Deltagande media
LÖRDAG 15 DECEMBER 2018
Utrikes
2016-10-10

Nu är den NEDrans organisationen på språng igen

National Endowment for Democracys (NED) chef sedan dess tillkomst 1983, Carl Gershman, hotar med att isolera och besegra Ryssland (”contain and defeat”). Det görs inte som ett svar på ett hot från Ryssland mot USA utan på grundval av diverse påståenden om ryskt agerande inrikes och utrikes.

Uttalade hot mot Ryssland har börjat bli en trend i USA. Krav på flygförbud  (och här ) över delar av Syrien har framförts av flera politiker i de två stora partierna i USA, dock inte Donald Trump. Obama har ännu stått emot. USAs generalstabschef (Chairman of the Joint Chiefs of Staff), Joseph Dunford, har varnat att ett av USA påtvingat flygförbud över Syrien skulle kräva (innebära, förutsätta) att USA går i krig mot Syrien och Ryssland. De enda som har rätt att införa flygförbud i ett land är landets regering och FN.

USAs arméchef Mark Milley har nyligen uttalat grova hot mot Ryssland, Kina och Iran (som stöder regeringen i Syrien) samt Nordkorea. Uttalandet riktade sig bl.a. till dem som opponerar sig mot USA (”oppose”   kan också betyda motsätta sig, strida mot, vara fiende till). ”Vi kommer att slå er mer än ni någonsin blivit slagna förr” (Milley). I och med att Sovjetunionen (där Ryssland var kärnan) förlorade ca 27 miljoner människor i kampen mot Hitlertyskland är det naturligtvis ett mycket grovt hot. Och i och med att USA redan använt kärnvapen mot en av sina fiender kan det knappast tolkas på annat sätt än att kärnvapen skulle inkluderas.

NED-chefens uttalande i Washington Post lyder:

The United States has the power to contain and defeat this danger. The issue is whether we can summon the will to do so. (USA har kapacitet att innesluta (isolera) och besegra denna fara. Frågan är om vi kan uppbåda viljan att göra det. min översättning. Washington Post, 6/10 2016)

”The danger” syftar på Putin och hans politik. Artikeln i övrigt är så full av lögner och förvrängningar att den skulle kunna användas som varnande exempel på en kurs i retorik, men den kan säkert uppskattas bland de redan troende

NED bildades 1983 för att ta över en del av CIAs arbete att påverka utvecklingen i andra länder. Troligtvis eftersom CIA hade belastats som en följd av sitt stöd till militärkupper i Iran, Latinamerika. Robert Parry har beskrivit NEDs insatser och roll på ett förtjänstfullt sätt i en ny artikel (här).

En av de händelser där NED varit en huvudaktör är Majdanprotesterna och den efterföljande kuppen i Kiev. Det har behandlats i andra artiklar på Synapze (här och här). Ned hade under flera år innan kuppen genomfördes investerat sammanlagt 5 mdr USD i olika aktiviteter i Ukraina enligt undersekreterare vid State Department, Victoria Nuland.  

När chefen för NED nu uttalar hot mot Ryssland är det inga tomma hot. Det är lätt att förstå att de i Ryssland vill ha koll på organisationer som infiltrerar landet. Regeln om att NGOs som får pengar från andra länder ska registrera sig som utländska agenter i Ryssland bör man, i ljuset av diverse färgrevolutioner och nu dessa hot, inte bli förvånad över. Det faktum att USA har sin egen lag, Foreign Agent Registration Act, som ställer liknande krav på utlandsfinansierade organisationer i USA, borde leda till en nedtoning av kritiken mot den ryska politiken avseende utlandsfinansierade organisationer.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.