Deltagande media
LÖRDAG 20 OKTOBER 2018
Kolumn
2016-10-06

En svensk (?) lobbyorganisation kläs av

Svenska Atlantkommittén är inte allmänt känd i Sverige trots att den funnits sedan 1996 och varit mycket aktiv. Vad är det för organisation? Vad har den för syfte och vilka är det som medverkar i den? Vilka länkar finns det till andra viktiga organisationer?

Atlantkommitténs syfte är enligt dess hemsida:

1. En bred och välinformerad debatt om svensk och euroatlantisk säkerhetspolitik
2. Ett starkt transatlantiskt samarbete för fred och säkerhet i och utanför Europa
3. En svensk anslutning till NATO

Det är uppenbart att det är en lobbyorganisation som försöker ge en positiv bild av Nato och verka för ett avskaffande av svensk alliansfrihet. En lobbyorganisation för främmande makt rent av?

Atlantkommittén är medlem i Atlantic Treaty Association som finns i 37 länder i Europa och Nordamerika. Styrelsens sammansättning avslöjar en hel del om organisationen och det inger inte förtroende.

Några styrelseledamöter är anställda vid svenska myndigheter. Det gäller överstelöjtnant Stefan Ring, Carl Hartman officer vid Försvarsmakten och Niklas Granholm, forskningsledare vid FOI. Det är intressant att de anser att man kan verka inom en lobbyorganisation som verkar för svensk anslutning till Nato samtidigt som man framträder i TV och tidningar som expert vid en svensk myndighet som arbetar inom samma verksamhetsområde. Det är ju dessutom så att Sverige är ett alliansfritt land (eller hur?). Det bör strida mot lagen om bisyssla. Den gäller nämligen även om man inte tar betalt, det räcker att ens oberoende som statstjänsteman kan ifrågasättas. Har Ring, Hartman och Granholm fått tillstånd att ha dessa bisysslor.

Bland de tidigare ordförandena märks fyra ambassadörer och två försvarsanknutna, dvs statstjänstemän. Nuvarande ordförande är Göran Lennmarker, f.d. moderat riksdagsman. Generalsekreterare är Pål Jonson som har ett förflutet inom bl.a. FOI och Försvarsdepartementet.

Johanne Hildebrandt som sitter med i Krigsvetenskapsakademin och är journalist som glorifierat kriget i Afghanistan är också ledamot liksom liberalernas riksdagsledamot Maria Weimer.

Statsvetaren Albin Aronsson har varit knuten till “tankesmedjan” (lobbyorganisationen) Atlantic Council i Washington DC. Den bildades kort efter det att Nato bildats 1949 och har en nära relation till den politiska eliten i Washington och verkar för USAs världsbild, och är naturligtvis Natovänlig i sin verksamhet.

Erik Brattberg är Senior Fellow och Katarina Tracz är Fellow vid McCain Institute i Washington DC. Detta institut är kopplat till den ökände höken John McCain. Han som blev krigsfånge när hans plan blev nedskjutet över Vietnam 1967. Han var då på sitt 23 bombuppdrag mot ett fattigt bondeland långt från sitt eget land. En krigsförbrytare i mellanklassen. Här handlar det om att de två ledamöterna, genom sin koppling till ett institut i USA där ordföranden i Senatens försvarsutskott ( Armed Services Committee) har en central roll, kan ses som ombud för USAs militära politik.

I ”Board of Trustees” för McCaininstitutet sitter en annan ökänd politisk hök i USA, Joseph Lieberman. Där sitter även general David Petraeus som varit chef för USAs ”insatser” i Irak och f.d. CIA-chef, dvs en mycket belastad person.

Katarina Tracz är dessutom chef för tankesmedjan Frivärld som står långt till höger i svensk politik. Erik Brattberg har undertecknat en artikel i Svenska Dagbladet med att han även är knuten till Center for a New American Security som stoltserar med att Madeleine Albright är en av de f.d. cheferna. Den Albright som sa att 500 000 döda barn i Irak var värt priset  En annan person som ingår i direktörsgruppen är Richard Armitage, vice utrikesminister under George W Bush och således medskyldig till Afghanistankriget 2001 och Irakkriget 2003. Som ung var han stationerad på ett krigsfartyg utanför Vietnams kust. Dessa krigsförbrytare från andra sidan Atlanten vill jag inte ha att göra med - men medlemmar i Atlantkommittén verkar inte se det så. Åtminstone Erik Brattberg torde ha fått rejält betalt från nämnda organisation(er) i USAs huvudstad.

När John McCain var på officiellt besök i Sverige passade han på att lägga sig i svensk politik genom att varna för det aggressiva Ryssland och uppmana Sverige att gå med i Nato. Det är en uppenbar inblandning i svensk politik. Om något liknande kommit från en rysk toppolitiker skulle det blivit ramaskri i svensk press. Det visar hur naturligt det är för folk av den kategorin att lägga sig i andra länder politiska val. USA verkar även genom underhuggare som de i den Svenska Atlantkommitteén.

 

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.