Deltagande media
TORSDAG 21 FEBRUARI 2019
Kolumn
2016-11-30

Ett socialistiskt forum behöver bredd och dynamik

Lördag 26 november hölls Socialistiskt Forum på ABF-huset i Stockholm. Ett 70-tal programpunkter samsades under en heldag. Men forumet behöver hitta tillbaka till sin tidigare mer dynamiska form med större bredd.

Nästan alla jag talade med efteråt hade samma bedömning. Forumet var avslaget, programpunkterna för välkammade, medelåldern var hög och aktivistkänslan saknades. Jag instämmer i detta. Samtidigt som en ny generation aktivister de senaste åren intagit gatorna med Refugees welcome med mera och samtiden skriker efter konkret aktion, så saknar forumet den dynamik som fanns för fyra-fem år sedan. Borta är de flesta bokborden som tidigare fyllde såväl foajen som utrymmen på flera våningar.

Själv besökte jag fem programpunkter. ”När ska även de rika börja bidra till samhällsbygget Sverige?” med Martin Klepke, Jonas Sjöstedt och Kajsa Ekis Ekman som deltagare och Agneta Stark som moderator. Trots högintressanta deltagare gick samtalet på tomgång. Skarpa och genomförbara förslag saknades. Den i dagsläget mest realistiska vägen för en radikalt annan politik, en stor lånefinansierad investeringsplan berördes märkligt nog inte alls.

Nästa seminarium jag besökte anordnades av Tidskriften Fronesis och handlade om ”Nationalekonomin efter finanskrisen”. Onekligen ett intressant ämne. Panelen stannade dock vid en ganska vag kritik av nyliberalismen och de logiska slutsatserna i form av alternativ för konkret agerande uteblev.

Därefter deltog jag på programpunkten ”Identitet vs klass i arbetarrörelsen”, med Göran Greider, Yasmin Hussein, Andrea Törnestam, Lina Stenberg. Detta var betydligt mer underhållande med olika intressanta perspektiv i en högaktuell fråga. Moderatorn ställde rappare frågor och svaren var kortare och tempot högre. Arrangören involverade också åhörarna genom att dela ut lappar i rött och grönt och ställde sedan frågor för att kolla vad åhörarna tyckte. Gemensamt för dessa tre föredrag var annars envägskommunikationen. Totalt på dessa tre seminarier hann publiken ställa sammanlagt två mycket korta frågor. Utöver ovan deltog jag i panelen i ett seminarium om Grekland samt deltog också på Rött Forums ”aktivistkonvent”. ”Konventet” inleddes också med en panel men därefter hann runt tio av åhörarna också hann tala. Tiden var dock för kort, men det är denna typ av diskussion aktivister emellan om vad vi ska göra som jag ser som absolut viktigast. Vi kan inte föreläsa oss till en bättre värld.

Vänstern och arbetarrörelsen behöver tveklöst en plats att träffas och Socialistiskt Forum fyller en funktion. Men för att få dynamik, glädje och offensivitet behöver forumet vara bredare och mer inriktat på aktion. Åhörarna behöver involveras, lyssnas på och aktiveras. Dessutom saknades de autonoma grupperna vilka också hör hemma på ett sånt här arrangemang. Det är tillsammans vi är starka.

Dela artikeln

2 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Tord Björk
  30 november 23:58

  Mycket bra att Jonas Karlsson lägger vikt vid "Den i dagsläget mest realistiska vägen för en radikalt annan politik, en stor lånefinansierad investeringsplan berördes märkligt nog inte alls." Det är den linje som Jordens Vänner driver för att fullt ut unna genomföra en rättvis omställning av både naturbruk, industri och samhället i övrigt.

  Diskussionen tycks stanna vid policies istället för allmänpolitik, smarta enfrågetips istället för att bygga ett historiskt block som kan driva igenom en förändring. Centrum-periferi lämnas över till högern (och miljörörelsen som också driver den) medan många göra konflikten om värderingar som den centrala mellan postmaterialism och tolerans å ena sidan och socialkonservatism å den andra.

  Även formen på diskussionen är beklämmande bland dessa sk socialister. På klimat och klasseminariet kunde man lika gärna ha satt upp en TV-skärm mellan publiken och panelen. Tillkommer gör att ABF utestängde kritik mot Jemenkriget på Socialistiskt forum. Saudiarabiens attack på ett fattigt folk gick därmed opåtalat. Sveriges exportambitioner på militära området och flörtande med diktaturen kunde fortgå ostört utan socialistisk kritik i ABF:s lokaler. Sedan fyra år har Syrien solidaritet utestängts från ABF. Solidariteten mellan de socialistiska organisationer tycks vara lika obefintlig som förmågan att skapa en demokratisk kultur under de olika programpunkterna. Mycket verkar mer av bokmässa.

  Läget verkar dags för nya initiativ.

  • Jonas Karlsson
   10 december 14:27

   Ja, vi behöver återuppleva de mer dynamiska mötesformerna! Som du skrev i kommentar om sociala forum-röreslen under artikeln "Svarta svanar på kö i Europa" så det kanske inte något problem inom "miljörörelsen". Men inom vänstern verkar man tillbaka i de stela formerna som fanns innan sociala forum-rörelsen. Det är interaktion och deltagande som skapar engagemang. Och flera perspektiv bör alltid tillåtas, även de man inte delar - det bidrar också till dynamiken. Ang frågan om investeringar; ja det behövs en offensiv på området. När de parlamentariska partierna själva inte skapar opinion för detta behöver vi trycka på. Det behövs en stor offensiv, en gigantisk kampanj, för ett stort investeringsprogram. Kanske kan vi koordinera det framöver och dra in olika grupper i denna kampanj. P-O Edins förslag "En totalrenovering av Sverige" är en bra grund.