Deltagande media
MÅNDAG 06 JULI 2020
Utrikes
2017-04-10

Ett tack till Regeringen

Vilka länder har ställt sig bakom USAs attack mot Syrien som är ett brott mot en av FNs grundvalar, dess våldsförbud?

De kan indelas i tre grupper:

 1. Anglosaxiska länder som rutinmässigt sluter upp bakom USA i dess många krig.
 2. Några andra Natoländer.
 3. Länder i Mellanöstern som är djupt inblandade i kriget i Syrien.

I den första gruppen finns Storbritannien, Australien, Canada och Nya Zeeland. I den andra gruppen kan man hitta Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien. I den tredje gruppen har vi Israel, Saudiarabien, Förenade Arabemiraten och Turkiet. I stort set förutsägbart. Kurderna i Irak har som vanligt ställt sig på USAs sida. Om terrorgrupperna IS och Al Nusra, som gynnas av attacken, jublar bör man inte bli förvånad. Allianspartierna har redan deklarerat att de stöder USAs senaste folkrättsbrott.

Ett stort tack till Regeringen för att Sverige, i det här fallet, inte hamnat i dåligt sällskap!

Dela artikeln

4 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
 1. Tommy Frost
  12 april 12:03

  Till Utrikesdepartementet

  Utrikesminister Margot Wallström!

  Den 7 april 2017 fattar Förenta Staterna på egen hand ett beslut att bomba Syrien, Al shayrat i Homs som ett svar på att den syriska armén ska ha använt kemiska stridsmedel i en flygattack mot Khan Sheihoun. Några bevis för att den Syriska regeringen ska ha använt kemiska stridsmedel har Förenta Staterna ännu inte kunnat framvisa för världssamfundet.
  FN:s säkerhetsråd hade sammankallats dagarna innan för att omedelbart tillsätta en oberoende expertgrupp för att på plats utreda vilka som låg bakom denna kemiska attack.
  Förenta Staternas FN ambassadör Nikki Haley ansåg att tydliga bevis för att Syriens regering och dess president Bashar Al Assad har använt kemiska stridsmedel i Khan Sheihoun och var alltså de som bar skulden och ansåg sig därför ha rätt att utlösa en vedergällningsattack med 59 kryssningsrobotar mot Syrien.
  Förenta Staterna genomförde denna attack utan att Säkerhetsrådets fattat något beslut, i strid med FN Stadga, i strid med Internationell rätt och i strid mot Förenta Staternas egen konstitution.
  Dessutom hotade Förenta Staternas FN ambassadör Nikki Haley i FN om ytterligare vedergällningsattacker mot Syrien och anklagade Ryssland för att indirekt ligga bakom den påstådda kemiska attacken i Khan Sheikhoun.

  Då Sveriges Statsminister Stefan Löfvén och utrikesminister Margot Wallström ofta talat om Sveriges viktiga roll i säkerhetsrådet, och att Sverige försvarar FN stadgan, Internationella rätt och avtal så undrar jag varför Sveriges ansvariga inte har framfört en officiell protest mot Förenta Staternas flagranta brott mot FN stadga, Säkerhetsrådets beslutsordning och brott mot Internationell rätt.
  Sveriges utrikesminister borde också omedelbart kalla upp USA:s ambassadör i Sverige och begära en förklaring.
  Kan Sveriges uteblivna protest mot Förenta Staterna vara ett resultat FN ambassadörens Nikki Haleys ord:
  "For those that don't have our back, we're taking names, we will make points to respond to that accordingly," (Reuters 2017-04-27)

  (”De som inte stöttar oss kommer vi att anteckna och vi kommer att påpeka att vi kommer att agera utifrån det")

  Förväntar mig ett utförligt svar från Utrikesdepartementets ansvariga chef Margot Wallström.

  Mvh
  Tommy Frost

  Skickat till Utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se
  (2017-04-10)
 2. Tommy Frost
  13 april 13:01

  Till Redaktionen på TT
  20170413

  Ert nyhetsinslag (se nedan) om att Ryssland (och Bolivia) i Säkerhetsrådet vägrade att godkänna
  den av USA och Storbritannien, Frankrike föreslagna resolutionen är vinklat då den inte berättar varför anledningen till att Ryssland och Bolivia (Kina lade ned sin röst) inte kunde godkänna denna.
  Anledningen är att USA:s förslag ensidigt pekar ut Syrien och Bashar Al Assad som den part som skyldig till attacken och illdådet i Khan Sheikhun, trots att någon oberoende utredning ännu inte genomförts och därför inga bevis föreligger om vem som låg bakom detta.
  Dessutom berättar inte inslaget att såväl Ryssland och Syriens regering välkomnar inte bara en av det av IS kontrollerade Khan Sheikhun utan också av den flygplats som USA nu skickat sina kryssningsmissiler och varifrån de flygplan lär ha utgått från. Detta ska göras av en oberoende part som Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW).
  TT borde som självklart en journalistiskt hederlig nyhetsbyrå ha påpekat för läsaren att USA och de länder i väst-världen som stödde USA:s bombattack mot en suverän stat som Syrien bryter mot FN:s stadga, mot Säkerhetsrådets beslutsordning, mot Internationell rätt och Internationella avtal samt USA:s egen konstitution då inga bevis för skuld framvisats världssamfundet.
  Mvh
  Tommy Frost

  TT och AFP
  Experter ska utreda kemvapenattack i Syrien
  Experter från Organisationen för förbud mot kemiska vapen (OPCW) har skickats till Turkiet för att delta i en utredning av den misstänkta kemvapenattacken mot Khan Sheikhun i nordvästra Syrien den 4 april.
  Över 80 människor, varav många barn, dödades i angreppet.
  Ryssland har i FN:s säkerhetsråd stoppat en resolution som kräver att Syrien medverkar i en oberoende utredning av händelsen. Det är åttonde gången som Ryssland stoppar en FN-resolution om Syrien under det sex år långa kriget.
  Kina lade däremot ned sin röst vid omröstningen. Enligt en högt uppsatt källa i Donald Trumps stab var det ett direkt resultat av den förbättrade relationen mellan USA:s president och Kinas dito Xi Jinping.
  Källan uppger inte om Trump personligen bad Xi Jinping att inte stoppa resolutionen med sitt veto.
  TT-AFP-Reuters

  • Tommy Frost
   25 april 12:06

   Om USA i sin FN resolution påstår sig ha bevis för att Syriens regering använt i kemiska vapen i Khan Sheihoun utan att redovisa dessa bevis för världssamfundet ska då denna FN resolution (föreslagen av och stödd av USA, Frankrike, Storbritannien samt Sverige) då antas? Märkligt resonemang men inte ovanligt från mediehus som ofta benämner sig som oberoende och seriösa.
   Vad Syrien och Ryssland kräver är att en oberoende utredning genomförs av vad som hände i den av IS-kontrollerade staden Khan Sheihoun och på den flygplats varifrån de syriska planen ska ha haft sitt förråd med kemiska vapen.
   Det innebär att organisationen OPCW som inte är ett FN organ ska genomföra denna utredning på de platser i Syrien där de händelser ägt rum och inte som nu på en plats i Turkiet. Jag kan tycka att de resursrika mediehusen borde kunna vara något mer kritiska när otaliga bevis (videoupptagningar och satellitbilder) lagts fram och som alla visar på att NATO-landet Turkiet en aktiv part i kriget mot den Syriska regeringen och dessutom utgör ett transitland för alla slags vapen (även kemiska) IS-anslutna rebeller, stöld av syrisk olja, historiska minnesmärken som sedan offereras och säljs till länder i inom EU?
   Innan en oberoende utredning har lagt fram klara bevis i skuldfrågan ska FN Säkerhetsråd avstå med att föreslå resolutioner där en part utpekas. Om bevis framlagts är det FN Säkerhetsråd i överensstämmelse med FN Stadga och Internationella avtal som bestämmer sanktioner och andra åtgärder och inte någon självutnämnd stat som Förenta Staterna . Vi har både påstådda massförstörelsevapen i Irak och attacken i Ghouta (Syrien) att ta hänsyn till där samma parter (USA, Frankrike, Storbritannien) även då pekade ut en part för händelser som i dag vet mera om.

 3. Lars Drake
  25 april 16:11

  Bra insatser Tommy, du borde medverka med egna artiklar på Synapze också.