Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2015-10-02

Tysklands exportpolitik bakom eurokrisen enligt chefsekonom

Tysklands övergödda exportsektor är huvudorsaken till problemen inom euron, enligt Roger Bootle, grundare av Capital Economics och tidigare bland annat chefekonom på bankjätten HSBC.

– Det har varit en katastrof för Europas ekonomi, och för den globala ekonomin, sa Roger Bootle vid sitt Stockholmsbesök i veckan, rapporterar Dagens Industri.

Bootle hävdar att Tysklands politik är roten till eurokrisen.

Det tyska bytesbalansöverskottet, värdet av exporten minus importen, kommer i år landa på nya rekordnivåer, cirka 8 procent.

Problemet är att den tyska arbetarklassen får för liten del av kakan. Med låga kostnadsökningar och låg inflation på hemmaplan stärks Tysklands konkurrenskraft hela tiden på de andra ländernas bekostnad.

Möjligheterna att korrigera detta finns, genom sänkta skatter eller moms. Eller genom att den tyska regeringen ökar de offentliga investeringarna rejält, vilka enligt Capital Economics de senaste decennierna tillhört västvärldens allra snålaste.

Foto: FNDE, Wikimedia Commons

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    04 oktober 15:34

    Givetvis skulle problemen även kunna avhjälpas med ordentliga löneförhöjningar för arbetarklassen i Tyskland. Abe Bergegårdh har skrivit om hur Europafacken 1999 fastslog att strävan borde vara att jämna ut obalanserna mellan norra och södra Europa genom att arbetarna i länder med exportöverskott skulle ställa högre relativa lönekrav, men LO-facken i Sverige och Tyskland svek detta.http://www.synapze.se/?link=article&key=12663