Deltagande media
TISDAG 18 DECEMBER 2018
Utrikes
2016-10-02

Robert F Kennedy Jr om USAs Syrienpolitik

Det är inte ofta det publiceras analytiskt skarpa artiklar om USAs Mellanösternpolitik av så kända personer i USA som Robert Kennedy. Han är son till den mördade presidentkandidaten och justitieministern (motsvarande) med samma namn. Han är en känd skribent och mycket aktiv miljöjurist. Jag betraktar honom som klart trovärdig.

Artikeln innehåller en genomgång av ett antal kupper som CIA genomfört i Syrien. CIA började sin inblandning i Syrien redan 1949. CIAs insatser i andra länder som t.ex. kuppen mot Mossadeg i Iran eller kuppen som indirekt ledde till att Saddam Husein fick makten i Irak nämns också.

Det som enligt Robert Kennedy ligger bakom kriget i Syrien är att Assad var mot att Qatar skulle dra en gasledning genom Syrien och föredrog att det skulle bli en ledning från Iran i stället. Valet mellan dessa två ledningar skulle påverka maktbalansen mellan USAs allierade och Rysslands allierade i Mellanöstern och indirekt också på global nivå.

USAs allierade, Saudiarabien, Qatar, Turkiet har, åtminstone sedan 2012, tränat, beväpnat och finansierat jihadister från flera länder i Syrien. Det är djupt ohistoriskt att hävda att kriget började med fredliga demonstrationer som slogs ner brutalt. Robert Kennedys artikel sätter in kriget i ett sammanhang och baseras på en välunderbyggd analys.

”The million refugees now flooding into Europe are refugees of a pipeline war and CIA blundering.” (Robert F Kennedy Jr)

(Artikeln publicerades ursprungligen i februari, men jag såg den först nu i samband med en uppdatering. http://www.politico.eu/article/why-the-arabs-dont-want-us-in-syria-mideast-conflict-oil-intervention/)

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.