Deltagande media
LÖRDAG 25 SEPTEMBER 2021
Debatt
2016-10-17

Sanslös utrikespolitik – om Syrien

Statsministern och utrikesministern han skrivit en artikel i Svenska Dagbladet om Syrien, med titeln ”En skam att bomberna faller”. Ensidigheten i artikeln är så påtaglig att man kan säga att det är en skam att skriva en sån artikel.

I ingressen står det:

Att bekämpa kriget i Syrien och andra konflikter kommer att vara den viktigaste – och svåraste – uppgiften under Sveriges tid i säkerhetsrådet. Vi kommer att söka allianser med andra länder för att finna vägar till fred, skriver Stefan Löfven och Margot Wallström. (SvD 16/10 2016)

Det låter ju bra, men det är inte lika bra när man läser själva artikeln. Redan i första stycket pekas Syrien (regimen i deras terminologi) och Ryssland ut som de parter som ska utsättas för tryck, ingen annan part. Så otroligt ensidigt!

Vi behöver tillsammans med de övriga europeiska stats- och utrikesministrarna sätta tryck på syriska regimen och på Ryssland. (SvD 16/10 2016)

Det syftar i stort sett enbart på företrädare för Natoländer i Europa. Kriget har pågått i fem år och den sidan som strider mot landets regering består av flera grupper. Två av dessa, IS/Daesh och Al Nusra (en Al Qaidaanknuten organisation som just bytt namn till Jabhat Fatah al Sham, troligtvis för att förvirra), har klassats som terrorgrupper av FNs Säkerhetsråd, bl.a. i Resolution 2054. Dessa terrorgrupper har fått olika former av stöd från Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, Turkiet, USA och Israel. Det borde vara motiverat att sätta press på dessa länder, men de nämns inte i artikeln.

Det första konkreta kravet i artikeln är ett omedelbart eldupphör och Ryssland beskylls i anslutning till det för att ha förhindrat ett beslut i FNs Säkerhetsråd. Det som inte sägs är att det fanns två resolutionsförslag varav det ryska innehöll krav på ett eldupphör som inte inkluderade utpekade terrorgrupper och det fransk/spanska innehöll krav på eldupphör och särskilt ett slut på bombningar av östra Aleppo. Länder som det fransk-spanska förslaget var, utöver dessa två länder, USA, Storbritannien, Ukraina, Nya Zeeland och Japan, dvs fyra Natoländer och tre närstående, samt Malaysia och Senegal.

Det andra kravet är åtgärder för att lindra befolkningens lidande. Det är ett rimligt krav, men talas bara om situationen i östra Aleppo. Situationen i andra delar av Aleppo som beskjuts av de terrorister som finns i östra Aleppo nämns inte. Situationen som råder i andra områden i Syrien som hålls av terrorgrupper berörs inte heller. Det är bara de områden som just nu utsätts för bombning av den syriska regeringens armé och ryskt flyg som tas upp. Det faktum att USA nyligen bombade den syriska arméns ställningar med 60 dödade, nämns inte. Den insatsen möjliggjorde för IS/Daesh att avancera.

Det tredje är kravet att de skyldiga ska ställas till svars för sina brott. Här framgår det inte direkt vilka brottslingarna det är, men eftersom artikeln bara nämnt Syriens och Rysslands insatser blir det naturligt att uppfatta att det är de som åsyftas. Skrivsättet är faktiskt bedrägligt. Slutligen tas det upp att:

Säkerhetsrådets handlingsutrymme när det gäller kriget i Syrien begränsas av att en av de stridande parterna, Ryssland, är ett permanent medlemsland som därigenom har vetorätt. Detta begränsar utrymmet för vad som kan åstadkommas. (SvD 16/10 2016)

Har författarna fullständigt missat att även USA, Storbritannien, Frankrike och Kina också i någon mening är stridande parter i kriget i Syrien och dessutom permanenta medlemmar i Säkerhetsrådet? Sådant borde vara självklar kunskap för svenska ministrar med ansvar för utrikesfrågor i ett läge när Sverige är på väg att ta plats i Säkerhetsrådet. Finns det ingen på Utrikesdepartementet som kan hjälpa ministrarna med grundfakta. På ett annat ställe i artikeln står det:

… vårt stöd för FN-sändebudet Staffan de Mistura består. (SvD 16/10 2016)

Det låter ju också bra, men författarna verkar inte ha förstått att Rysslands utrikesminister, Sergey Lavrov, uttalat sitt stöd för Misturas förslag att förhindra att striderna i Aleppo fortsätter. Förslaget går ut på att stridande för Al Nusra inne i östra Aleppo ska ges fri lejd ut ur Aleppo till sin bas i Idlib. Detta förslag ska ha ingått i Rysslands resolutionsförslag i Säkerhetsrådet. Den ryska positionen stöds av en tidigare resolution i Säkerhetsrådet (2054) som slår fast att Al Nusra och IS/Daesh inte ska ingå i ett kommande fredsavtal och att offensiva och defensiva aktioner mot dessa grupper är tillåtna.  

Dagen efter publiceringen av ministrarnas artikel hade Svenska Dagbladet en artikel med rubriken, 

Blodig slutstrid mot IS i Mosul – ”blir jämnad med marken”  (SvD 17/10 2016)

Då handlar det om att Irak med stöd av bl.a. USA just nu förbereder ett återtagande av staden Mosul med 1,2-1,5 miljoner invånare som hålls av IS/Daesh. Den retoriska frågan är om våra ministrar kommer att skriva en liknade ensidig artikel för att angripa dem som slår mot terrorister som håller en stad med terrorvälde. I fallet Aleppo är det Al Nusra som håller östra delen av staden. Anser  Sveriges regering att det är fel att slå mot terrorister när Ryssland hjälper Syriens regering, men rätt när USA hjälper Iraks regering? Det är uppenbart att civila drabbas hårt i båda fallen. Västs hyckleri är monumentalt!

I en tidigare artikel på Synapze skrev jag:

Ryssland har bombat i Syrien inbjuden av landets regering. USA har bombat i ett flertal länder utan inbjudan från respektive lands regering under de senaste 20-30 åren. USA har varit inblandat i regimskiften i ett flertal länder och har infört sanktioner mot flera länder utan mandat i FN (tvärtom). Vilket land är det som bryter mest mot folkrätten och vilket land får skarpast kritik av Vänsterpartiet? Inte samma land av någon outgrundlig anledning.

Det är tyvärr minst lika aktuellt om Vänsterpartiet byts ut mot Regeringspartierna och naturligtvis i ännu större utsträckning Allianspartierna.

Vad är det för mening med att ta plats i Säkerhetsrådet om man tänker vara USAs knähund? Hur gynnas freden av det?

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    17 oktober 21:40

    Den retoriska frågan som ställdes har besvarats av Löfven. Detta är min tolkning av innebörden i hans uttalande i Sydsvenskan idag: Bomber mot terrorister i östra Aleppo ger fördömanden av Ryssland - men det talas inte om risk för ny flyktingström. Bomber mot terrorister i Mosul ger inga fördömanden av USA (som hjälper den irakiska armén) - då är det risken för flyktingström som står i centrum. Vilka bombningar är det i så fall som bedöms vara värst för civilbefolkningen? på följande sätt

  2. Lars Drake
    18 oktober 08:53

    Här finns ännu ett exempel på skevheten i kommentarer från den svenska regeringen när det gäller Syrien och Irak. Medias ensidighet lyser igenom som vanligt.