balanskravet är en del av ”det finanspolitiska ramverket” där också överskottsmål för den offentliga sektorn och budgettak för staten ingår. Kortsiktiga och kostsamma nedskärningar prioriteras därför ofta istället för långsiktiga satsningar som är ekonomiskt och socialt mer lönsamma.

 

(1) Extraordinära poster är intäkter och kostnader som inte ingår i ordinarie verksamhet, till exempel försäljning av aktier och andra anläggningstillgångar och stora avskrivningar.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.