Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2015-04-22

"Det här duger inte, Magdalena Andersson!"

Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren kommenterar regeringens vårbudget och menar att den väg som Magdalena Andersson pekar på är rejält nedslående för den som vill ha mer rödgrön politik. Alla borde läsa deras artikel!

Ehrenberg och Ljunggren skriver att regeringen hoppas på privat sektor och att den enligt prognoserna minskar den offentliga konsumtionens ökning mer än vad alliansen gjorde. För att istället satsa på privat konsumtion.

Vidare menar Ehrenberg och Ljunggren att skattekvoten enligt prognosen justeras väldigt lite, trots det stora numret borgerlig media gjort nu.

Det här betyder att skattesänkningarna som Anders Borg (M) genomförde och som jämfört med bibehållna skatter från 2006 innebär en sänkt skatteinkomst med 239 miljarder år 2014, nu bromsas och kommer 2019 innebära 236 miljarder i lägre intäkt än om 2006 års skattenivå gällt.

Går vi in och tittar i sammanfattningen av budgeten, s.5 så ser vi att regeringen i princip bara kommer finansiera satsningar de närmaste åren med "sänkt respektive slopad nedsättning av socialavgifter för unga", vilket 2016 beräknas ge en inkomstökning på 15,76 mijlarder. Givetvis borde en regering som säger sig stå på arbetarklassens sida höja inkomstskatten för de rika. Vad som är mest intressant med budgeten är den kraftiga höjningen av budgettaket, vilket jag tidigare skrivit om i "Höjt utgiftstak öppnar för storsatsningar och hårda strider". Jag tror att regeringen på så vis vill skapa möjligheten att göra stora lånefinansierade investeringar, främst i infrastruktur. Hade varit intressant om Ehrenberg och Ljunggren berört detta.

Tycker för övrigt att Ehrenberg och Ljunggren gör helt rätt när de jämför satsningar i procent framför rena kronor. Bara så kan man få en rättvis bild över vad satsningarna faktiskt innebär i lite längre perspektiv. Här är ytterligare ett exempel:

För Miljöpartiet måste budgeten vara en märklig upplevelse. Trots att Åsa Romson gått ut och sagt att nytt globalt klimatavtal ska säljas in genom att klimatomställningen ska ge ökad tillväxt, så kommer den ökade tillväxten i Sverige innebära att när mandatperioden är slut har regeringen satsat mindre än vad alliansen gjorde som andel av BNP (4). Det är svårt att förstå logiken i att bjuda de borgerliga på den godbiten.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.