Deltagande media
TISDAG 26 MARS 2019
Utrikes
2016-12-03

Danmark bryter tabun om Ukraina

Det öppna mötet i danska utrikesnämnden 1 december innebär en vändpunkt i den nordiska debatten om konflikten mellan väst och öst. Rätt använt är den konstruktiva lösning Socialistisk Folkepartis Holger K. Nielsen pekar på en ny öppning för att kräva en fredspolitik istället för konfrontationspolitik. Tillsammans med Nielsens krav på att inte bara Ryssland utan också Ukraina ska leva upp till Minskavtalet innebär detta ett steg ut ur den återvändsgränd som nordiska länder och EU satt sig själva i. Han får stöd av Dansk Flekepartis Marie Krarup tydliga EU-kritiska hållning mot sanktionspolitik och EU:s propagandacentral East Stratcom. Den riktas inte minst mot EU-kritiker som utpekas som ryska desinformatörer, ett form för sanningsministerium vi inte har bruk för menar hon. Den nye liberale utrikesministern hade svårt att värja sig. Det stöld han fick från den konservativa ledamot var snarare till skada än nytta medan socialdemokraterna valde att antyda att förre eller senare behövs en kompromiss. Det blir allt svårare att försvara den rådande Ukrainapolitiken när ledande politiker börjar framföra konkreta kompromissförslag för att lösa konflikten. Det finns all anledning för nordiska fredsrörelsen att ta vara på den nya öppningen.

 Ny liberal utrikeminister tror på USA

Danmark har fått en ny högerpolitiker som utrikesminister, Anders Samuelsen från Liberal Alliance. Som första uttalande i TV efter utmärkelsen förklarade han vad utrikespolitiken ska gå ut på: ”Vi följer det som amerikanarna ber oss om”.

På första öppna mötet med utrikesnämnden ställdes han inför frågor om politiken gentemot Ukraina och Ryssland. Den diskussion som fördes där skulle idag ha varit omöjlig i Sverige. Utrikesministern pressades hårt av Marie Krarup från Dansk Folkeparti i de frågor som var aktuella om politiken gentemot Ryssland efter valet av Trump som president i USA och danska stödet till East Stratcom, EU organisation för att bemöta rysk propaganda. På sitt sätt än märkligare var att nestorn Holger K. Nielsen i Socialistisk Folkeparti bröt mot tabun och började föra fram synpunkter på hur konflikten kan lösas.

Samuelsen hävdade att det är ”helt upp till Ryssland” att leva upp till Minskavtalet och därefter kan sanktionspolitiken avslutas. Bara genom att stå fast genom fortsatt press på Ryssland kan internationella regler upprättas. Krarup menade att sanktionerna bara leder till höjt konfliktnivå i Europa som är farlig. Sanktionerna är utsiktslösa då Ryssland aldrig kommer att lämna tillbaka Krim. Hon pekade också på att presidentvalen i Bulgarien och Moldavien som lett till att ryssvänliga kandidater i bägge fallen nyligen vunnit valen visar att allt fler är kritiska till sanktionspolitiken.

Mogens Lykketoft tidigare utrikesminister från socialdemokraterna betonade vikten av enighet inom EU och att Danmark absolut inte får gå en egen väg. Samtidigt öppnade han för att en kompromiss behövdes förr eller senare. En avgörande viktig fråga som ingen socialdemokrat följde upp. Istället talade ordföranden Ane Halsboe-Jørgensen för utrikesnämnden från socialdemokratern om ett skenbart kritiskt tema där upprepade frågor ställdes av flera socialdemokrater kring vilka konsekvenser valet av Trump får. Enligt Halsboe-Jørgensen var det oroande att Trump sagt att ”han har hört att befolkningen på Krim, de vill i verkligen höra till Ryssland”. Med tanke på att Samuelsen gett Carte Blanche för att Danmark ska följa vad USA ber Danmark om kunde man tänka sig att detta var känsliga frågor. Men han kunde lätt komma undan genom att hänvisa till att vad som sagts i en valrörelse inte nödvändigtvis blir den politik som kommer att föras tillsammans med att frågorna aldrig var särskilt genuint ställda. Socialdemokraterna har numera knappast någon avvikande syn och stödjer fullt ut det som nye utrikesministern sagt som linjen för utrikespolitiken där enigheten i EU står central. Att det någon gång kan behövas en kompromiss antyds men sedan tystnar socialdemokratin i Danmark medan socialdemokratin i Sverige inte ens antyder att en kompromiss kan behövas någon gång utan lögger lcoket helt på.

Konservativ total uppbacking bakom sanktionerna

Khader från konservativa partiet betonade ”total uppbackning bakom sanktionerna,” annat vore ”total resignation”. Här är det stora ord som gäller men föga substans. Han önskade snarare utvidgning av sanktionerna med hänvisning till krigsförbrytelser i Syrien. Ingen tog upp den motstridande tankegången. I ena fallet är det kränkning av ett land enligt folkrätten som Khader menar ska leda till sanktioner. Inte våldet som förde till två döda och även om det visat sig i opinionsundersökningar gjorda av västliga opinionsinstitutet att över 80 procent av krimborna stödjer återanslutningen till Ryssland. I fallet med Syrien är det inte längre ett lands territoirella integritet som är skäl till sanktioner utan raka motsatsen, att Ryssland på inbjudan av Syrien deltar i bekämpandet av ett alltmer jihadistisk uppror. Nu är skälet det motsatta att civila drabbas av kriget mellan regeringen och dess inbjudna allierade och jihadister och andra rebeller med omfattande stöd från många västliga och oljerika länder. Tystnaden som följde på Khaders förslag var talande, varje stöd till hans ståndpunkt hade avslöjat det självmotsägande i förslaget och de dubbla måttstockar använder i sin syn på när länder ska utsättas för sanktioner och inte.

 Socialistisk politik för konstruktiv lösning

I rakt motsatt gick Nielsen med konstruktiva idéer om lösningar på krisen i Ukraina som kan bli historiskt betydelsefulla. Äntligen för en ledande nordisk politiker fram lösningar som den kompromiss som Lykketoft i ett kortare ögonblick av realism ansett som nödvändig förr eller senare måste handla om. En konstruktiv lösning som är desto trovärdigare då den därtill bygger på en bred självkritisk debatt i Danmark om hur det egna landet provocerade fram ett krig med Preussen och förlorade två femtedelar av landet 1864. Nielsen hänvisar till att denna konflikt till slut kunde lösas fredligt genom folkomröstningar som utföll så att den norra delen av det en gång samlade Schleswig tillföll Danmark och den södra delen Tyskland efter lokalbefolkningens önskemål.

Till synes helt enig med sanktionspolitiken var Nielsen till en början fram till att han hävdade att det är dags att ”tänka lite utanför boxen”. Han såg framför sig att det blir en frusen konflikt, där de flesta aktörer är tillfredställd men att det är inte gott nog. Det gäller att få en lösning för Östra Ukraina och Krim och pekade på metoden med folkomröstning som är internationellt övervakade vilket skedde 1920 inte bara i Schleswig utan också på Åland. I de två folkomröstningarn i norra och södra Schleswig godtogs lokalbefolkningarnas vilja. Internationella samfundet vägrade dock godta ålänningarnas vilja att ansluta sig till Sverige. Istället gav de öarna en omfattande autonomi. Alla tre folkomröstningarna vare sig resultatet godtogs eller inte ledde till goda resultat som ingen ifrågasätter idag. Nielsen lade också till skillnad från utrikesministern och EU ett ansvar också på ukrainska regeringens korruptionsproblem och legitimeringsproblem i förhållande till befolkningen som skäl till konflikten rakt mot den förhärskande synen att allt är Rysslands fel. Krarup stödde Nielsen tankar som hon såg som nödvändiga för en ny kurs. Sanktionerna har inte uppnått sitt mål. Ingen tror på att Ryssland kommer ge med sig om Krim.

Den ovana nye utrikesministern menade att det var spännande tankar om folkomröstningar för att genast avfärda dem då han menade att situationen var en helt annan än den varit i Schleswig. Det fick Krarup anledning till att gå till motattack igen och fråga om inte språkstriden som varit så central för konflikten om Schleswig inte också var central i Ukraina. Hon följde upp med kraftig kritik av vad hon kallade en att bita sig fast i utopisk tankegångar till skada för näringslivet, inte minst för lantrbrukarna som förlorat en stor marknad i Ryssland tack vare sanktionspolitiken. ”Hur länge ska dansk näringsliv lida under en idealistiskt mål” vilket hon ifrågasatte inte minst eftersom det kommer från ett parti som ”säger sig vara näringslivsvänligt” pressade hon ministern från Liberal Alliance. Krarup drev in sina poänger allt hårdare och talade om utopiska tankegångar. Utrikesministern tal om att man samtidigt måste ha en fast hand och föra dialog avfärdade hon med att den utsträckta handen inte var en reell dialog.

Pressad tydde sig nu Utrikesministern till att näringslivet främst var betjänt av att internationella regler följs. Det är bara genom att upprätthålla dessa regler som den lille kan undvika att bli knäckt av den store menade han.

Krarup blev inte svaret skyldig. Hon såg det som en misstillit till all civilisation om man tror att den försvinner om man upphäver sanktionspolitiken och startar en dialog och en förhandlingsprocess eller understödjer den mellan Ryssland och Ukraina. Hon menade att dansk näringsliv inte skulle lida av om man fick ett realistisk förhållande till konflikten utan omvänt ett stort plus. Ett land med sunt förnuft och benen placerade på jorden istället för en mycket teoretisk och ”högidealistisk”, resultatlös och självrättfärdig utrikespolitik.

Dansk Folkeparti kallar EU:s East Stratcom för sanningsministerium

I en efterföljande debatt i utrikesnämnden tog Krarup också upp EU:s enhet East Stratcom för bekämpandet av rysk propaganda. Hon betecknade enhetens arbete som oanvändbart. ”Det är inte fakta som kommer ut, det är EU-vänlig propaganda. Det enda goda man kan säga är att dess läsarskala är liten, det glädjer jag mig över. ”Men den är skadlig därför att den gör dialog med Ryssland, mycket mycket svår, för att inte säga kanske omöjlig.” Enheten bedriver häxjakt på andra än de som har den politiskt korrekta EU vänliga hållningen. Krarup menade att enheten tar upp mycket mer än rysk utrikespolitik utan ser också kritik av islam, invandringspolitik och EU som rysk desinformation. Regeringen säger sig vara för yttrandefriheten menade Krarup och hänvisade till regeringsdeklarationen. De motiverade en utvärdering av East Stratcom som Danamrk är med och finansierar. Hon menade att enheten var ett propagandavapen för EU:s officiella ståndpunkter och reellt ett försök att sätta munkvale på EU-kritikerna.

Den nye ministern kunde  bara läsa upp vad hans företrädare sagt när danska stödet till East Stratcom tidigare ifrågasatts, ståndpunkter han var enig i. Påstådd rysk desinformation med ont uppsåt var inget nytt fenomen men fick stort genomslag i samband med Ukrainakonflikten vilket EU behövde motverka. Krarup hade undersökt East Stratcom mer noga och kunde visa att islamkritiska hållningar av danskar stämplas som rysk desinformation. Utrikesministern svarade defensivt med att han inte menar att East Stratcoms arbete är perfekt. Överordnat plan görs ett bra arbete menade han dock samtidigt som han menade att det som pågår ska vara 100 procent i rodning, självklart ska det vara det samtidigt som han nerväst tittade åt sidan på sin medhjälpare. Krarup kunde fortsätta attacken och håna att påståenden om att det är splittring skulle vara rysk desinformation, ”det är väl inget man hittat på i Kreml?” Samuelsen förde bort frågan från East Stratcoms stämpling av EU-kritiska synsätt som rysk desinformation till frågan om rysk deisinformation i samband med nedskjutningen av maylasiska passagerarflygplanet över Östra Ukraina. Krarup menade att det kan vara att det kan finnas något där East Stratcom gjort nytta men att mycket handlar om att stämpla EU-kritiska synsätt som rysk propaganda vilket hon ansåg vara groteskt. Hon hade själv bott i Ryssland och kände till att det fanns ett intresse för tokiga historier och det fanns mindre av kritisk hållning men behövs ett ”sanningsministerium” i EU för att motsätta sig det? Vi har en fri press, underrättelsetjänst och utrikesdepartement och varje medborgares eget förnuft som kan sköta den uppgiften. Man kan tänka rationellt själv. Krarup avslutade med att hon undersökt vem som fastställde vad som är sanna eller falska påståenden och rysk desinformation enligt East Stratcom. Hennes analys visade att den mest använda källan för att bevisa om något var sant eller rysk desinformation var en ukrainskt hemsida producerad av journalisthögskolan i Kiev. Avklädningen av East Stratcom kunde knappast ha varit mer effektiv. Utrikesministern fortsatte vara på defensiven men menade att det var skadligt att Ryssland skapade en fiendebild av EU genom att desinformera om hot mot Ryssland som saknade grund. Krarup menade att fiendebilder är farliga men att det var just det som East Stratcom bidrog till genom att skapa en bild av att EU-kritik är styrd från Ryssland.

Ministern alltmer pressad

Slående i den danska debatten på högsta politiska nivå är att utrikesministern är pressad inte minst av att Socialistisk Folkeparti går i spetsen för konstruktiva lösningar och menar att även Ukraina måste leva upp till Minsk II avtalet. Av koalitionspartnern de Konservative i regeringen hade utrikesministern inget substantiellt stöd. Socialdemokraterna spelade opposition men utan reellt innehåll. Mest anmärkningsvärt var det mest radikala vänsterpartiet Enhedslistens frånvaro i debatten. Att lämna walk over till Dansk Folkeparti att kritisera East Stratcom och föra en tydlig EU kritisk hållning i utrikespolitiska debatten om Ukraina och Ryssland är skadligt för folkrörelser som arbetar för social rättvisa över nationsgränserna. Sarah Wagenknecht i det tyska partiet Die Linke har gång på gång visat sin förmåga att pressa Merkel i Bundestag om Ukrainapolitiken långt bättre än Marie Krarup gjort i Folketinget. Nu blir det istället Socialistiskt Folkeparti som tagit initiativet till att bryta vänsterns oförmåga i Norden att föra en fredspolitik i Ukrainafrågan. Det kan bli en historisk öppning och till nytta för fredsrörelsen och andra folkrörelser.

Sedan Tyskland drev andra EU-länder och Sverige framför sig i början av Jugoslavienkonflikten har många haft svårt att hålla en utrikespolitisk kurs utan dubbla måttstockar. Skandinaviska länders deltagande i krig har sedan dess varit många med genomgående misslyckande som resultat. Den spirande fredsrörelse som nu växer fram kan ha stor nytta av Socialistisk Folkepartis utspel om konstruktiva lösningar på Ukrainakonflikten och krav på alla parter att leva upp till Minskavtalet.

Det öppna nämndmötet:
http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Udenrigsudvalget/Video.aspx
Samuelsen intervjuas om sin hållning till USA:
https://www.facebook.com/Debatten/videos/1474042332636720/?pnref=story

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Lars Drake
    04 december 11:16

    Stort tack för det referatet med bra kommentarer. Tänk om vi hade någon talesperson i internationella frågor i Riksdagen med sådana insikter som de uppenbarligen har i Danmark.