Deltagande media
LÖRDAG 20 OKTOBER 2018
Debatt
2015-03-07

Vilka länder är mest kvinnofientliga?

 

Frågan är berättigad och ETC hade ett helt uppslag i gårdagens tidning under följande rubrik ”Här är världens mest kvinnofientliga länder”. En rubrik som förpliktigar. Tyvärr hamnade ETC helt fel.

Rubriken är i ETC är grovt vilseledande av åtminstone tre skäl:

  1. Den artikel som finns på sidan handlar om att löftena från en FNs konferens 1995 inte infriats. Det handlar i det fallet om avskaffande av könsdiskriminerande lagstiftning. Grundtemat är således inte vilka länder som är mest kvinnofientliga även om det nämns att situationen försämras i länder i kris och konflikt. Artikeln, som bygger på en intervju med Josefine Karlsson och är skriven av Sam Linderoth, är bra.

  2. 17 länder pekas ut som exempel på ”mest kvinnofientliga”, men ETC har missat ett av de allra värsta, Saudiarabien!

  3. Ryssland är med bland de utpekade 17 länderna. Kvinnor får inte arbeta inom några yrken med hårt arbete. Det är troligtvis en kvarleva från Sovjettiden och var avsedd som ett skydd för kvinnor så att de inte skulle kunna tilldelas arbete i sådana yrken. Denna regel är idag föråldrad och missriktad, men att den skulle kvalificera Ryssland att vara ett av de mest kvinnofientliga länderna i världen är fullständigt barockt. Ett annat intressant exempel på rysk lagstiftning är att kvinnor kan gå i pension när de är 55 män när de är 60. Det kan ju ses som diskriminerande särbehandling, men knappast som kvinnofientlig sådan. Detsamma gäller de regler som finns om ledighet i anslutning till graviditet och vård av barn som är mycket bättre än i de flesta länder i världen.

Hur kan ETCs redaktionsledning släppa igenom denna typ av journalistik och rubriksättning?

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    08 mars 23:10

    Finns artikeln på nätet? Hittar den inte men vore intressant att läsa, så länka gärna isf. Saudiarabien tycker man ju helt klart borde vara med. Ett land där det varit förbjudet för kvinnor att köra bil fram till 2008. Nu är det tillåtet efter särskild prövning.. Låter som en märklig lista. Ryssland låter också minst sagt tveksamt, ja ganska otroligt att platsa på en seriös sådan lista. Låter som den var närmast helt godtycklig eller presenterade den några kriterier för sin ranking?