Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Kolumn
2015-04-01

Wallström, Bildt och Säkerhetsrådet

Nu ska Sverige baxas in i Säkerhetsrådet, det organ där andra världskrigets segrarmakter har permanent representation med vetorätt och Indien med över en miljard människor saknar permanent plats. Detta har förberetts en tid, men utspelet med statsministerbesök i FN kommer just som vi haft en diskussion om Sveriges så kallade feministiska utrikespolitik (ännu inte definierad). Om det handlade om att Sverige ska verka för fred vore det bra, med eller utan beteckningen feministisk.

Problemet är att det är svårt att se skillnad på Margot Wallströms utrikespolitik och Carl Bildts dito. Erkännandet av Palestina och det avbrutna vapensamarbetet med Saudiarabien framstår mer som undantag än verkligt trendbrott. I och för sig har inte Wallström fallit ner till Bildts låga nivå i sina uttalanden. Jag syftar då på om Bildts jämförelse av Ryssland och Putin med Nazityskland och Hitler. Det är svårt att komma med något mer osakligt och provocerande mot en nation som krossade Nazitysklands armé och förlorade ca 27 miljoner människor i andra världskriget.

När Wallström var i Kiev berömde hon Bildts insatser. Regeringen har ställt upp med lån på över 800 miljoner kronor till Ukraina. Stefan Löfvén var nyligen i FN och pekade ut Ryssland och IS som de stora säkerhetspolitiska hoten. Det kan uppfattas som politiskt ofarligt eftersom dessa redan pekats ut av storebror Barak Obama. Löfvén fick beröm av USAs vicepresident för att Sverige stärker sin militära förmåga och ökar samarbetet med Nato, påkallat av Rysslands agerande (sic!). Sverige deltar i den västliga kören av anti-rysk hets och ställer in sig i ledet bakom ”freds”nationen USA.

I sin iver att få en plats i FNs Säkerhetsråd har Wallström utsett Bildt till hedersambassadör. Det är naturligtvis inte fel att be avsatta politiker biträda sittande regering. Tyvärr indikerar det en djup samhörighet mellan blocken vilket knappast innebär en satsning på fred. Det faktum att Bildt ställde upp visar att han inser att Sveriges utrikespolitik under Wallströms ledning inte på något avgörande sätt kommer att avvika från den han själv bedrev. Bildt är beprövad som lobbyist, han lobbade 2002-3 för USAs krig i Irak som genomfördes i strid mot FN-stadgan.

Hur får man ihop ”fredsivraren” Bildts deltagande i att få in Sverige i FNs Säkerhetsråd och Sveriges stöd till den ukrainska regeringen som bombar civila i Donbass med beteckningen feministisk utrikespolitik?

Jag skulle önska att mycket av detta var aprilskämt, men det är det inte.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.