Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2015-12-21

Konjunkturinstitutet: Svensk ekonomi på väg in i högkonjunktur

Svensk ekonomi utvecklas starkt och den utdragna lågkonjunkturen är snart över. Den expansiva politiken med lånefinansiering för flyktingmottagandet bidrar till stark tillväxt och att arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017, skriver Konjunkturinstitutet i sin decemberrapport.

BNP växer med nära 4 procent per år 2015 och 2016, delvis på grund av ökade utgifter i samband med flyktingmottagandet. Tillväxten drivs också på av den låga räntan som ger en svag krona, vilket gynnar exportindustrin.

Arbetslösheten sjunker till 6,5 procent 2017 men ökar därefter, spår Konjunkturinstitutet och hänvisar till att det tar lång tid för de nyanlända att finna ett jobb.

Konjunkturinstitutet menar också att de offentliga finanserna kommer uppvisa underskott trots högkonjunkturen och menar att det så kallade överskottsmålet i praktiken är överspelat och att utgiftstaket kommer brytas under kommande år.

Eftersom BNP ökar snabbt kommer dock skuldkvoten, den finansiella bruttoskulden i förhållande till BNP att fortsätta ligga runt 40 procent, skriver Konjunkturinstitutet. Detta innebär fortsatt stabil ekonomi och några av världens starkaste statsfinanser.

Mellan 1950 och 1970 låg arbetslösheten i Sverige på under två procent. Sedan dess har företagens vinster ökat på löntagarnas bekostnad, vilket utarmat efterfrågan och lett till att kapitalet investerats i spekulation istället för den reala ekonomin som skapar jobb. Detta är grundproblemet för kapitalismen idag och mekanismen bakom kapitalismens globala kris, som ser ut att bli allt värre - trots tillfälliga konjunkturuppgångar. 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    22 december 13:10

    Och givetvis fullkomligt bisarrt att hålla negativ ränta samtidigt som tillväxten går mot 4 procent. Men kapitalismen har stora problem, med vikande efterfrågan pga att de rika samlat på hög, vilket lett till "lösningen" att konsumtion istället finansieras med lån. Stora statliga investeringar skulle vara bättre sätt att stimulera ekonomin än låg ränta, som lett till ännu mer spekulation o ännu större vinster för företagen.