Deltagande media
MÅNDAG 27 JANUARI 2020
Miljö
2015-06-10

Om krocken mellan teori och praktik

Jag är ju nybliven politiker, dessutom i majoritetsställning. I kommunfullmäktige för jag en anonym tillvaro, men i plan och byggnadsnämnden känner jag att jag börjar ta plats. Dock ännu inte i den externa kommunikationen, vilket jag ber om ursäkt för. Vi får en hel del frågor från allmänheten om hur vi ställer oss till allt från tillbyggnad av fula balkonger på fina Leche-hus till Wakeboardbanan i Fyrisån (som tyvärr inte blir av). I sinom tid kommer jag bli mer bekväm med att kommunicera med folk om plan och byggnadsfrågor utan att äventyra förtroenden i nämnden.

Debattartikeln nedan sätter fingret på politikens villkor. Jag är grön många gånger, iallafall i teorin. Mitt långsiktiga mål är att göra den ekonomiska tillväxten en smula mindre relevant, för att ta ett exempel. Den gröna praktiken, i form av pallkragar och liknande lämnar jag däremot med varm hand till andra som gärna odlar sin trädgård, bokstavligt talat.

Det finns även en praktik i större skala som krockar med det jag egentligen vill stå för. Jag har ett stort hjärta för Fyris Årike. Det är t.ex. ingen hemlighet att en ytterligare bilbro mellan Kungsängsledsbron och Flottsundsbron är något jag och Vänsterpartiet är starkt emot.

Uppsala kommun har köpt mark i Ulleråker för knappt två miljarder kronor av landstinget. Det har visat sig vara ett överpris, och det är bara att gratulera landstinget. (Det var inte den nuvarande majoriteten som stod för den affären, ska sägas.) Det är många miljoner som tickar för kommunen i månaden så länge vi inte exploaterar den köpta marken, och att dra frågan om exploateringsgrad i långbänk är inget alternativ i ett läge då ekonomin redan är kärv. Välfärdsnämnder får ta fruktansvärt tuffa beslut som går Vänsterpartiets DNA emot.

Vi har helt enkelt en skyldighet att få ekonomi i Ulleråkerprojektet. Och det får vi bara om exploateringen blir högre än vad jag hade önskat. Jag frågade blåögt i vintras om man inte kunde tänka sig en exploateringsgrad motsvarande Nyby Gård. Men vi kommer antagligen se tolvvåningshus i de högsta kvarteren.

Ett annat sätt att få ekonomi i projektet skulle vara att skruva ned andelen hyresrätter, då mark för bostadsrätter kan säljas till ett högre pris. Men då skulle någon kanske hitta ett citat av mig på Vänsterpartiet Uppsalas hemsida:

Vilka politiska frågor är du särskilt engagerad i?
-Uppsala behöver fler hyresrätter, både i andel och i antal. Denna boendeform är flexibel och inkluderande. Människor med olika bakgrund, såväl som stora arbetsgivare såsom universitetet, skulle få större manöverutrymme om denna fråga fick prioritet.

Denna fråga är bara en i mängden där jag får lära mig att hantera mina nerver, utan att tappa anledningen till att jag gav mig in i politiken.

http://www.unt.se/asikt/debatt/trangsel-i-ulleraker-3764737.aspx

Dela artikeln

5 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Mårten Fjällström
  11 juni 14:12

  Fattar jag rätt om nämnden känner sig bunden till att exploatera i hög grad för att priset var så högt?

  Det känns som ett exempel på när man låter ett fel leda till ett annat.

  • Florian Burmeister
   11 juni 14:33

   Ja, så kan man säga. Om kommunens ekonomi hade varit bättre hade vi måhända inte haft samma hårda krav på oss att just detta projekt ska gå runt, kan tilläggas.

   • Mårten Fjällström
    11 juni 17:13

    Är det där miljonerna tickar? I räntor? För jag har svårt att se hur marken i sig kostar, annat än som att man redan budgeterat intäkten.

    Jag förstår att det är besvärligt, men jag tycker att ni borde dra i nödbromsen. Hur bostadsområden utformas kommer påverka människor i (minst) årtionden. Att då beslut hastas igenom för att årets nämndbudget ska hålla är en ganska dålig anledning. Att stress skapas i beslutsfattandet är ofta en konsekvens av att någon vill få liggande förslag igenom utan att det synas för noggrant, och det är i sig en dålig process som skapar problem senare.

    • Florian Burmeister
     14 juni 08:33

     Vi i Vänsterpartiet kan göra oss irrelevanta i politiken på många sätt. Vi får passa oss för att agera såväl nickedocka som haverist. Om vi hade dragit denna exploateringsfråga i långbänk hade vi inte varit välkomna i majoriteten längre, så mycket är säkert. Min magkänsla är att det i ett större och längre perspektiv skulle bli mindre av vänsterpolitik i Uppsala då. Och magkänslan är viktig i politiken, vilket är frustrerande för en gammal forskare.

 2. Sören Bergqvist
  13 juni 09:37

  Överpris eller inte kan ju diskuteras. Prissättningen byggde på en kraftig exploatering av marken nedanför Vingmuttern, nedanför åsen, och ända fram till ca 50 m från åkanten. Jag hoppas och tror att den rödgröna ledningen inte vill exploatera det området utan vill värna Årike Fyris och göra den gamla trädgården tillgänglig till nytta och nöje. Självklart blir då möjligheten att hämta hem köpesumman mindre och lockar till en kraftigare exploatering av övriga området vilket inte är bra.