Deltagande media
LÖRDAG 23 MARS 2019
Debatt
2015-06-28

Begreppet "Ekonomisk demokrati" är en tautologi

Detta är en kort uppmaning till diskussion inom vänstern i en mycket angelägen och aktuell fråga.  

Vi lever i vad jag skulle kalla en demokratisk kris, jag syftar på oss i de mest rotade västliga demokratierna. Under ett antal årtionden har nyliberala idéer och dess agenter inom näringsliv och kapital haft otroliga framgångar. Konsekvenserna är många men på ett maktpolitiskt plan handlar det främst om att kapitalet i hög grad slitit sig fri från den relativt höga demokratiska kontroll över både kapitalets användning och dess rörelser som tidigare fanns. Resultatet av detta i sin tur har successivt blivit en ofantlig omfördelning av realpolitisk makt åter till de traditionella maktstrukturerna - ägarna.  

Under de få årtionden på nittonhundratalet då den moderna västliga demokratin tog sina sjumilasteg och välfärdssamhället  etablerades så var den demokratiska kontrollen över kapitalet en absolut förutsättning för att alla dessa radikala reformer skulle kunna genomföras. Det var essensen i detta projekt.  

Mot denna bakgrund är det för mig obegripligt att vänsterdebattörer, även tunga namn som Göran Greider, använder begreppet  "ekonomisk demokrati" för att staka ut vägen. Det leder till oklarhet i debatten och det blir en olycklig bekräftelse av den borgerliga världsbilden, den nyliberala indoktrineringen. Vad skulle "demokrati" innebära i en jämförelse med "ekonomisk demokrati"? Vilken är den kvalitativa distinktionen? 

Så till Göran Greider med flera vill jag säga - begreppet "ekonomisk demokrati" är en tautologi. Det är det nuvarande tillståndet,  framför allt när det gäller de största finanspolitiska frågorna, som är en anomali och som behöver ett nytt begrepp. Kanske "formell demokrati" eller "partiell demokrati" - eller varför inte  "virtuell demokrati".    

Jag är nyfiken på eventuella invändningar mot dessa slutsatser eller håller ni med mig?

Magnus Stenson

Dela artikeln

4 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Mårten Fjällström
  29 juni 22:41

  Hm, definitionsstrider brukar förr eller senare landa i att språket inte är logiskt och att insatsen som krävs i att ändra ord sällan lönar sig.

  Men framförallt är det väl mer än statens kontroll över kapitalet som menas med "ekonomisk demokrati"? Är det inte också arbetarnas kontroll över arbetsplatsen? Eller i klassisk terminologi proletariatets kontroll över produktionsmedlen?

 2. Martin Nilsson
  30 juni 15:42

  Bra poäng!
  Men termen "ekonomisk demokrati" är så pass gammal och inarbetad att den knappast låter sig ändras. Det finns ju också en poäng i att man inser att detta inte är något som automatiskt följer med "politisk demokrati".
  Se för övrigt gärna den nya filmen om ämnet: https://youtu.be/ru0ylJIHsYg

 3. magnus stenson
  01 juli 23:50

  Tack för era kommentarer!

  Mitt inlägg blev nog lite kort och därmed otydligt. Och det finns förstås sedan länge begreppet "ekonomisk demokrati""(får erkänna att jag inte har någon djupare koll på det ).

  @Mårten - jag är absolut inte ute efter någon definitionsstrid men så kunde det nog låta.

  Som jag har uppfattat Greider och andra i den nuvarande debatten så har de syftat på den maktförlust som politiken gjort i förhållande till internationellt kapital och dess institutioner. Det är i det sammanhanget som detta begrepp leder fel. När folket i folkstyret(dvs parlamenten) tappat så mycket av den reala makten att påverka samhällets utveckling och organisering så har demokratin försvagats på ett dramatiskt sätt. Är det t.o.m. en demokratins kris? Jag tycker det. Jag tycker Greider och andra borde säga det istället för att filosofera i oklara termer.

  • Mårten Fjällström
   02 juli 23:08

   Tack, då förstår jag bättre vad du menar.

   Och jag håller med om att en sådan användning leder fel. Dessutom blir det en oklarhet mot just den betydelse av ekonomisk demokrati som betyder makt på arbetsplatsen.

   På temat demokratins kris så läste jag nyligen HG Wells "When the sleeper awakes" från 1910 som utspelar sig i en framtid då det globala kapitalet är enat och dess förvaltare utövar all verklig makt genom sina sjutton olika poliskårer. Engelska parlamentet och kungahuset finns kvar, de har bara ingen egentlig funktion.