Deltagande media
ONSDAG 22 MAJ 2019
Ekonomi
2016-02-11

Kapitalism i kris: Riksbanken sänker räntan till -0,5%

Kapitalismen är i allvarlig kris. Trots rekordlåg ränta vill varken kapitalet eller staten investera ordentligt och inflationen fortsätter ligga på en låg nivå. Riksbanken sänker nu den redan historiskt låga reporäntan ytterligare till -0,5 procent.

Trots förväntnigar om tillväxt på nästan 4 procent 2016 fortsätter inflationen ligga på en låg nivå. Med räntesänkningen hoppas Riksbanken att öka inflationen genom flera olika mekanismer. Framför allt att investeringarna ska ta fart och att kronans värde ska minska och importen bli dyrare.

Låga investeringar trots negativ reporänta är ett tydligt tecken på att kapitalismen är i allvarlig kris. Enligt de nyliberala nationalekonomiska teorierna ska kapitalets investeringar öka vid lägre ränta, vilket ska leda till lägre arbetslöshet, högre löner, större efterfrågan och högre priser, dvs inflation. Det inneboende antagandet är att företagens vinster alltid investeras realt, i verklig produktion.

Men sedan 1980 har kapitalets vinster ökat på bekostnad av de arbetandes löner. Tvärt emot teorierna har vinsterna inte investerats realt, utan i spekulation, till exempel på börsen vars värde fullständigt exploderat. De låga lönerna innebär nämligen att den effektiva efterfrågan i ekonomin minskar (med låga löner och höga priser kan vi inte köpa alla varor som finns på marknaden). Istället har efterfrågan hållts uppe med gigantiska lån. När efterfrågan minskar blir det än mindre intressant för företag att satsa realt. Högern vill "lösa" problemet med ännu högre vinster för företagen och ännu lägre vinster för de arbetande – ett recept som givetvis bara förstärker problemen.

Vi står nu inför en global kapitalistisk kris. I Sverige skulle problemen kunna lösas på kort och mellanlång sikt genom att staten går in med stora offentliga investeringar i exempelvis bostadsbyggande, satsningar på grön energi och klimatomställning, liksom satsningar på välfärdssektorn. Sveriges statsfinanser är nämligen bland de starkaste i världen med ett finansiellt nettoöverskott på 811 miljarder kronor. Men då krävs det att Socialdemokraterna inser situationens allvar och slutar fega.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.