Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Nyhetsdiskussion
2015-08-31

Svensk försvarspolitik: intellektuellt och politiskt haveri

Sveriges Försvarsminister, Peter Hultqvist, skriver i dagens DN (31/8 2015) under rubriken ”Sveriges militära samarbete med USA måste fördjupas”. Artikeln är full av allvarliga svagheter. Detta måste uppmärksammas eftersom Försvarsministern inte kan skriva en dylik artikel utan att Regeringen i huvudsak står bakom. Artikeln försöker visa att Ryssland är ett hot, även om det inte påstås att vi är akut hotade, och att vi därför måste upprusta och öka vårt militära samarbete med USA.

Det första argumentet är att Ryssland satsar nästan 5 procent av sin BNP på försvar. Militär kapacitet har inte mycket med procent av BNP att göra. Mängden pengar som satsas, hur avancerad teknik landet har tillgång till, hur många soldater som kan mobiliseras, hur väl tränade de är och om landet ifråga har kärnvapen eller inte är sådant som har betydelse. Ryssland (Sovjetunionen) har haft kärnvapenkapacitet sedan 1949 så det är väl ingen nyhet. Om man ska tala om hur mycket pengar som satsas kunde Hultqvist lika gärna ha nämnt att Ryssland och Sverige satsar ungefär lika mycket per capita (det är heller inte avgörande för militär kapacitet, men hade stuckit hål på hans ballong). Den ekonomiska jämförelse som är mest relevant är hur mycket USA respektive Ryssland satsar i reda pengar varje år. USA satsade 610 mdr dollar och Ryssland 84,5 mdr dollar (2014, SIPRI), dvs förhållandet är mer än 7 mot 1. Om man lägger till övriga Natoländer blir relationen ännu mer ojämn till Rysslands nackdel. Detta nämner inte Hultqvist. Min och många andras bedömning är att det skulle innebära självmord om Ryssland angrep något Natoland.

Ett annat argument för att få oss att tro att Ryssland är farligt för Sverige är att ett antal organisationer klassas som utländska agenter. Han nämner dock inte att dylika organisationer i Ryssland tagit emot pengar av organ som NED (National Endowment for Democracy som får ekonomiskt stöd från USAs regering). Ryssarna har goda skäl att vara på sin vakt efter diverse ”färgrevolutioner” inklusive störtandet av en demokratiskt vald president i Ukraina där den här typen av pengar (5 mdr dollar) och organisationer haft en betydande roll. På vilket sätt är det ett hot mot Sverige att Ryssland definierar organisationer som tar emot pengar från utlandet som utländska agenter?

Hultqvist tar även upp det faktum att Rysslands militära enheter övar mer nu än tidigare (wow!). Det används som ett argument för Sveriges deltagande i diverse övningar med andra länder (läs USA och Nato). Det nämns inte att USA/Nato har haft övningar i stor skala ungefär lika länge som Ryssland. Vem provocerar vem med sina övningar?

Försvarsministern skriver att ”Krim har annekterats i strid med internationell lag och rätt”. I den processen dog 3 eller 4 personer. När USA/Nato (som vi nu tydligen ska samarbeta mer med!) bombade Serbien i 78 dagar 1999, för att bl.a. tvinga Serbien att lämna Kosovo som var en del av Serbien, dog många tusen personer. Det skedde i strid med internationell rätt, men det tycks de flesta i vårt land ha glömt när de talar om Krim. I båda fallen har folkomröstningar hållits som visar att en majoritet vill vara oberoende av det land de tidigare tillhört. I det ena fallet har USA byggt en stor armébas i området och i det andra fallet har Ryssland försökt garantera att dess sedan länge existerande flottbas inte blev hotad. Krim ligger något längre från Sverige än Kosovo så man kan inte hänvisa till att det ena berör vårt närområde men inte det andra. Om man ska tala om brott mot internationell rätt under de senaste tjugo åren är USA m.fl. länders angrepp på Irak det värsta exemplet, men det räknas väl inte till det närområde Hultqvist skriver om (det bör däremot påverka vår syn på USA).

Försvarsministern skriver även att ”Ryssland driver den väpnade konflikten i Ukraina” vilket är felaktigt. Det finns inga bevis för Ryssland gör det. Det mesta som är känt visar tydligt att det är ett inbördeskrig. Såväl USA/EU som Ryssland är däremot involverade på olika sätt.

Slående är att ryska kränkningar av svenskt luftrum inte tas upp som argument (annat än eventuellt inlindat i en indirekt formulering om ökad rysk aktivitet). Det beror nog på att den sammanställning som den svenske flygvapenchefen presenterat ger en bild som inte stämmer med den falska bild svenska tidningar och politiker basunerat ut under lång tid. Av 12 gränskränkningar 2014 kom en från Ryssland och av de nio som skett första halvåret 2015 kom ingen från Ryssland (dvs knappt 5 %).

Slutsatsen som Försvarsministern (dvs Regeringen) drar är att vi ska upprusta och samarbeta mer med bl.a. USA. Vi ska således förbereda oss för ett angrepp från ett land som inte utgör ett reellt hot mot oss genom att liera oss med det land som flest gånger sedan andra världskriget eller under 2000-talet angripit andra länder. Ett land vars krig gett miljontals döda. Det är fråga om ett fullständigt hjärnsläpp! Finns det inga analytiker inom försvarsdepartementet som kan hjälpa ministern?

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.