Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Nyhetsdiskussion
2016-01-26

Cervenka: Centralbankerna har gått i en obehaglig fälla

Bildtext

Sveriges kanske ende ekonomijournalist av klass, Anders Cervenka, skriver om hur läget nu ser värre ut än inför finanskrisen 2008. Endast "enorma infrastruktursatsningar" kan rädda världsekonomin.r

Cervenka hänvisar till kanadensaren Bill White, som tillhörde en av dem som varnade innan finanskrisen 2008. Då arbetade han på Bank of International Settlements, idag är White rådgivare åt OECD.

Han menar nu att "lösningen på krisen", nollräntor och ännu mer skulder, riskerar att göra saker värre.

Bill White menar att läget är värre än 2007. Skulderna som bara fortsatt att öka har nu nått sådana nivåer runtom i världen att de riskerar att utlösa en kris. Samtidigt är centralbankernas ammunitionslager tömt.
De så kallade tillväxtmarknaderna som Kina och Brasilien var tidigare var en ljuspunkt men har nu blivit en del av problemet eftersom nollräntepolitiken ledde till att västvärldens skuldsjuka spreds som ett luftburet virus över jorden.

I OECD-området summerar privata och offentliga skulder till 265 procent av BNP, upp 35 procentenheter sedan 2007. På tillväxtmarknaderna är motsvarande siffra 185 procent av BNP också 35 procent högre än före krisen.

Bill White pratar om att massiva skuldnedskrivningar – alltså att de som lånat ut pengar gör stora förluster – kommer att bli oundvikliga. Det är enligt Bill White bara en fråga om detta kommer att ske under ordnade eller ”oordnade” former. Exakt hur de ”oordnade” scenariot ser ut är nästan för obehagligt att forska vidare i.

White och många andra kritiker menar att centralbankerna inte skulle ha agerat på den låga inflationen. Nu är läget sådant att höjda räntor riskar att utlösa en kris. Men höjs inte räntan kan krisen bli ännu värre..

Lösningen är enligt White att "de folkvalda måste sluta överlåta den ekonomiska politiken till centralbankerna och satsa på enorma infrastruktursatsningar som kan bryta dödläget genom att skapa verklig uthållig tillväxt istället för tomma kreditkalorier."

Givet det urusla opinionsläget för Socialdemokraterna är det förundrande att partiet, trots att det till stor del är genombyråkratiserat, inte sjösätter ett stort investeringsprogram. Gör de inte det kommer partiet med stor sannolikhet fortsätta sjunka i opinionen och de kan säga hejdå till regeringsställning framöver. Är även förundrad över att Vänsterpartiet inte lägger fram ett stort investeringsprogram, även om gårdagens utspel om 25 miljarder i topplån för byggande av hyreslägenheter, var ett stort steg i rätt riktining.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.