Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Utrikes
2015-04-06

Tyska postisar i strejk mot outsourcing – för arbetstidsförkortning

  • Foto: Deutsche Post

Lagom inför påskhelgen genomförde tyska postanställda, organiserade av fackförbundet Verdi, en varningsstrejk under onsdagen och torsdagen (1-2 april). I strejken (som omfattade verksamheten i Berlin, den omkringliggande Brandenburg-regionen, och dom västra delstaterna Hesse, Rheinland-Pfalz, Nordrhine-Westfalen och Saarland) deltog 10 000 anställda.

Precis som i andra länder så viker brevvolymerna i Tyskland, samtidigt som marknaden för paket växer. I den senare verksamheten planerar Deutsche Post att anställa 10 000 arbetare fram till 2020. Men man vill inte erbjuda dessa samma villkor som övriga anställda i företaget. Därför har man skapat ett nytt bolag med namnet ”DHL Delivery”. Genom att anställa i det nya formellt fristående bolaget vill koncernen kringgå det gällande kollektivavtalet med Verdi. Detta skulle medföra betydligt lägre löner och sämre anställningsvillkor för de nyanställda. DHL:s vd, Frank Appel, har uttryckligen hänvisat till att den rådande lönestrukturen i koncernen är ett hinder för företaget på en konkurrensutsatt Logistikmarknad. Samtidigt står massan av hungriga arbetslösa på kö, och företaget har meddelat att de hittills har registrerat 4 000 intresseanmälningar för jobben.

Genom att börja outsourca de egna jobben, i det här fallet till ett eget dotterbolag som inte ska lyda under dagens kollektivavtal, bryter Deutsche Post mot en tidigare försäkran om att man inte ska outsourca inom de ena kärnverksamheterna. Verdis ordförande Andrea Kocsis har kritiserat koncernens tilltag för att leda till renodlad avtalsdumpning, och deklarerade i ett uttalande att detta innebär slutet på det ”sociala partnerskap” som historiskt präglat relationerna mellan företaget och dess fackliga motpart.

Intressant är att Verdi, som organiserar omkring 80 procent av de ca 350 000 tyska postanställda, i och med sin strejk inte nöjer sig med att kräva att de nya arbetstillfällena på paketområdet ska omfattas av gällande kollektivavtal. Dessutom kräver Verdi en arbetstidsförkortning för de postanställda – från dagens 38½ timmars-vecka till 36 timmar.

Kravet på arbetstidsförkortning ligger verkligen i tiden (även om det från en svensk horisont i dagsläget närmast tycks vara en utopi). Inte minst i förhållande till de postanställdas situation: Postmarknaden är utsatt för stora förändringar i och med den teknologiska utvecklingen. Den senare betyder dels minskande brevvolymer (i takt med att fysiska försändelser ersätts av elektroniska), dels medför maskinella investeringar på postterminalerna att mängden manuellt sorteringsarbete minskar. Att nya kommunikationsmönster och arbetsbesparande rationaliseringar kommer de anställda till del i form av arbetstidsförkortning torde därför vara en strategiskt avgörande fråga för postanställda. Det skulle kunna vara en kraftfull metod för att motverka att heltidsanställningar på dagens arbetstidsmått ersätts av sämre betalda deltidsanställningar, vilket är ett växande problem inte minst inom brevbäringen, den del av postverksamheten som slukar mest personalresurser.

En framgång för Deutsche Post i att dumpa kollektivavtalen för tyska postanställda skulle givetvis bli ytterligare en konkurrensfördel för en av de stora spelarna på den globala logistikmarknaden. Lyckas Deutsche Post kommer konkurrenterna uppmuntras att genomföra liknande åtgärder.

Statligt ägda svensk-danska Postnord, som numera leds av vd:n Håkan Eriksson som själv har en bakgrund i DHL, har redan börjat dra upp planer för att avveckla egna anställda genom att outsourca delar av verksamheten på pall- och paketdistribution i Göteborgsregionen. Den egna personalen kommer i så fall att ersättas av annan personal med förmodat sämre villkor. Det handlar om renodlad avtalsdumpning för att höja vinsterna.

Inte minst mot denna bakgrund borde Verdis strejk mot outsourcing och för arbetstidsförkortning betraktas som viktig även för svenska postanställda och för SEKO. Frågan är om inte också vårt fackförbund, givet att arbetsgivaren inte kan övertygas i förhandlingar, borde ta fram stridsyxan och, precis som Verdi, bruka konfliktvapnet för att mota Olle i grind.

Nästa steg i konflikten mellan Verdi och Deutsche Post är förhandlingar. Dessa kommer att ta vid 14 april. Fortsättning följer.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    09 april 22:41

    Härligt att se att Verdi också kör offensivt med krav på arbetstidsförkortning. Vad som behövs både för att faktiskt kunna flytta fram positionerna, men också för att motivera medlemmar och gjuta framtidshopp.