Deltagande media
SÖNDAG 26 MAJ 2019
Nyhetsdiskussion
2016-12-31

Dagens Industri välkomnar Trumps investeringsprogram

Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson, menar att USA med Donald Trump visar vägen.

Världsekonomin har blåsts upp till en skör bubbla som snart kan brista. Lågräntepolitiken efter finanskrisen 2008 har lett till ökad spekulation men inte fått igång investeringarna, menar Dagens Industris ledarskribent Lotta Engzell-Larsson. Istället välkomnar hon Donald Trumps investeringslöften.

Engzell–Larsson exemplifierar med auktionsfirman Christies som häromveckan sålde ett verk av den världsberömda konstnären Willem de Kooning för 66,3 miljoner dollar, 26 miljoner över det väntade priset. Detta är ett exempel på hur den expansiva penningpolitiken drivit upp priserna på ”säkra” investeringar som döda konstnärer.

Det är ingen tvekan om att världsekonomin är i djupa svårigheter. Nyliberalismen har nått vägs ände, inte ens negativ ränta får kapitalet att investera. Och allt fler även från högern börjar se stora statliga investeringar som en utväg.

"Placerarna har valt att lägga mindre vikt vid signalerna om protektionism, och lyssna mer på budskapet som signalerar starkt ökad efterfrågan. Trump vill investera tungt i infrastruktur; vägar, broar, tågtrafik och flygplatser. 2017 kan därför bli en återkomst för finanspolitik och statlig stimulanspolitik. Det är bra om staten börjar investera, eftersom amerikansk infrastruktur är nedsliten på många håll. Det skapar också en framtidstro, vilket är minst lika viktigt som jobbtillväxten."

Engzell–Larsson gör visserligen också flera ogrundade antaganden som att sänkt bolagsskatt vore positiv, vilken blivande president Donald Trump vill sänka från 35 till 15 procent. Mer av samma skadliga recept alltså. Trump vill också sänka marginalskatterna från 39,6 till 33 procent. Är det något de senaste åren visat oss är det att större vinster för företagen och mer till de rika endast förstärker krisen. Tvärtemot den förhärskande nyliberala ekonomiska teorin, monetarismen, så leder höga vinster eller mer pengar till de rika inte automatiskt till återinvesteringar i den reala ekonomin, i faktisk verksamhet som nya fabriker. Istället leder högre vinster och mer till de rika till finansiell spekulation, vilket får följdverkningar med högre tillgångspriser till exempel på bostäder, men också högre arbetslöshet och lägre tillväxt.

Men att ledarskribenter i affärspressen välkomnar investeringsprogram säger något om allvarlighetsgraden av de ekonomiska problemen. Att samma skribent inte tycks fästa någon vikt vid vem som föreslår dem, säger också något om den tid vi nu lever i.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.