Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Debatt
2016-03-01

Ska vi försöka påverka utvecklingen i Ryssland?

Det ska hållas ett möte på ABF i morgon (Sveavägen 41, Stockholm, 2/3 18.00 *1) med titeln ”Hur stärker vi kontakter med ryssar?”. Det handlar om hur vi ska agera mot Ryssland. En intressant och aktuell fråga även om mötet i sig inte är så viktigt.

Så här beskrivs frågeställningen för mötet:

”Sveriges Radio har beslutat att stänga ner sina nyhetssändningar på ryska. Fel inriktning och litet intresse, lyder argumenten. Men hur ska Sverige bäst hålla kontakten med de många ryssar som önskar hålla vägar öppna för information, kultur, föreningsutbyten och yrkessamarbeten?” (ABF)*1

Jag har arbetat deltid i två EU-finansierade projekt under flera år före och efter millennieskiftet. Båda projekten uppskattades av de personer och organisationer som berördes i Ryssland och i Sverige/Frankrike/Finland. Jag har sedan dess många vänner i Ryssland och jag är mycket positiv till utbyte med Ryssland, på många plan.

Frågan är vad Sverige som nation respektive människor och organisationer i Sverige kan och bör göra. Vi ska inte blanda oss i utvecklingen i Ryssland, men gärna ha nära förbindelser för att öka förståelsen mellan länderna och mellan människor. FN har organ som granskar hur alla länder förhåller sig till bl.a. mänskliga rättigheter och det finns organisationer som Amnesty International som bevakar sådana frågor. Dylikt kommer ofta upp i kontakter människor emellan och nationer emellan och inget land är perfekt. Vi som bor i Sverige borde koncentrera oss på att utveckla demokratin i vårt land. I relationen mellan stater gäller det främst att hantera konflikter så att en upptrappning, och ytterst krig, kan undvikas.

Det officiella Sveriges relation till Ryssland beror i första hand på hur Statsministern och Utrikesministern agerar. De har fördömt Ryssland och Regeringen har inte diplomatiska förbindelser med Ryssland på ministernivå. Det innebär att den dialog som borde förekomma med alla grannländer ligger i träda och det har försvårat andra former av utbyte. Det finns goda skäl från rysk sida att fundera över syftet med övrigt agerande från svensk sida.

Mellanfolkligt samarbete, handel, kulturutbyte och annat kan och bör bedrivas trots Regeringens destruktiva strutspolitik. Därmed borde man kunna se positivt på det som sägs i citatet ovan. Problemet är att det egentligen handlar om är att påverka utvecklingen i Ryssland. De som arrangerar mötet vill protestera mot att Sveriges Radio ska sluta sända på ryska språket främst riktat till utlandet. Så här skriver Olle Wästberg som är en av huvudtalarna på mötet och fd styrelseordförande för SR:

Nu kommer man i hög grad att vara hänvisade till ryska propagandasändningar – som distribueras av det svenska statliga bolaget Teracom via Kaknästornet. Teracom leasar ut kapacitet till bolaget Astra, som bland annat vidarebefordrar sändningar från den ryska statsägda kanalen Rossija RTR. Lettlands regering protesterade förra våren hos den svenska myndigheten för radio och TV, men till ingen nytta. (SvD 10/2 2016)*2

Den sista meningen är svår att tolka på annat sätt än att den liberale Wästberg företräder censur. När Wästberg skriver om de svenska sändningarna låter det annorlunda:

Man har berättat om Sverige, förmedlat svensk kultur och försökt att ge en bild av vad som pågår i svensk politik. Propagandasändningar har det inte varit, utan också dessa ska leva upp till radions krav på balans och opartiskhet. (SvD 10/2 2016)*2

Från Ryssland kommer ”propaganda” och från Sverige kommer ”information”. Detta mantra har vi hört förr. Det betonas även att den ryska kanalen är statsägd, men inte att det också gäller den svenska. Jag har på Synapze tidigare publicerat genomgångar av svensk propaganda kopplat till Ryssland. Ett flertal exempel på förvrängningar, lögner och felciteringar har förekommit och upprepats i tidningar, radio och TV i vårt blåögda land. (Ett försök av SR att avslöja rysk propaganda.*3  Fel i svensk press, radio och TV.*4  Påstådda hot från Ryssland.*5)

Med tanke på den låga kvalitén i svensk press och radio/TV när det gäller förhållanden i Ryssland kommer fortsatta sändningar nog inte att ha avsedd verkan. De som bor i Ryssland ser nämligen rakt genom den svenska propagandan på ett sätt som många i Sverige har svårt att göra.

1 http://abfstockholm.se/event/2016/03/hur-starker-vi-kontakter-med-ryssar/

2 http://www.svd.se/olle-wastberg-radda-radions-ryska-program

3 http://www.synapze.se/?link=article&key=15405

4 http://www.synapze.se/?link=article&key=15394

5 http://www.synapze.se/?link=article&key=15637

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.