Deltagande media
LÖRDAG 20 OKTOBER 2018
Debatt
2017-05-22

Slopa det mångkulturella fjolleriet

Slopa det mångkulturella fjolleriet!

Om mordet på Fadime Sahindal

av Dan Persson / Behzad Barkhodaee, maj 2017

Den 21 januari 2002 mördades Fadime Sahindal. Hennes far dömdes till livstids fängelse för mordet. Mordet tog fram en rad frågeställningar. Motivet bakom avrättningen avslöjar inte bara ett kvinnoförtryck och ett traditionsbundet kontrollbehov hos vissa män i största allmänhet. Det vittnar också om, om inte ett rent rasistisk tänkande, så åtminstone främlingsfientlighet. Det som utlöste konflikten var att Fadime blev ihop med en svensk-iransk man. Emellertid en icke kurd. Heller för att fortsätta en icke turk, en icke jude osv gäller samma hedersrelaterade maktutövning. Detta är inte ovanligt i länder från mellanösten och en hel drös världen över. Numera har till och med hedersvåld mot flickor fått ett eget namn; ”balkongflickor”.

Händelsen vittnar också om en inbyggd flathet gentemot vissa abnorma yttringar. Flatheten har sitt ursprung i den liberala mångkulturella ideologin, där alla kulturer ska få samma status, vilket vid första anblicken är ett mycket sympatiskt mål. Problemet är emellertid att den mångkulturella ideologin förutsätter att olika nationella kulturer är fixerade, stelnade i en viss bestämd form, vid en viss bestämd tid. Något som i verkligheten inte existerar. Nationella identiteter är oftast skapade, imaginära bilder tagna från historien, syftandes till att stöpa och ena medborgarna under en nationell kultur, en fana. Kultur betyder odling, vilket antyder att det är något levande, något som växer, utvecklas och förändras med tid. Kultur är nog det ord i världen som det råder störst förvirring runt, definitionerna är tusenfaldiga.

Kultur är framför allt inget som står stilla, utan rör sig och förändras med tidsaxeln. Av det skälet är det näst intill omöjligt att säga vad som är svenskt respektive icke svenskt. Vid en tid, låt oss ta 30-talet som exempel, så ser kulturen helt annorlunda ut i jämförelse med idag. Kulturer influerar också varandra, byter idéer med varandra och vävs således ihop över tiden. Vem kan idag avgöra vad som är tyskt eller svenskt, förutom språket?

Den mångkulturella ideologin tar fasta på att det existerar olikheter och förstärker följaktligen fokus på det olika, istället för att fokusera på det som förenar. Hos den mångkulturella ideologin, liksom hos nationalismen som den ju är en del av, är språket som identitetsskapande markör viktig. Således håller skolan med hemspråksundervisning. Skälet till detta sägs bero på att, om inte undervisningen äger rum kommer barnet att tappa sin kultur och bli rotlös. Vi menar att detta är struntprat; människan har inga rötter, träd har rötter, vi har fötter, så att vi kan röra oss i tid och rum. Det som händer är endast att barnet får sämre utbildning i svenska och följaktligen svårare att klara sig i samhället.

Det mångkulturella accepterar religiösa regler såsom att skolflickor inte ska gymnastisera och framförallt inte lära sig simma samtidigt med pojkar. I Tensta hade man satt upp ett stort skynke mitt i simbassängen som skiljer pojkarna från flickor. Flickor förbjuds av sina föräldrar att delta på skolresor, likaså att besöka ungdomsmottagningar som ett led inom sex- och samlevnadsundervisningen. Flickor tvingas bära slöja under lektionerna i gymnastik och man separerar pojkar och flickor i skolbussen, moralpoliserna har börjat marschera i visa områden och attacker kvinnor på grund av deras klädsel, osv. Vi menar att samhället inte ska acceptera sådana effekter grundade i religiös sexualskräck.

Numera accepteras också kristna och muslimska friskolor av regeringen vilket naturligtvis ökar på skillnaderna, försvårar integration i samhället och godkänner att vidskepligheter lärs ut till barnen. Myndigheter som ser mellan fingrarna när invandrarflickor tvingas till giftermål långt innan de nått den lagliga åldersgränsen som är 18 år, med hänvisning till att "det är deras kultur". Med samma logik har domstolar utdelat lindrigare straff för vissa brott med "kulturella skäl" som motivering, vilket är lika sanslöst.

Integrationsprocess talas det ofta från ledande politiker. Men hur kan man tala om detta när invandrade människor genomlever sina liv i något som kan beskrivas i termer av "mångkulturella getton", dessutom som arbetslösa eftersom arbetsköparna ofta intar avvisande hållning, ofta byggd på ren rasism, vilket självfallet inte förbättrar integrationen. I icke sällsynta fall träffar heller aldrig dessa människor någon svensk, utan är ofta hänvisade till landsmän eller grannar som i sämsta fall inte ens talar samma språk.

Hedersmord är en tradition som använts långt innan Jesus födelse, vilket talar för att religionen inte helt kan ställas till svars. Emellertid finns en viss acceptans hos religiösa grupper och vissa stater ser mellan fingrarna på dessa handlingar. Om man kan hänföra hedersmord till något kulturmönster, så är det hög tid att stämpla den som rutten och bör således bekämpas.

Förvisso far svenska kvinnor illa och blir mördade av sina män och till antalet i mycket högre grad, men det finns en viss skillnad mellan dessa mord och hedersmord. Islamologen Jan Hjärpe förklarar skillnaderna i en debatt: "de framställs inte som hjältar av sina släktingar".

Slutligen; politiken måste ställas om och bli sekulariserad, inga bidrag till religiösa samfund. Det dribblas oftast med olika former av etiketter fram och tillbaka, invandrare, svensk med utländsk bakgrund och Birgit Friggebos ”de nya svenskarna”. Dessa etiketter gör att invandraren aldrig fullständigt kan räknas som fullvärdiga "svenska" medborgare, möjligen om tre, fyra generationer.

I stället bör medborgarskap inte utgå från födelseort eller vilken nationalitet man har, utan från vilken ort man bor. Sålunda kommer lagen gälla lika för alla, åtminstone i juridisk mening. Slopa det mångkulturella fjolleriet.

 

Dela artikeln

1 KommentarARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.
  1. Jonas Karlsson
    28 maj 10:44

    Tycker absolut texten har en poäng i kritiken av den förhärskande synen på kultur som statiska, oföränderliga enheter. Tenderas att exotifieras och att motsatserna betonas. Frågan är vad politiker mfl skulle kunna göra för att stoppa t ex hedersvåld? Instämmer i att religiösa "friskolor" (privatskolor) inte bör tillåtas, men mer än så?