Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2015-11-16

LO: Flyktingmottagandet stimulerar ekonomin

I torsdags släppte LO sin rapport Ekonomiska utsikter hösten 2015. Rapporten spår återhämtad ekonomi och tillväxt på 3 procent per år fram till 2017. Flyktingmottagandet väntas påverka ekonomin positivt på kort sikt, men skapar utmaningar på längre sikt skriver LO-ekonomerna.

Arbetslösheten har minskat snabbt under det senaste halvåret men är fortfarande över 7 procent (vilket motsvarar cirka 350 000 personer). LO-ekonomerna gör bedömningen att arbetslösheten kommer fortsätta minska de närmaste åren, men i långsam takt. Bakom ekonomiska återhämtningen ligger svensk export som växer snabbt när konjunkturen i Europa förbättras. Samtidigt växer den inhemska efterfrågan.

Det kraftigt ökade flyktingmottagandet stimulerar på kort sikt ekonomin eftersom de ökade offentliga kostnaderna i huvudsak finansieras med lån och biståndsmedel.

Kostnaderna för flyktingmottagandet bör finansieras fullt ut av staten och inte genom besparingar på välfärden eller genom skattehöjningar, då kostnaderna är resultatet av ett nationellt åtagande och är tillfälliga i sin karaktär.

På sikt är den stora utmaningen att få de nyanlända i arbete, menar LO-ekonomerna som avvisar sänkta lägstalöner och fler ”enkla” jobb. Vägen framåt är istället att ta tillvara, och uppgradera, kompetensen hos de som nu flyr till Sverige. Stöd för etablering bör handla om utbildningsinsatser, subventionerad sysselsättning och intensifierad förmedlingsverksamhet, menar rapporten.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.