Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2015-08-19

Minusränta ökar inte företagens investeringar

Dagens Industri har kommit till insikt om att verkligheten inte fungerar i enlighet med nyliberala fantasimodeller.

Riksbankens negativa ränta ökar inte företagens investeringar, utan blåser istället upp finans- och fastighetsbubblor. För att få igång investeringstakten måste istället efterfrågan ökas. Det skriver Lotta Engzell Larsson i en ledare i Dagens Industri.

Resonemanget är vad keynsianer och marxister hävdat i sina analyser under lång tid och inget mindre än ett erkännande av att hela det nationelekonmiska nyliberala paradigmet är krossat mot verklighetens hårda bergvägg.

Det är dags att upphöra med räntesänkningar som inte leder någonvart. Sverige har haft noll- och minusränta i snart ett år. Och visserligen smyger inflationen nu upp något. Men Riksbanken låtsas som om den låga räntan har effekt på investeringarna, och det är inte sant. Utlåningstakten till företag saktar in, senast var den 2,5 procent. Samtidigt rusar bostadspriserna med 15 procent och bolånen med 7-8 procent. Nollräntan blåser upp bubblor på finans- och fastighetsmarknaden, vilket riskerar att sluta i en ny kris.
Nollräntemiljön är improduktiv, och den ökar osäkerheten eftersom effekterna av en sänkning från minus 0,1 procent till minus 0,35 procent inte går att räkna på i den verkliga världen. Alla vill ha i gång företagens investeringar, men de drivs i första hand av en ökad efterfrågan. Bankernas incitament att låna ut är inte heller särskilt starka, eftersom de inte får tillräckligt betalt för sin risk med den låga räntan.

Lösningen är en kraftig omfördelning av rikedomar från de rika till de som har mindre, kombinerat med stora statliga investeringar. På sikt torde det dock stå allt mer klart att det så kallade kapitalistiska systemet är dödsdömt pga inre motsättningar och miljöförstöring.

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Mårten Fjällström
    19 augusti 19:44

    Så länge de som har behov - till exempel de som sitter utanför butiker och tigegr - förnekas pengarna som kan omsätta dessa behov i efterfrågan, så finns det inte en marknad för de produkter som investeringarna skulle skapa. Om det behövdes ett skolboksexempel på efterfråge- eller överproduktions-kris så är det bara att titta på Europa idag.