Deltagande media
MÅNDAG 18 OKTOBER 2021
Miljö
2017-10-22

Varning för ekosystemkollaps efter dramatisk minskning av insekter

Tre-fjärdedelar av de flygande insekterna i Tysklands naturreservat har försvunnit de senaste 25 åren enligt chockade vetenskapsmän, rapporterar The Guardian. Konsekvenserna kan bli förödande även för oss människor då insekter både utför pollinering och är föda för andra djur.

Det faktum att flygande insekter minskar i så hög grad inom ett så stort område är en alarmerande upptäkt, säger Hans de Kroon, Radbound Universitet i Nederländerna, som har lett studien.

Orsakerna till den stora minskningen är fortfarande okänd men förstörelse av naturlig miljö och utbredd användning av insektsmedel är troliga orsaker. Även klimatförändringarna kan spela in tror forskarna.

Studien som är publicerad i journalen Plos One , är baserad på standardiserad insektsinsamling sedan 1989 där särskilda insektsfällor har använts för att vid över 1500 prov fånga in insekter vid 63 olika naturreservat.

Insekter utgör runt två-tredjedelar av allt liv på jorden men har genomgått en fasansfull nedgång, säger Dave Goulson, professor vid Sussex universitet, som också deltagit i forskningsteamet bakom studien. Vi verkar göra stora delar av landet ogästvänligt för de flesta former av liv och är för närvarande på en kurs mot ekologisk Armageddon. Om vi förlorar insekterna kommer allt att kollapsa.

Att insekterna samlats in i naturreservat gör det hela ännu mer oroande. Inte heller säsongsvariationer kan förklara den snabba nedåtgående trenden. Flygande insekter har en mycket viktig ekologisk funktion och polinerar bland annat blommor och växter, däribland spannmål. De är också mat för många andra djur men bidrar även själva i nedbrytningsprocesser och de ekologiska städningsprocesserna.

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.