Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Utrikes
2015-04-04

Putin om den ”geopolitiska katastrofen”

När det gäller att angripa och demonisera Rysslands president Vladimir Putin i Sverige och andra västländer är i stort sett vad som helst tillåtet. Sanslösa påhopp som jämför Putin med Hitler har gjorts (bl.a. av Carl Bildt). Uttalanden av personer som felaktigt sägs vara Putins talesmän har används för att kleta åsikter på Putin som han troligtvis inte har (Synapze). En sak som Putin faktiskt sagt, det om den geopolitiska katastrofen, förvrängs så att innebörden blir en annan än det som avsetts.

Putin är en politiker som jag inte skulle rösta på om jag hade varit rysk medborgare. Han är en borgerlig politiker som ger uttryck för nationalistiska och värdekonservativa ståndpunkter jag inte delar. Det är dock svårt att förneka att han gjort saker som var nödvändiga i de historiska skeden han gripit in i. Han såg till att företagen betalade skatt vilket är en förutsättning för att samhället ska fungera och ge sina medborgare viss basal välfärd. Om han inte tagit strid mot oligarkerna hade han inte varit president idag (ja, han har samarbetat med dem också). Det finns kritik som riktas mot honom som är helt berättigad. Det han sagt och gjort får han, som alla andra politiker, stå för. Det finns däremot ingen legitimitet i att ljuga, medvetet misstolka och vränga fakta för att komma åt honom.

Vladimir Putin gjorde sitt berömda uttalande ”… Sovjetunionens kollaps var en av århundradets största katastrofer ” (min översättning) i sitt årliga tal till Duman (det ryska parlamentet) 25 april 2005. Det tillhör nog de mest citerade orden som Putin uttalat. Det har felaktigt tolkats som att det i första hand gällt förlusten av territorier och därmed makt i relation till Väst.

I ett flertal kommentarer om presidentens tal och allmänna politiska syn förvrängs innebörden i detta citat. Det brukar stå ”den största” i stället för ”en av de största” som är den rimliga översättningen (De som kan ryska kan själva kontrollera Putins ordval på youtube). Detta har upprepats internationellt, senast av John Bolton, USAs ambassadör i FN under GW Bush. I texten som följer efter det berömda citatet framgår det vad Putin avsåg. Här återges den officiella engelska översättningen som finns på den ryska presidentens hemsida (min understrykning):

” Above all, we should acknowledge that the collapse of the Soviet Union was a major geopolitical disaster of the century. As for the Russian nation, it became a genuine drama. Tens of millions of our co-citizens and compatriots found themselves outside Russian territory. Moreover, the epidemic of disintegration infected Russia itself.

Individual savings were depreciated, and old ideals destroyed. Many institutions were disbanded or reformed carelessly. Terrorist intervention and the Khasavyurt capitulation that followed damaged the country's integrity. Oligarchic groups – possessing absolute control over information channels – served exclusively their own corporate interests. Mass poverty began to be seen as the norm. And all this was happening against the backdrop of a dramatic economic downturn, unstable finances, and the paralysis of the social sphere.” (här)

Fokus ligger på lidandet för de människor som kom i kläm under den stora förändringen inte på de maktpolitiska effekterna av Sovjetunionens upplösning! Människor hamnade på ”fel” sida gränsen. Fattigdom bredde ut sig. Ett viktigt förhållande som han inte nämnde i talet men naturligtvis är medveten om är att några miljoner människor dog vid övergången från det gamla till det nya systemet.

Problemet med media är att de ofta citerar varandra i stället för att gå till källorna. Det blir som en vandringssägen som sprids utan att någon bemödar sig om att kontrollera fakta. Kina har också avskaffat kommunismen, men utan den katastrofala utveckling som följde efter oligarkernas ”övertagande” av den statsegendom som miljontals människor i landet byggt upp under flera decennier. Katastrofen som åsyftades handlade om hur övergången gick till, inte avskaffandet av kommunismen i sig.

Skillnaden mellan den största och en av de största är viktig. Den innebär att Putin inte hävdar att Sovjetunionens kollaps skulle vara värre än andra världskriget. Det krig som medförde ca 27 miljoner sovjetmedborgares död. Det skulle i stort sett vara omöjligt att i Ryssland påstå att något är värre än det.

Per Nuder skrev i Dagens Industri 30/3 2014 riktat mot Rysslands ambassadör i Sverige, Viktor Tatarintsev:

”Men lika mycket som jag beundrar Ryssland föraktade jag Sovjetunionens kommunism.

Var står du, Viktor, i den frågan? Din högste chef, alltså president Putin, har ju sagt att Sovjetunionens kollaps var ”1900-talets största geopolitiska katastrof”. Delar du den uppfattningen?” (DI, 2015)

Per Nuder gör sig skyldig till den vanliga felciteringen. Han försöker dessutom få det att framstå som om Putin var för kommunismen under Sovjettiden. Det är inte alls svårt att ta reda på vilken syn Putin har på det. Det finns nämligen uttryckt i samma tal som Per Nuder citerar, men uppenbarligen inte läst. Sin negativa syn på kommunismen har Putin gett uttryck för i flera sammanhang och det borde Nuder känna till i och med att han varit involverad i Östersjösamarbete. Det är inte förtroendeskapande när en f.d. svensk finansminister citerar ett annat lands president utan att ha bemödat sig med att läsa innantill vad som faktiskt sagts.

Putin sa redan i talets inledning att satsningen på en demokratisk utveckling var det viktigaste målet för Ryssland. (I den engelska översättningen står det: ”I consider the development of Russia as a free and democratic state to be our main political and ideological goal.”) Det har inte citerats lika ofta som kommentaren senare i talet om att Ryssland måste finna sin egen väg till demokrati. I talet betonas bl.a. vikten av att ha ett väl fungerande rättssystem. Det är faktiskt svårt att hitta något att rikta allvarlig kritik mot i detta berömda tal. Om man vill kritisera Vladimir Putin bör man nog leta på andra ställen än i det talet.

 

P.S. Några exempel på felciteringar (det finns väldigt många):

The Independent, UK.

Associated Press USA.

BBC, UK, som innehåller flera förvrängningar av Putins tal.

Ett stort antal politiker har sedan byggt sin bedömningar på dessa samstämda felciteringar och feltolkningar.

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    09 april 22:31

    Bra dekonstruktion av hur makten ofta arbetar. Pedagogiskt exempel.