Deltagande media
ONSDAG 24 APRIL 2019
Utrikes
2017-12-20

Tack Jan Öberg

För drygt en månad sedan skrev jag en artikel på Synapze med rubriken ”Vår tids monumentala hyckleri”. Nu har Jan Öberg skrivit ett inlägg som tydligare än jag visar på hyckleriet angående det som hände i Jugoslavien under 1990-talet. Rubriken på den här artikeln kunde alternativt ha varit: ”En viktig kommentar om hur medierna vränger fakta”. Jan Öberg som är fredsforskare och chef för ”Transnational Foundation” är en av de mest insiktsfulla personerna inom fredsrörelsen i Skandinavien. Han var själv fredsaktiv i Jugoslavien under den tid krigen pågick.

På punkt efter punkt visar Jan att viktiga förhållanden utelämnats ur den bild medierna förmedlade på 90-talet och förmedlar idag. Flera beslut som fattades av USA, Tyskland och EU bidrog till att skapa och förlänga krigen. Dessutom var de direkt inblandade när USA/NATO bombade Jugoslavien utan stöd i FN:s Säkerhetsråd. Han ställer den relevanta frågan varför det varit rättegångar om det som hänt i Jugoslavien och Rwanda, men inte om andra konflikter. Varför har de som beslutade om bombningar mot internationell rätt inte ställts inför domstol? Jan påpekar ofta att medierna normalt behandlar krig och våld, men har svårare att beskriva de underliggande konflikterna. Det senare är nödvändigt för att förstå.

Alla som lät sig luras av mediernas bild av krigen i Jugoslavien borde läsa denna kritiska granskning. Det gäller även dem som var för unga då för att ha kunnat följa utvecklingen.

 

http://blog.transnational.org/2017/11/tff-pressinfo-436-the-prince-of-human-rights-got-it-all-wrong-and-we-are-still-waiting/

Dela artikeln

0 KommentarerARTIKEL ARKIVERAD

Denna artikel är arkiverad och går därför inte längre att kommentera eller gilla.