Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Nyhetsdiskussion
2015-12-16

Professor vilseleder om terrorism

 

Den pensionerade professorn Erik Åsard, expert på nordamerikansk politik har i Dagens nyheter, under Kultur och nöje(!), gått in i diskussionen om vad som ligger bakom rekrytering till jihadism.

Erik Åsard inleder sin artikel med att hävda att ”Det tycks finnas tre huvudförklaringar till varför unga människor ansluter sig till terrororganisationer som IS.” http://www.dn.se/kultur-noje/erik-asard-jihadism-och-extrem-islamism-ar-komplexa-problem-men-inte-oforstaeliga/

Den första är socioekonomisk. Villkoren för unga människor i segregerade områden med hög arbetslöshet m.m. Den andra förklaringen är religiös. Det är ju helt uppenbart att sådana förklaringar har en viss betydelse. Dessa två förklaringar ger dock  inte någon förklaring till varför det sker nu. Vi har haft segregerade områden med hög arbetslöshet i flera europeiska länder under mer än en generation och wahabisterna från Saudiarabien har i europeiska länder predikat sin inskränkta syn på islam i årtionden.

Den tredje förklaringen är – hör och häpna, en kombination av de två redan nämnda. Artikeln tar inte upp någon annan förklaring. Det är närmast ofattbart att en professor med amerikansk politik som huvudområde inte förstår att USAs politik i Mellanöstern har haft en avgörande inverkan på rekryteringen till IS/Daesh, Al Qaida och andra liknande grupper.

Startskottet ses ofta som attentaten den 11 september. Men de kom inte från klar himmel. USA hade redan under lång tid blandat sig i interna angelägenheter i Mellanösterns länder. USA och England arrangerade en kupp på 1950-talet mot den demokratiskt valde presidenten i Iran och såg till att Shahen av Iran fick makten. USA, Saudiarabien och några till länder finansierade jihadister som krigade i Afghanistan under 1980-talet. USA samarbetade med Saddam Hussein i kriget mot Iran på 1980-talet. USA m.fl. länder bombade Irak i det första Gulfkriget efter Iraks ockupation av Kuwait. Sanktionerna som följde skapade fler civila offer än själva kriget. USA har under decennier stött diktaturer och Israels ockupation av Palestina.

Efter 11 september 2001 anföll och ockuperade USA Afghanistan. 2003 angreps och ockuperades Irak viket medförde en betydande ökning av terrorismen globalt. Kriget mot Irak och efterföljande nedbrytning av den existerande samhällsstrukturen är en huvudfaktor bakom skapandet av IS/Daesh. Sammantaget har USA fällt bomber över sju länder i regionen om man räknar in drönarkriget. Det s.k. kriget mot terrorism har givit fler döda än den terrorism man påstår sig bekämpa.

Följande uppgifter om självmordsbombningar under de senaste årtiondena har jag hämtat ur ”Cutting the fuse” av Robert Pape och James Feldman. 95 % av de drygt 2000 studerade fallen av självmordsbombningar som ägt rum mellan 1980-2009 sammanhänger med att ett land eller område varit ockuperat eller på annat sätt varit  i krigstillstånd.15 % av fallen som inträffade före 2003 var riktade mot USA. Därefter skedde en dramatisk förändring. 92 % av de 1833 studerade fallen från 2004-2009 var riktade mot USA. Under 1980-talet var det 3 fall per år och 2004-9 var det 300 fall av självmordsbombningar. Det blir svårt att tro att huvudförklaringen är socioekonomisk eller religiös.

Hur är det möjligt att tala om vad som ligger bakom rekrytering till terrorgrupper utan att nämna USA m.fl. västländers aggressiva agerande i Mellanöstern? Om man missat det måste ens skygglappar vara väldigt stora.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.