Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Utrikes
2015-08-24

Varför söker så många asyl i EU?

Antalet asylsökande har ökat de senaste åren. År 2014 sökte 625 920 personer asyl i något EU-land. Det måste finnas en förklaring.

Vad är det som gör att människor lämnar sin hembygd, sin släkt och sina vänner för att söka asyl i ett annat land? Det finns naturligtvis många svar på den frågan. Det kan vara krig, dödshot, önskan om en bättre ekonomisk situation och många andra skäl.

När det gäller stora flyktingströmmar från ett land handlar det i stort sett alltid om krig, grovt inre förtryck eller etnisk rensning. Det framgår tydligt av statistiken från senare år.

Det land som bidrog mest till antalet asylsökande i EU 2014 var Syrien där det varit krigstillstånd i några år. De länder som toppade statistiken över ursprung för asylsökande var Syrien, Afghanistan, Kosovo, Eritrea, Serbien, Pakistan och Irak (Syr. 122 115, Afg. 41 370, Kos. 37 895, Eri. 6 925, Ser. 30 840, Pak. 22 125 och Ira. 21 310). Dessa sju länder stod för hälften av alla som sökte asyl i EU 2014. (Källa Eurostat)

Som av en händelse har USA bombat fem av sju av de länder som ”levererade” flest asylsökande 2014. Det har i flera fall skett i samarbete med andra Natoländer. Kosovo bör också räknas dit efter som det var en del av Serbien när det landet bombades i syfte att avskilja Kosovo (där USA nu har sin största militära bas i Europa!). USA har haft väsentligt mer än vänskapliga förbindelser med regeringarna i respektive länder under perioder före angreppen. Det är egentligen bara Eritrea som inte har bombats av USA.

Libyen har också bombats av Natoländer vilket gav upphov till ett stort antal flyktingar, men det skedde i anslutning till bombningarna 2011 och de som flydde var i stor utsträckning arbetare som kom från andra afrikanska länder och det var dit de återvände. Därför ger det inte utslag i EUs statistik för 2014.

Även i Ukraina har det bombats i stor skala med många civila offer, men då låg ansvaret på en Natolierad regering i den västra delen av Ukraina. Inte heller det har gett tydliga utslag i EUs statistik trots att det skedde 2014 och att ca en miljon människor flytt från sina hem (fler än det totala antalet asylsökande i EU 2014, dvs 625 920). Det beror på att de flesta flytt till Ryssland och en mindre del är internflyktingar i Ukraina, endast drygt en procent (14 050) sökte asyl i något EU-land.

Det är inte det land som under senare år bespottas i svensk press och av politiker från flertalet partier, dvs Ryssland, som orsakat dessa flyktingströmmar. Det är USA, det land Sverige enligt vår försvarsminister ska stärka det militära samarbetet med, som är huvudansvarigt.

Det kan vara intressant att se på statistiken globalt och över några år. Sex länder har under perioden 2005-2013 bidragit med över halv miljon flyktingar under minst ett år. Värst var det med Afghanistan med över 2 miljoner alla de nio undersökta åren. Därefter kommer Irak med över en miljon i sex år följt av Somalia som hade över en miljon i tre år och över en halv miljon i ytterligare tre år. Över en halv miljon flydde från Sudan sex av de nio åren. Syrien hade ett år med över en miljon och ett år med över en halv miljon flyktingar och Kongo hade ett år med en halv miljon flyktingar. USA har bombat tre av dessa länder varav två är de som bidragit med flest flyktingar. (Källa: Världsbanken)

Som nämndes inledningsvis är det flera faktorer som ligger bakom flyktingströmmar. Utöver USA och andra västmakters militära inblandning i andra länder finns naturligtvis även lokala motsättningar som ibland leder till väpnade konflikter. Sådana motsättningar utnyttjas av USA m.fl. Det är dock svårt att finna någon annan enskild faktor som är viktigare än USAs militära ”insatser”.

Foto: Rachel Unkovic/International Rescue Committee, Wikimedia commons.

*****

Ulf Bjerén skrev också om detta i Flamman 3/6 2015, Krigen ligger bakom flyktingbåtarna

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Mårten Fjällström
    25 augusti 09:33

    Bra poäng. Mitt svar på krigshetsning som motiveras med att "rädda" folket som lever under en otrevlig regim brukar vara att vi kan börja med att låta dem som vill och kan fly därifrån faktiskt få komma hit - dvs inte bara ge asyl utan också avskaffa transportörsansvaret.

    När det gäller Libyen så framstår det kriget som synnerligen irrationellt. Innan kriget var Libyen i högsta grad samarbetsvilligt med EU, och framförallt formade Libyen en nyckeldel i EUs front mot flyktingar. EU sålde övervakningsutrustning till Libyen som i sin tur såg till att inga flyktingar passerade till Europa. Med sådana överenskommelser och transportörsansvaret som stoppar vanliga resor med tåg, flyg och båt kunde EUs stater både ha en i teorin hög respekt för den liberala rättigheten till asyl samtidigt som få flyktingar kom fram. Och efter att ha lagt energi på att bygga upp det systemet kastade man bort det för en bombkampanj.

    Mitt intryck att det främst var Frankrike som var drivande i kriget, vilket kan ha haft med Sarkozys behov av bättre opinionssiffror att göra. Eller hans mutaffärer med Khaddafi. Eller så var hela kriget ett sätt att ta bort fokus från när Saudiarabien krossade arabiska våren i grannländerna. Men det är bara mina chansningar, jag har inget konkret som backar upp någon av de teorierna.