Deltagande media
SÖNDAG 25 AUGUSTI 2019
Nyhetsdiskussion
2016-01-27

Kan Sverige vara i krig om några år?

Arméchefen, generalmajor Anders Brännström, har gjort ett mycket dramatiskt uttalande om risken för krig. Uttalandet har av många setts som ännu ett inlägg för att öka rädslan i Sverige i syfte att stärka opinionen för svenskt Natomedlemskap. Det är sannolikt ett missförstånd eftersom det snarare är ett utspel för att stärka det svenska försvaret. Däremot har det utnyttjats så av Natoförespråkare.

Följande uttalande av arméchefen finns i en informationsbroschyr som delades ut inför ett möte i Boden nästa vecka om arméns uppgifter, ”Markstridsdagarna”.

"Det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år." (SVT 26/1 2016) (1)

Enligt SVTs reportage: ”Med det menar han att de soldater som nu utbildas i Sverige ska ha fullt fokus på att försvara Sverige - inte åka utomlands på internationella uppdrag.”

Arméchefen sa i SVTs intervju att Sverige måste bygga upp en försvarsförmåga som är krigsavhållande och som ytterst ska användas för att försvara landet. Detta är i linje med vad de flesta som är kritiska till utökat samarbete med Nato anser. Den pensionerade översten Per Blomqvist hade ett inlägg på Synapze (2) i den frågan redan i mitten av 2014 och han har utvecklat argumentationen i ett kapitel i ”Försvaret främst” (Celanders Förlag).

Man kan starkt ifrågasätta om bedömningen av omvärldsläget är korrekt. I inriktningsbeslutet som nämns i citatet, dvs Försvarspropositionen 2015 (3), talas det om Rysslands aktiviteter men inte om Natos expansion. Det finns rent löjliga formuleringar i den skriften som t.ex. ”Relationen mellan Ryssland å ena sidan och Europa och USA å den andra har försämrats de senaste åren.” Har de ansvariga politikerna inte fattat att Ryssland faktiskt är det såväl ytmässigt som befolkningsmässigt största landet i Europa (de asiatiska delarna oräknade)? Analysen är klart ensidig och ”rysk aggression” nämns ett flertal gånger, men det finns inget om hot från andra länder. Försvarspropositionen har behandlats tidigare på Synapze (4).

Det är naturligtvis sant att man inte kan utesluta att Sverige kan befinna sig i ett krig inom några år. Det är dock inte särskilt sannolikt. Om inriktningsbeslutet kan tolkas så som arméchefen gör visar det att en del formuleringar är illa valda. Överbefälhavaren, Micael Bydén har vid upprepade tillfällen sagt att Sverige inte är utsatt för något direkt militärt hot. De reaktioner på arméchefens uttalande som kommit från politiskt håll är intressanta.

Försvarsministern, Peter Hultqvist (S), sa att han och den politiska ledningen är överens om ”synsättet” och att de inte ägnar sig åt spekulationer om framtiden. Han sa också att:

 ” Vi jobbar för att stabilisera läget och undvika eventuella kriser” (SVT 26/1 2016) (1).

I verkligheten arbetar Peter ”transatlantiska länken” Hultqvist för att skapa spänningar genom att med Värdlandsavtalet verka för ett närmande av Sverige till den ena stormakten, USA.

Allan Widman, försvarspolitisk talesman för Liberalerna, som för övrigt är en av de ledande Natoentusiasterna, sa att han instämmer i arméchefens bedömning. Som sig brukligt är från det hållet betonade han återigen ”hotet ” från Ryssland. Faktaunderlaget är lika svagt som tidigare.

Widman sa enligt Expressen bl.a.:

”Det kommer förr eller senare en tidpunkt där Vladimir Putin blir pressad politiskt. Frågan är vad han gör i det läget - om han ber om ursäkt och backar från Krim eller om han vidtar andra åtgärder. Vi får nog förbereda oss på att han vidtar andra åtgärder som han har visat sig kapabel till tidigare.” (Expressen 26/1 2016) (6)

En av de faktorer som påstås orsaka den press som Putin kommer att reagera på är de sanktioner som USA och EU har mot Ryssland. Detta uttalande av Widman, i kombination med att han hävdar att krigshotet kommer från Ryssland, kan ses som ett erkännande av att dessa sanktioner kan bidra till krig.

Mikael Oscarsson, Kristdemokraternas representant i försvarsutskottet, välkomnar uttalandena från arméchefen.

”Vi måste få en ändrad mentalitet i försvarsmakten och i politiken, och säga att Sverige kan bli angripet. (Har någon förnekat det? min kommentar) Känner man sig hotade i Baltikum så är också vi hotade.” (Expressen 26/1 2016) (6)

Detta är ett uttryck för den slappa användning av ordet hot som ofta tillämpas i diskussioner om Ryssland. Om någon annan ”känner sig hotad” då ÄR vi hotade. Logiskt, nej knappast!

1        http://www.svt.se/nyheter/regionalt/norrbotten/armechefen-nu-ar-det-allvar

2        http://www.synapze.se/?link=article&key=11269

3        http://www.regeringen.se/contentassets/266e64ec3a254a6087ebe9e413806819/proposition-201415109-forsvarspolitisk-inriktning--sveriges-forsvar-2016-2020

4        http://www.synapze.se/?link=article&key=15527

5        http://www.expressen.se/nyheter/sverige-kan-vara-i-krig-om-nagra-ar/

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.