Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Inrikes
2015-04-06

Löfven borde städa framför egen dörr

I ett tal inför Esosoc, FN:s ekonomiska och sociala råd, underströk statsminister Stefan Löfven att rätten att organisera sig, förhandla och strejka borde finnas överallt och efterlyste ett nytt samarbetsavtal, en ”global deal".

Löfven har naturligtvist rätt, men han borde först städa framför egen dörr. Rätten att strejka i Sverige [och andra EU-länder] är start begränsad till följd av den antifackliga Lavaldolmen med efterföljande Lex Laval som förhindar svenska fackförbund att ställa krav på svenska kollektivavtal för att undvika låglönekonkurrens

I valrörelsen lovade Löfven bland annat ”Att Lex Laval ska rivas upp och att svenska kollektivavtal gälla som lön och anställningsvillkor för alla som jobbar i Sverige. Det ska inte spela någon roll från vilket land arbetstagaren kommer eller var arbetsgivaren är registrerad.”

Efter valet var det tyst från den rödgröna koalitionsregeringen när det gäller Lex Laval. Men efter en månad förklarade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson i Arbetet att det inte går att riva upp Lex Laval eftersom den bygger på EU:s utstationeringsdirektiv och den allsmäktiga EU-domstolens tolkning av detta direktiv [i EU kallas de flesta lagar direktiv och förordningar].

- Utländska företag kan fortsätta dumpa lönerna för sina anställda när de är på tillfälliga uppdrag i Sverige, säger Ylva Johansson till Arbetet. Så mycket var LO:s och Socialdemokraternas vallöfte om ordning och reda på arbetsmarknaden värt. Nada. Resultatet blir låglönekonkurrens, försämrade arbetsvillkor och utnyttjande av utländsk arbetskraft.

HUGO [GÖSTA] TORSTENSSON

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.