Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Utrikes
2015-11-17

Björklund, Irakkriget 2003 och dagens terror

Jag gick tillbaka till en artikel jag fick in i Svenska Dagbladet den 23/2 2003, dvs inte så långt innan USA och de villigas koalition angrep Irak. Jag var absolut inte ensam om att tänka så som visas av artikeln. De som idag hävdar att "vi inte visste" eller något liknande har fel. Vi trodde inte då på USAs lögner som syftade till att få acceptans för ett av efterkrigstidens största brott mot internationell lag. Det  blev tyvärr värre än jag trodde då. Det har gått mer än 12 år och vi skördar fortfarande "frukterna" av detta krig.

”Du glömde viktiga fakta, Björklund!” (SvD 23/2 2015)

Jan Björklund, fp, beskyller den växande fredsrörelsen, som han kallar vänstern, för att vara Saddams bästa vänner (Brännpunkt den 18 februari). Jag deltog i fredståget i Stockholm den 15 februari precis som jag demonstrerade mot Sovjetunionens inmarsch i Prag 1968 och mot USA:s fasansfulla krig i Vietnam på 70-talet.

Det avgörande är inte om vapenskramlet behövs eller inte. Protesterna riktas inte mot resolution 1441. Demonstrationerna riktar sig mot att USA faktiskt planerar att starta ett krig, som kan leda till hundratusentals döda och en kraftig ökning av terrorismen.

Jan Björklund ”glömmer” helt avgörande förhållanden. Det centrala argumentet för ett krig är att Irak har massförstörelsevapen och hotar sina grannländer. Iraks militära kapacitet har minskat som en följd av Kuwaitkriget, som nästan helt slog ut Iraks flygvapen, vapeninspektionerna och USA:s och Storbritanniens upprepade bombningar av militära anläggningar.

Irak är inte längre en militärt stark nation i området. Israel, Egypten, Saudiarabien och Turkiet har köpt eller fått stora mängder högteknologiska vapen från USA. Även om Saddam Hussein vill angripa sina grannländer vet han att han inte skulle kunna lyckas. Grannländerna vill inte ha ett krig (mot Irak lett av USA, artikeln blev så nedkortad att det blev en konstig syftning i den meningen, LD 2015).

Ett annat förhållande som Jan Björklund döljer, när han beskriver Saddam Husseins brott, är att USA stödde Irak under dess åttaåriga krig mot Iran, som USA då såg som sin huvudfiende i området. Stödet bestod av livsmedel, vapen och militär information och det upphörde först när Irak ockuperade Kuwait, trots att Irak använde stridsgas både mot Iran och mot kurderna i Irak.

Varför ingrep FN i Kuwait men inte i det mycket blodiga kriget mot Iran? Jo, därför att USA då stödde Irak. USA avstod medvetet från att avsätta Saddam Hussein efter Kuwaitkriget, p g a att han sågs som en motvikt mot Iran. USA ger stöd till flera ”lydiga”, men helt odemokratiska regimer i området. Varför ska vi i dag tro att USA har ärliga avsikter i sitt planerade krig mot Irak?

Ett krig mot Irak kommer med stor sannolikhet att leda till ökad terrorism. USA stödde al-Qaida med material, pengar och kunskap för att slå mot den sovjetstödda regeringen, och senare Sovjetunionen, i Afghanistan. De har tyvärr i flera fall utnyttjat det de lärt sig av CIA och av egen erfarenhet.

Att nu utan rimliga argument starta ett krig skulle kunna leda till omfattande bitterhet och extrema motreaktioner. USA isoleras och spänningarna i världen ökar.

Lars Drake

 

 

 

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.