Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Ekonomi
2015-04-10

Borgerlig majoritet i finansutskottet förhalar ändrat överskottmål

En majoritet i finansutskottet kör över regeringen och vill ha en parlamentarisk utredning för att analysera en förändring av överskottsmålet. Regeringen och Vänsterpartiet reserverar sig mot förslaget.

I mars i år gav regeringen Konjunkturinstitutet i uppdrag att analysera konsekvenserna av ett ändrat överskottsmål. Konjunkturinstitutet ska redovisa resultatet i augusti i år.

En majoritet i finansutskottet vill nu att regeringen istället ska tillsätta en parlamentarisk utredning om konsekvenserna av ett förändrat överskottsmål och övriga delar av det så kallade finanspolitiska ramverket (kommunalt balanskrav och utgiftstak för staten). Utskottet anser att den parlamentariska utredningen ska få fram till slutet av 2016 på sig för att redovisa sitt resultat.

Trots denna förhalning finns det inte några formella hinder för regeringen att redan i höst lägga förslag på en ändring av överskottsmålet, skriver Dagens Industri.

Den akuta ekonomiska situationen med negativ reporänta och tidvis deflation gör en expansiv finanspolitik helt nödvändig. Därför är det nu bråttom att överge överskottsmålet för att investera i bostäder, infrastruktur och välfärd.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.