Deltagande media
MÅNDAG 27 JANUARI 2020
Utrikes
2017-01-12

Från ett möte i Uppsala om Putin och säkerhetspolitik

Liberalerna i Uppsala arrangerade ett möte på Stadsbiblioteket i kväll om säkerhetspolitik i Putins skugga. Talare var överstelöjtnant Carl Bergqvist, alias Wiseman, redaktör Patrik Oksanen och riksdagsledamot Maria Weimer (L), också ledamot av Natolobbyorganisationen Atlantkommittén. Det blev tre mycket ensidiga inlägg.

Carl Bergqvist talade mest om Ryssland och dess strategiska behov. Det som fanns av jämförelse avsåg inte NATO i relation till Ryssland utan bara länderna runt Östersjön. Jämförelsen gjordes dessutom baserat på hur stor andel av BNP länderna satsar på militära ändamål. Det är i stort sett helt irrelevant som mått på militär kapacitet. Det påpekade jag när det fanns chans att ställa frågor på slutet. NATO-länderna lägger ut mer än 10 gånger så mycket som Ryssland på försvar. Om man jämför hur många stridsflygplan, attackhelikoptrar, ubåtar, hangarfartyg, större krigsfartyg, medelstora krigsfartyg, satelliter, utplacerade atomstridsspetsar NATO förfogar över finner man att Ryssland ligger efter på alla plan. Det är bara när det gäller total mängd kärnvapen och tanks som de två parterna är jämbördiga.

Carl Bergqvist var försteförfattare till en artikel i DN 24/8 2014 där det bl.a. stod att ”Den ryska ledningen …  genomför nu ett enormt upprustningsprogram som väntas sluka 25 % av statsbudgeten.” Resultatet verkar inte ha påverkat den listning som jag gjorde ovan och som beskrivs mer ingående i detta inlägg på Synapze.

Patrik Oksanen gjorde ett mycket svagt intryck. Han pratade mest om hur mycket fejk det finns på nätet och att allt går så lätt att sprida idag. Han smaskade till med några talande exempel på desinformation som kom från KGB under Sovjettid. Vi fick höra om exempel på viktiga teman i rysk propaganda. Man blev inte mycket klokare efter hans genomgång. En glädjande sak var att han inte nämnde den hårt kritiserade rapporten om påstådd rysk påverkan som just släppts. (mer om den snart  på Synapze)

Maria Weimar talade om energi och säkerhetspolitik. Hon kritiserade Nordstream 2 som hon såg som ett sätt för Ryssland att splittra EU. Nordstream 2 kan även få en negativ inverkan på Ukrainas ekonomi eftersom de ledningar som idag för över rysk gas till flera EU-länder går genom Ukraina. De kanske skulle ha tänkt på det när de vägrade betala överenskomna kostnader för rysk gas. Varken leverantören av gas eller mottagarna vill bli beroende av Ukrainas nyckfulla agerande igen. Det största slaget mot Ukrainsk ekonomi är att de valt att avbryta utbytet med sin tidigare huvudpartner, Ryssland, utan att ha alternativ klara. Kriget mot Donbass är naturligtvis en också belastning liksom den utbredda korruptionen.

Mötet som till en del handlade om desinformation blev i sig ett fint exempel på desinformation. Den i vissa kretsar ökände Patrik Pössi var på plats och ställde en fråga.

På väg ut från mötet kom en man fram till mig och konstaterade att det var ett oerhört ensidigt möte. Det visade sig att han varit till sjöss i många år som radiotelegrafist. Så vi hade en hel del att tala om.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.